Dom u Tuzli se oglasio o slučaju zlostavljanog djeteta iz Srebrenika

0
77

Udruženje Zemlja djece u BiH, sinoć je objavilo informaciju da su došli do saznanja da se stručni radnici JU Centar za socijalni rad Tuzla od 16. januara 2024. godine bore sa situacijom zbrinjavanja trinaestogodišnjeg djeteta, sa prebivalištem u Srebreniku, kojem je pomenuti Centar pružio zaštitu i pomoć kao žrtvi nasilja u porodici počinjenog od strane očuha (izrečena zaštitna mjera zabrana približavanja malodobnom djetetu).

Kako su naveli u svom obraćanju javnosti brigu o djetetu su odbili preuzeti Centar za socijalni rad Srebrenik i Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Saopštenjem za javnost na istu temu se oglasila i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, a njihovo saopštenje koje je potpisala direktorica Amila Šećerbegović prenosimo u nastavku:

“Saopštenje za javnost nakon što je malodobnik nanio tjelesne povrede jednom od zaposlenika JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla zbog kojih je zaposlenik završio na UKC Tuzla i dugotrajnom bolovanju dok je obavljao djelatnost u najboljem interesu djeteta.

Pomenuti maloljetnik je nanosio fizičke i psihičke ozljede drugoj djeci sa kojom je boravio u odgojnoj porodici, kao i grubu materijalnu štetu samoj Ustanovi. Iako se pomenuti maloljetnik tretira kao ‘Dijete povratnik’ koji je kršio propise i akte Prihvatilišta za djecu i Doma, Centar za socijalni rad Tuzla je pokušao ponovno smjestiti istog u Prihvatilište za djecu JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u nekoliko navrata.

Uprkos činjenici da Prihvatilište za djecu nije adekvatna usluga za prijem mldb. i ne može odgovoriti zahtjevima za poboljšanje njegovog stanja obzirom na njegove dijagnoze. Neshvatljiva je činjenica da je Centar za socijalni rad Tuzla koji ima najviše djece koju su smjestili u Prihvatilište za djecu i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla zaslijepljen željom da se ‘rješi’ brige o mldb. na način da stavi sedamdeset štićenika koji su u Prihvatilištu za djecu i samom Domu u životnu opasnost, a pomenutog maloljetnika neadekvatno da zbrinu.

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla je od 16. januara 2024.godine do 18. januara 2024.godine uprkos svemu sa čim su se suočili sa malodobnikom ranije, ipak u najboljem interesu djeteta pružio smještajni kapacitet koji su osiguravali pripadnici policije, sve u nadi da će nadležni Centar za socijalni rad iznaći rješenje i adekvatno zbrinuti malodbonika.

U međuvremenu Centri za socijalani rad Srebrenik i Tuzla su utvrđivali nadležnosti i ništa dalje nisu uradili. JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla uvidjevši da se stvari ne pomjeraju sa mrtve tačke dopis je poslat Centru za socijalni rad Tuzla 17.01.2024. godine u kojem su naveli činjenice i argumente potkrijepljene Uputstvom za postupanje u Prihvatilištu JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla broj: 2302/23, 2799/23 od 12.10.2023.godine usvojen od strane Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla koji predstavlja osnovni akt o radu i postupanju Prihvatilišta za djecu koji jasno i nedvojbeno potvrđuje stav Doma da mldb. ne može biti primljen, a ni zadržan u Prihvatilištu za djecu.

Nakon što su se svi nadležni za slučaj oglušili, a Centar za socijalni rad Tuzla pokušao prisilno izvršiti smještaj mldb. djeteta i prisiliti upravu Doma da prekrši akte Prihvatilišta za djecu i Doma koji su na snazi, štićenici Doma kada su saznali da se pokušava mldb. koji im je nanio fizičku i psihičku bol i patnju i pred njihovim očima tjelesno ozljedio njihovog odgajatelja, djeca Doma su se uznemirila uz plač i strepnju.

Trideset zaposlenika JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla sa predstavnikom sindikata i uprave su se samoinicjativno ujedinili u cilju zaštite štićenika Doma u kojem su smještene i bebe, te su 19. januara 2024.godine okupili su se u Domu u večernjim satima kao podrška zajedničkom stavu da se u prvom redu zaštite djeca koja su u Prihvatilištu za djecu i Domu i da se ne dozvoli prijem mldb. djeteta i nasilno kršenje akata i propisa Ustanove.

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla će i dalje raditi u skladu sa Zakonom, svojim internim propisima i u najboljem interesu DJECE.

Javnost takođe moramo upoznati sa činjenicama da je JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u posljednje vrijeme pod konstantnim pritiscima kako od strane raznih inspekcija koje do sada nisu dolazile u Dom tako i od strane političkih aktera koji na sve moguće načine pokušavaju preko Ustanove koja se brine o najosjetljivijoj kategoriji društva dobiti određene političke poene i ustupke.

S tim u vezi ne bi bili iznenađeni da se i ova situacija pokušava ispolitizirati i napraviti od JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla ‘poligon’ za političke obračune, što je sa naše strane kao uposlenika ove Ustanove iz oblasti socijalne zaštite potpuno neprihvatljiv pristup problemima koji nas tište”, navedeno je u saopštenju koji je objavio Tuzlainfo.

Ostavite komentar