JAVNI APEL: Iskoristite zakon da se obezbijedi pravda za zlostavljanu djevojčicu, a ne sloboda za seksualnog prestupnika

0
223

Povodom saopštenja Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini o potencijalnom kršenju procesnih zakona i pravno obavezujućih međunarodnih ugovora od strane Vijeća Okružnog suda u Bijeljini, u predmetu protiv Milenka Tomića iz Bijeljine, optuženog za obljubu djeteta mlađeg od 15 godina, ženske organizacije i mreže ženskih organizacija u Republici Srpskoj i cijeloj Bosni i Hercegovini, od pravosudnih institucija i pravosudnih vlasti u BiH, zahtijevaju:

Da se iskoriste sve zakonske mogućnosti i glavni pretres u suđenju protiv Milenka Tomića iz Bijeljine, optuženog da je tokom avgusta i septembra 2021. godine izvršio krivično djelo Obljuba djeteta mlađeg od 15 godina, počinjeno nad djevojčicom iz Bijeljine, članicom sportskog kluba čiji je bio trener, okonča i na taj način umanji zloupotreba domaćih procesnih zakona i kršenje međunarodnih konvencija na koje upozorava Okružno javno tužilaštvo Bijeljina;

Da Visoko sudsko i tužilačko vijeće, u hitnom postupku pokrene preispitivanje potencijalne disciplinske odgovornosti članova sudskog vijeća u ovom predmetu jer su dozvolili da glavni pretres neopravdano dugo traje udovoljavajući neopravdanim zahtjevima odbrane optuženog.

Okružno tužilaštvo u Bijeljini je 17. januara objavilo na zvaničnoj web stranici Tužilaštva Saopštenje za javnost u kojem upozoravaju da je Vijeće Okružnog suda tokom glavnog pretresa dozvoljavalo da se, i pored prigovora tužilaštva, postupak neopravdano odugovlači izvođenjem nepotrebnih dokaza i na taj način dovelo do povrede načela Zakona o krivičnom postupku.

Epilog vođenja postupka biće da se optuženi pusti iz pritvora na slobodu a da ni prvostepena presuda ne bude izrečena. Od početka procesa optuženi je javno prijetio i djevojčici i njenim roditeljima, zbog čega mogućnost njegovog izlaska na slobodu duboko šokira i uznemirava javnost i obezvređuje sve postulate pravde i smisla rada pravosuđa.

OJT Bijeljina navodi i da je „sudsko vijeće zanemarilo odredbe Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/2010, 61/2013 i 68/2020) kojima je propisano da je krivični postupak za djela iz člana 184. navedenog zakona hitan, a odnosi se na krivična djela kojim su oštećena djeca, a što je u konkretnom predmetu slučaj“.

Tokom glavnog pretresa u ovom slučaju održano je 28 ročišta, između ostalog i na zahtjev odbrane optuženog, a pretres je zaustavljen zahtjevom za izuzeće dvoje sudija iz Vijeća, čime je proces pretvoren u farsu jer je riječ o sudijama koji su tokom glavnog pretresa, uvažili sve zahtjeve odbrane.

Imajući u vidu da Okružni sud Bijeljina nema odjel za podršku svjedocima, ponavljanje procesnih radnji donijelo je nove traume za žrtvu, njenu porodicu i svjedoke i načinjena šteta je nesaglediva, ako se ima na umu da naš pravosudni sistem nema programe podrške žrtvama i svjedocima krivičnih djela seksualnog nasilja.

Ženske organizacije, organizacije za zaštitu ljudskih prava i prava djece, javne ličnosti i pravni stručnjaci u BiH, potpisnici saopštenja pozivaju nadležne vlasti da pod hitno pokrenu zakonodavne i druge mjere za uspostavljanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja, što je preporuka GREVIO komiteta za BiH i da priznaju prava na zaštitu i podršku žrtvama seksualnog nasilja, koje su, što slučaj u Bijeljini ponovo pokazuje izložene i nasilju pravosudnih institucija od kojih su tražile pravdu i zaštitu za nasilje koje su preživjele.

Hitna reakcija svih u sistemu pravosuđa koji za to imaju nadležnost jedini je odgovor na zloupotrebe postulata “pravičnog suđenja” koje su se desile u Okružnom sudu u Bijeljini. Samo tako se vaga pravde može uvesti u ravnotežu i povratiti dio povjerenja u pravosuđe i ljude koji obnašaju sudijske funkcije.

 

POTPISI PODRŠKE

 

Fondacija “Lara”

 

Radmila Žigić

 

Udruženje ,,Žene sa Une“ Bihać

 

Maida Zagorac, Sarajevo

 

Udruženje građana ,,Vive žene“ Tuzla

 

Jasmina Čaušević, Sarajevo

 

Organizacija ,,Glas žene“ Bihać

 

Ekološko udruženje ,,Eko put“ Bijeljina

 

Snežana Jagodić Vujić, Bijeljina

 

Milkica Milojević, Banja Luka

 

Udruženje žena ,,Žena“ Janja

 

Udruženje “Medica” Zenica

 

Milanka Kovačević

 

Nikolija Bjelica Škrivan

 

Portal ,,Direkt“

 

,,Banjalučki centar za ljudska prava”, Banja Luka

 

,,Ženska mreža BIH“

 

Udruženje žena Derventa

 

Fondacija ,,INFOHOUSE“ Sarajevo

 

Udruženje CROA Sarajevo

 

Udruženja „Seka“ Goražde

 

Udruženje Mreža za izgradnju mira

 

Sarajevski otvoreni centar

 

UG Budućnost Modriča

 

Gordana Vidović

 

Inicijativa Građanke za ustavne promjene

 

Udruženje „Naša djeca“ Sarajevo

 

Danka Zelić

 

NVO Udruženje građanki „Grahovo“ Bosaansko Grahovo

 

Fondacija CURE, Sarajevo

 

Fondacija “Udružene žene” Banja Luka

 

Helsinški parlament građana Banja Luka

 

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo

 

UŽ ,,Maja“ Kravica

 

Udruženje ,,Žena BIH“ Mostar

 

HO ,,Horizonti“ Tuzla

 

Magdalena Tošić

 

Begzada Jovanović

 

Urem ,,Siguran korak“ Bijeljina

 

,,Ženska zadruga“ Bijeljina

 

Svetlana Rašević-Sarić

 

Jovanka Vuković

 

Udruženje žena sa invaliditetom ,,Impuls“, Bijeljina

 

Inicijativa građanki/na Mostar

 

Udruženje ,,Zemlja djece u BIH“ Tuzla

 

Udruženje aktivnih žena “GENDER” Brčko

 

Lana Jajčević, Banja Luka

 

Jelena Novović

 

Sanja Todorović

 

Bosa Miletić

 

Udruženje žena Višegrad

 

Dragana Đurić

 

Udruženje „Forum žena“ Bratunac

 

Stanka Frančić

 

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” Grada Tuzla

 

Indira Bajramović

 

Koalicija ,,KOLOSI“ Bijeljina

 

Milorad Jović

 

Dubravka Kovačević

 

Melani Isović

 

Nina Aleksić

 

Ana Kotur-Erkić

 

Centar ženskih prava, Zenica

 

Sigurna mreža BIH

 

Ana Medan

 

Zilka Spahić

 

TPO Fondacija, Sarajevo

 

Mreža NVO za prava djeteta “Snažniji glas za djecu”

 

Ženska romska mreža “Uspijeh”

 

Slađana Cvjetković

 

Sandra Muratović

 

Udruženje “Novi put” Mostar

Ostavite komentar