Hag neće da vrati Srbiji ranije dostavljenu obimnu dokumentaciju

0
182

Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) i njegov naslednik, Mehanizam za međunarodne krivične tribunale (MMKT) nisu Republici Srbiji vratili obimnu arhivsku građu koju im je dostavila, a koja nije korišćena ili više nije potrebna za suđenja koja su u toku pred mehanizmom, iako je to davno trebalo da urade, saznaje „Politika”.

Neizvesno je da li će pomenuta dokumentacija ikada biti vraćena s obzirom na to da je ona veoma obimna, da postupak vraćanja traje dugo, kao i činjenicu da je okončanje poslednjeg postupka planirano za jun naredne godine.

O vraćanju dokumentacije pre dva dana na sednici Saveta za bezbednosti govorila je i ministarka pravde Maja Popović.

– Ne postoji nijedan razlog za dalje odugovlačenje sa otpočinjanjem procesa povraćaja originalne dokumentacije – rekla je Popovićeva.

Spisi dostavljeni MKTJ i MMKT, kako saznajemo, Srbiji treba da budu vraćeni na osnovu inicijative za vraćanje dokumentacije po zahtevima Tužilaštva MKTJ koja nije korišćena kao dokaz u postupcima i koja je pokrenuta 2009. godine na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije.

U Ministarstvu pravde ovim povodom kažu da je generalni stav Republike Srbije da se dokumentacija priložena Tužilaštvu MKTJ (kasnije i MMKT), koja nije izvedena kao dokazni materijal u procesima pred ovim pravosudnim organima, posle okončanja pojedinačnih postupaka vrati organima koji su je dostavili.

Na temu vraćanja dokumentacije, navode u resornom ministarstvu, razgovarano je u dva navrata. Prvi put 2014. godine, kada se direktor bivše Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa MKTJ sastao sa zvaničnicima tribunala. Tom prilikom, kako saznajemo, šef operativnog tima Tužilaštva MKTJ obavestio je predstavnike Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa MKTJ da je spremno da dokumentaciju državnih organa Srbije dostavljenu u postupku saradnje sa MKTJ vrati pod određenim uslovima. Dogovoreno je da se spisi vrate ukoliko nisu uvršćeni u dokazne dokumente pojedinačnih predmeta, ako je predmet okončan pravosnažnom odlukom, ukoliko Republika Srbija neće uništiti vraćenu dokumentaciju i u slučaju da se dozvoli da tužilaštvo zadrži kopije i arhivira ih u skladu sa novim pravilima Generalnog sekretara UN (kojim se omogućava određivanje stepena tajnosti dokumenata sa rokom čuvanja od 20 i 50 godina, nakon čega se može preispitivati odluka o stepenu tajnosti).

– Iznet je i stav da je glavni tužilac otvoren za dalje razgovore i drugačije predloge predstavnika nadležnih organa Republike Srbije. Imajući to u vidu, predstavnik tužilaštva je obavešten da Srbija traži da se nadležnim organima vrati dokumentacija koja nije uvršćena kao dokazni materijal u postupcima pred MKTJ i MMKT, kao i da je naša zemlja saglasna da je pravosnažno okončanje krivičnog postupka pred MKTJ i MMKT preduslov povratka dokumentacije. Takođe, dogovoreno je da se u Srbiji njeno čuvanje dokumentacije i arhiviranje vrši u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom u ovoj oblasti, da ne postoji pravni osnov za stvaranje posebnog arhiva tužilaštva MKTJ i MMKT, kao i da ne postoji smisao i značaj stvaranja arhive koja bi služila samo čuvanju dokumentacije (ona se bez odluke Vlade Srbije ne može dostaviti bilo kojoj državi, instituciji ili trećem licu) – kažu u Ministarstvu pravde.

Iz resornog ministarstva navode i da je tokom posete delegacije Tužilaštva MKTJ Srbiji u novembru 2014. godine i, po drugi put, sada u Ministarstvu pravde, održan sastanak sa šefom operativnog tima tužilaštva u vezi sa vraćanjem dokumentacije. Od tada do danas, predstavnicima mehanizma konstantno je postavljano pitanje o vraćanju spisa. Takođe, i ministarka pravde Maja Popović postavljala je ovo pitanje više puta tokom susreta sa predstavnicima MKTJ.

– Šef operativnog tima najavio je da će dokumentacija biti vraćana sukcesivno po okončanju postupaka i da će odmah po povratku u Hag preduzeti potrebne mere da se počne sa grupisanjem dokumentacije koja ispunjava uslove za vraćanje radi njenog što bržeg dostavljanja Srbiji. Do današnjeg dana nije započeo postupak vraćanja. Na čvrsto obećanje iz 2014. da će tužilaštvo vratiti deo arhive koja nije korišćena kao dokaz više nikakvih reakcija nije bilo – napominju u Ministarstvu pravde.

(politika.rs)

Ostavite komentar