„NADLEŽNI ĆUTE MJESECIMA“: SAKS RS nelegalan savez na teretu budžeta

0
59

„Sportski auto i karting savez Republike Srpske (SAKS RS) potpuno je nelegalan sportski savez na teretu budžeta dok nadležni ćute mjesecima. Ko se štiti“, pitali su iz Republičkog Auto-karting sportskog saveza.

Kako su naveli u saopštenju upućenom medijima, SAKS RS, zastupan po M.T. iz Banjaluke je Savez koji shodno zaključku Republičke uprave za inspekcijske poslove predstavlja sportski savez koji nije upisan u sportski registar.

„Članom 67. tačka 6. Zakona o sportu Republike Srpske propisano je: ’Zabranjen je rad organizaciji koja se bavi aktivnostima iz oblasti sporta, a nije upisana u sportski registar’.  Rješenje registarskog suda o provedenim promjenama broj F-1-15/08 od 13.05.2021.godine, zbog uložene žalbe na isto nije pravosnažno, te kao takav predmetni savez nema pravni subjektivitet i praktično kao pravno lice ne postoji, jer nije pravosnažno upisan ni u sudski registar“, naveli su iz Republičkog Auto-karting sportskog saveza.

Iz Saveza su ogorčeni što je Ministarstvo porodice omladine i sporta RS, koje vodi sportski registar dopustilo da SAKS RS koji nije upisan u sportski registar i koji nije pravosnažno upisan ni u sudski registar, bude uvršten u pravilnik o kategorizaciji sportova, sportista i sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu kao reprezentativan savez za sportsku granu automobilizam.

“Na zahtjevu za izdavanje vozačke licence za 2022. godinu pored Auto moto saveza Republike Srpske nalazi se i naziv upravo ovog spornog ‘nepostojećeg saveza’, za koji iz Ministarstva tvrde da nije upisan u sportski registar, što je nečuveno! Podsjetimo se da je članom 99. tačka 6. Zakona o sportu propisano da se sportski savezi finansiraju iz budžeta Republike Srpske, pa se samo nameće pitanje ko to štiti potpuno nelegalnu pravnu organizaciju koja se finansira iz budžeta Republike“, kažu iz Republičkog Auto-karting sportskog saveza.

Oni podsjećaju da je članom 163. tačka 1. stav 6. Zakona o sportu RS propisano da se novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kažnjava za prekršaj sportska organizacija ili drugo pravno lice ako se bavi aktivnostima iz oblasti sporta, a nije upisano u sportski registar.

„Članom 163. tačka 2. Zakona o sportu RS propisano je:  Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u sportskoj organizaciji ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 100 KM do 500 KM”, navedeno je u saopštenju.

O pomenutom problemu Republičkoj upravi za inspekcijske poslove u više navrata podnosili su predstavke, navode iz Saveza i dodaju da je  odgovor uvijek bio isti – „U radu nema nepravilnosti“ ili odgovor ne bi ni dobili. Takođe napominju da su kontrole vršene kod subjekata koji nisu prijavljeni, samo ne tamo gdje bi, kako navode, trebalo da se vrše.

„Poslednja predstvka Republičkoj inspekciji po ovom pravnom osnovu podnesena je prije nekoliko dana i na istu se čeka odgovor, baš kao što se čeka i odgovor Okružnog tužilaštva u dva krivična predmetna u kojima se vode istrage protiv: Sportskog auto karting saveza RS (SAKS RS), Auto moto saveza RS (AMS RS), Auto karting kluba „Borac“ Banjaluka, i odgovornih lica u predmetnim organizacijama, a sve zbog postojanja osnovane sumnje da su u periodu od 2009. godine do danas u više navrata udružujući se počinili krivično djelo „Zloupotreba ovlašćenja“ iz člana 315. KZ RS kao i krivično djelo „Posebni slučajevi falsifikovanja isprave“  iz člana 348. KZ RS, a sve koristeći se ništavim i nezakonitim ugovorima o prenosu javnih ovlašćenja, na koji način su svi zajedno udružujući se protivpravno stekli i za sebe zadržali imovinsku korist čime su oštetili budžet Republike Srpske“, naglašavaju iz Republičkog Auto-karting sportskog saveza.

(N.Sp.)

 

Ostavite komentar