Milunović: Jasan cilj Metrics agencije – precizni i pouzdani podaci

0
205

Tržište se mijenja brzinom svjetlosti. Svaki novi dan donosi novu tržišnu dinamiku, drugačije načine poslovanja i evoluciju potreba i želja kupaca.

Samo onaj koji dobro poznaje tržište može da bude ispred konkurencije i uzme najveći dio tržišnog kolača. Uz prave podatke to je lako postići.

Metrics agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja obezbijediće vam neophodne podatke o tržištu i tako omogućiti da budete ispred konkurencije i povećate vaše tržišno učešće. Njihove usluge će vam pomoći da se prilagodite dinamičnom tržištu i novim načinima poslovanja.

Metrics tim je sačinjen od mladih, visoko obučenih profesionalaca koji prate dinamične promjene tržišta, te su uvijek spremni da ponude inovativna rješenja.

Iako su se u prediznornom periodu u javnosti pojavljivala istraživanja javnog mnjenja različitih agencija, sada se pokazalo da je Metrics agencija objavila najtačniju projekciju izbornih rezultata u BiH.

Darko Milunović, savjetnik direktora Metrics agencije, za čitaoce portala Banjaluka.net kaže da su zahvaljujući dobro organizovanom i obučenom timu uspjeli da se postave na sami vrh među statističkim agencijama.

„Metrics agencija dala najtačnije projekcije kada su u pitanju izborni rezultati. Ovo nam je siguran pokazatelj da se naš rad i trud isplatio i da smo na dobrom putu, te smo sigurni da će nam ovo biti dodatna motivacija“, rekao je Milunović.

Rezultati istraživanja javnog mnjenja su posebno zanimljivi prije samih izbora, ali je zanimljivo i sada nakon poznatih rezultata uporediti podatke sa kojima su izašle različite statističke agencije prije izbora. Vaša agencija iako je mlada pokazala se kao agencija sa najtačnijom projekcijom izbornih rezultata, kako komentarišete tu činjenicu?

MILUNOVIĆ: Metrics agencija postoji nešto duže od godinu dana, ali ljudi koji rade u agenciji imaju višegodišnje iskustvo u oblasti istraživanja javnog mnjenja. Naš tim čine visoko obučeni profesionalci kao i široko rasprostranjena mreža iskusnih anketara, a pored stalnih članova angažujemo po potrebi i spoljne saradnike tj stručnjake iz određenih oblasti. Zahvaljujući dobro organizovanom i obučenom timu uspjeli smo da se postavimo na sami vrh među statističkim agencijama. U predizbornom periodu u javnosti su se pojavila istraživanja javnog mnjenja različitih agencija, sada kada su izašli preliminarni rezultati izbora, vidimo da je Metrics agencija dala najtačnije projekcije. Ovo nam je siguran pokazatelj da se naš rad i trud isplatio i da smo na dobrom putu, te smo sigurni da će nam ovo biti dodatna motivacija.

Šta mislite da je razlog pogrešnih prognoza ostalih agencija?

MILUNOVIĆ: Teško je generalizovati zašto su pojedine agencije imale različite projekcije izbornih rezulktat.  Neke od statističkih agencija su samostalno objavile svoje projekcije, dok su većina tih istraživanja dolazila od strane pojedinih političkih partija u Republici Srpskoj, pa se ti rezultati moraju uzeti sa određenom dozom rezerve. Najčešća greška koja se javlja u istraživanjima javnog mnjenja je u samom uzorku. Uzorak mora da bude prilagođen glasačkom tijelu Republike Srpske, prema različitim kategorijama. Takođe, kada radite ovakvu vrstu istraživanja neophodno je prije svega da imate povjerenje u vaš tim, svi moraju da djeluju kao jedna cjelina. Metrics agencija tome pridaje veliki značaj, da svi članovi velikog tima osjećaju pripadnost i posvećenost jednom i jasnom cilju, a to su tačni, precizni i pouzdani podaci.

Mnogi komentarišu da je to vrlo hrabar potez vaše agencije da objavi projekciju rezultata izbora. Da li je ovo prvi put da izlazite sa projekcijom izbornih rezultata?

MILUNOVIĆ: Mi vjerujemo u ono što radimo i zato smo odlučili da rezultate objavimo javno na svom sajtu, društvenim mrežama, kao i na ostalim izvorima informisanja, te da na taj način upoznamo javnost sa rezultatima svog rada. Ovo nije prvi put da smo iznijeli podatke u javnost prije samih izbora i bili agencija koja je dala najpreciznije prognoze rezultata javnog mnjenja. Ovu situaciju smo imali i kada su bili izbori u Prijedoriu i u Doboju, a sada smo još jednom dokazali vjerodostojnost naših podataka i na nivou cijele Republike Srpske.

Koja je to veličina uzorka koja je neophodna da bi se dobili tačni podaci ankete?

MILUNOVIĆ: Ovo je jedno od najčešćih pitanja koje dobijaju statističke agencije. Iako veličina uzorka jeste bitna, bitnije je da je uzorak reprezentativan. Kao što smo mogli vidjeti iz prethodnog perioda mnoge agencije su se hvalile veličinom svog uzorka, ali se ispostavilo da su na kraju dobile pogrešne rezultate. Nekada je bolje imati manji uzorak ali da je taj uzorak reprezentativan. Veličina našeg uzorka se kretala od 1.200 do 1.7000 ispitanika na sedmičnom nivou, a istraživanja smo radili u kontinuitetu od šest sedmica.

Često spominjete važnost reprezentativnosti uzorka, pa šta je to reprezentativan uzorak?

MILUNOVIĆ: Da bi uzorak bio preprezentativan, u ovom slučaju, neophodno je da bude u skladu sa osnovnim demografskim parametrima glasačkog tijela Republike Srpske, kao što prosječna starost, mjesto stanovanja, polna, obrazovna i radna struktura. Ukoliko se ispoštuju svi ovi paramteri dobija se reprezentativan uzorak koji predstavlja osnovu za precizne rezultate.

Da li nam možete nešto više reći o metodologiji istraživanja koju ste koristili prilikom istraživanja javnog mnjenja o izborima?

MILUNOVIĆ: Najčešće korištena metodologija prikupljanja podataka jeste CATI, odnosno prikpljanje podataka putem telefonskih poziva. Prilikom prikupljanja podataka za izbore koristimo kombinaciju telefonskog i terenskog metoda, a online prikupoljanje podataka smo isključili. Na osnovu našeg iskustva terenska istraživanja su se pokazala za nijansu preciznijim od telefonskog prikupljanja podataka. Terenska metoda prikupljanja podataka je isto tako i najskuplja opcija, dok su online istraživanja najjeftinija, ali i najmanje pozdana.

Koliko se anketni upitnici za izbore razlikuju od agencije do agencije?

MILUNOVIĆ: Dešava se da različite agencije imaju ista ili slična pitanja, jer svaka od tih agencija mora da odredi demografskim karakteristikama ispitanika da bi mogla odrediti reprezentativnost uzorka i, naravno, ispituju mišljenje ljudi o istim političkim ličnostima te je moguće da se neka pitanja ne podudaraju. Svaka agencija ima svoje stručnjake koji su uključeni u sam proces sastavljanja anketnog upitnika i svi oni imaju potpunu slobodnu prilikom sastavljanja anketnog upitnika kako bi dodobili prema njima najrelevantnije podatke, naravno, taj upitnik mora odobriti i naručilac ankete. Savjet koji uvijek dajemo našim klijentima jeste da upitnik ne bi trebao da ima više od petnaest pitanja, uključujući i demografska pitanja. Nakon petnaestog pitanja ispitanici gube koncentraju i stvara se averzija prema anketi, te često i prekidaju sam proces anketiranja.

(A.M.)

 

Ostavite komentar