Bijeljinsko tužilaštvo ogorčeno: Optuženi za pedofiliju izlazi na slobodu

0
46

Milenko Tomić, bokserski trener iz Bijeljine, kojeg terete da je obljubio četrnaestogodišnjakinju koju je trenirao, po sili zakona, kako sada stvari stoje, izlazi uskoro na slobodu, upozorilo je Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

O ovom slučaju, podsjetimo, “Nezavisne novine” su i ranije pisale, uključujući i to da je Tomić, kako su ga teretili istražioci, obećao da će naći posao za majku djevojčice ukoliko ga roditelji djevojčice ne prijave.

Kako navode iz Tužilaštva, u ovom predmetu su okončali istragu u periodu od tri mjeseca, prije zakonom predviđenog roka, cijeneći načelo efikasnosti, te da se osumnjičeni nalazi u pritvoru i zbog statusa djevojčice, pošto je u pitanju dijete.

“Optužnica je podignuta protiv optuženog Tomića zbog krivičnog djela -Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina 31. januara 2022. godine”, rečeno je iz bijeljinskog tužilaštva.

Nakon potvrđivanja optužnice, kako dodaju, Okružni sud u Bijeljini je donio Rješenje od 3. februara 2022. godine, a po prijedlogu postupajućeg tužioca, produžio pritvor Tomiću, te odredio da pritvor može trajati do izricanja presude, a najduže dvije godine računajući od dana potvrđivanja optužnice, to jeste od dana 1. febuara 2022. godine.

“Glavni pretres u ovom predmetu započeo je 5. aprila 2022. godine, a do sada održano je 28 glavnih pretresa”, navodi Tužilaštvo.

Kako tvrde, postupajući tužilac u ovom predmetu se protivio izvođenju pojedinih dokaza odbrane pozivajući se na odredbu člana 254. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, koja propisuje da je “dužnost sudije odnosno predsjednika vijeća da se brine za svestrano pretresanje predmeta i otklanjanju svega što odugovlači postupak, a ne doprinosi razjašnjenju stvari”.

“Iako se postupajući tužilac protivio izvođenju nepotrebnih dokaza odbrane sa obrazloženjem da bi njihovim izvođenjem vodilo odugovlačenju postupka, predsjednik vijeća nije, a što je po stavu tužioca trebao primjeniti odredbu člana 278. stav 2. ZKP RS, odnosno odbiti izvođenje dokaza koje su predlagali branioci optuženog jer je postupajući tužilac na svakom glavnom pretresu isticao prigovor, a koje prigovore vijeće nije uvažilo i pored činjenice da je sve to vodilo ka odugovlačenju postupka”, navodi Tužilaštvo.

Na ovaj način, dodaju, sudsko vijeće postupilo je u suprotnosti sa članom 13. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpsrke (pravo na suđenje bez odgađanja).

Sud je, dodaje Tužilaštvo, dužan da postupak sprovede bez odugovlačenja i onemogući svaku zloupotrebu prava koja pripadaju licima koja učestvuju u postupku.

“Takođe, članom 190. Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku je propisano da je krivični postupak za djela iz člana 184. navedenog zakona hitan, a odnosi se na krivična djela kojim su oštećena djeca, a što je u konkretnom predmetu slučaj”, navodi Tužilaštvo.

Po stavu ovog Tužilaštva naročito se ukazuje nepotrebnim izvođenje dokaza po prijedlogu odbrane optuženog Tomića, a koji se odnosi na vještačenje “seksualnog maštanja i fantazija optuženog”, što je suprotno Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske, jer je izvođenje dokaza suvišno, te ne doprinosi razjašnjenju stvari, a Tužilaštvo je već izvelo sve dokaze koji se odnose na utvrđivanje krivične odgovornosti optuženog.

“Ovakvo postupanje ostavlja prostora za sumnje, a naročito što je sud omogućio odlaganje nastavka glavnog pretresa i zbog zdravstvenih razloga optuženog, što po ocjeni postupajućeg tužioca nisu bili razlozi za odlaganje”, navodi Tužilaštvo.

Po stavu Tužilaštva iz svega navedenog proizilazi da je ovakvo postupanje sudećeg vijeća u suprotnosti sa Zakonom o krivičnom postupku RS, Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i odredbama Konvencije o pravima djeteta i odredbama Konvencije Savjta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe.

“Kako sa današnjim danom glavni pretres nije okončan nego je prekinut zbog zahtjeva branioca za izuzeće dva člana vijeća, smatramo za potrebnim da ovim upoznamo javnost jer ukoliko ne bude glavni pretres okončan i obzirom Zakon o krivičmom postupku RS, koji propisuje da ako za vrijeme od dvije godine ne bude izrečena prvostepena presuda, pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu, po sili zakona, a što bi značilo da će se optuženi Tomić pustiti na slobodu 1. febuara 2024.”, kažu iz Tužilaštva.

Puštanjem na slobodu optuženog Tomića po sili zakona, kako dodaju, postupajućem tužiocu bi bilo onemogućeno da predloži produženje pritvora nakon izrečene presude, a što će po stavu Tužilaštva, uznemiriti djevojčicu i uticati na njen dalji psihički razvoj, kao i njene roditelje koji su sve vrijeme prisustvovali glavnom pretresu i u konačnici javnost, koja je putem medija upoznata o ovom predmetu.

Ostavite komentar