NEMAR INSTITUCIJA: Dijete (13) zlostavljao očuh, Dom u Tuzli ne želi preuzeti brigu

0
94

Udruženje Zemlja djece u BiH sa sjedištem u Tuzli podijelilo je ozbiljan apel u kojem navode da nadležne institucije ne žele preuzeti 13-godišnju žrtvu nasilja sa prebivalištem u Srebreniku, koju je zlostavljao očuh.

“Kao organizacija-članica Mobilnog tima za identifikaciju žrtava trgovine ljudima u Tuzli, došli smo do saznanja da se stručni radnici JU Centar za socijalni rad Tuzla od 16. januara 2024. godine bore sa situacijom zbrinjavanja trinaestogodišnjeg djeteta, sa prebivalištem u Srebreniku, kojem je pomenuti Centar pružio zaštitu i pomoć kao žrtvi nasilja u porodici počinjenog od strane očuha (izrečena zaštitna mjera zabrana približavanja maloljetnom djetetu)”, naveli su iz Udruženja i dodali:

“Nadležni Centar za socijalni rad Srebrenik od 16. januara 2023.godine, čak i na poziv policije, odbija da preuzme brigu o maloljetnom djetetu. Nakon prvobitnog prihvata u Prihvatilište u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, u večernjim satima dana 18. januara 2024. godine, dijete je odvezeno na pregled na Kliniku za psihijatriju JZU UKC-a Tuzla, odakle nije vraćeno u prostorije Prihvatilišta, jer je za njega ulaz bio zatvoren. Došli smo do saznanja da su uposlenici ove ustanove postavili ultimatum, da, ukoliko se ovo dijete smjesti u ustanovu, oni će napustiti istu”.

Kako tvrde dalje, dijete je provelo cijeli dan u Centru za socijalni rad Tuzla, iako je stručno osoblje Centra uložilo vanljudske napore u smjeru zbrinjavanja djeteta.

“Obratili su se svim nadležnim institucijama za zaštitu prava djeteta (kantonalnom ministarstvu za socijalnu zaštitu, Federalnom ministarstvu rada i socijalne zaštite, Vijeću za djecu Federacije BiH, Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH), ali, nažalost, menadžment Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli se oglušio na sve intervencije pomenutih institucija”, tvrde u Udruženju dalje.

Ostavite komentar