Oružje u rukama Vlade FBiH: Radikalni portali izvor sajber terorizma

0
3913

U današnje doba tehnologije, internet je postao hub informacija i komunikacije. Nažalost, kao i u svemu dobrom postoje i one loše strane, kao što su naprimjer,
radikalni medijski portali u FBiH koji koriste tu moć komunikacije za širenje sajber terorizma.

Ovi portali, koji sebe predstavljaju kao “glas istine”, koriste različite taktike kako bi zarobili pažnju ljudi koji ih prate.

Oni masovno koriste društvene mreže kako bi širili svoju propagandu, privlačeći pažnju posebno ranjivih i neobrazovanih pojedinaca.

Njihovi sadržaji su puni ekstremnih stavova, poziva na nasilje i propagiranja terorističkih aktivnosti. Koriste manipulativne tehnike kako bi inspirisali mlade a i one starije ljude, da se pridruže radikalnim grupama kako bi mogli da šire teror u ime svoje ideologije.

Ovi portali šire lažne vijesti, iskrivljuju činjenice kako bi mogli manipulisati umovima svoje ciljane publike.

Koristeći najnovije tehnike digitalnog marketinga, oni ciljaju ljude na individualnoj osnovi, prilagođavajući svoje poruke njihovim interesima i uvjerenjima. Ovo stvara opasnu situaciju, gdje pojedinci mogu biti podložni idejama ekstremizma i potencijalno uključeni u nasilne aktivnosti.

Takve internetske objave mogu doprinijeti destabilizaciji, ali i radikalizaciji prilika u BiH.

Na snazi je jedan psihološki, propagandni rat koji može doprijeti do određenih labilnih i nestabilnih ličnosti, prije svega kako za samu mobilizaciju, tako i za dodatnu radikalizaciju i zbog toga je nužno i neophodno zaustaviti internet portale, odnosno ovu vrstu sajber terorizma.

Takvim pristupom se gradi sasvim drugi identitet same osobe do koje žele da dođu, a dovoljno je da se vođa oglasi putem interneta svojim članovima, što može biti šifrovano, direktno, indirektno… o tome šta treba da urade.

Jedan od vodećih radikalnih portala u FBiH jeste Saff, koji nema granice u raspirivanju mržnje prema svemu što je srpsko. Interesantno je i to što američka ambasada ne reaguje na skandalozne sadržaje nasljednika “Vijesti ummeta” ali zato reaguje kad se predsjednik Srpske nakašlje.

 

Ostavite komentar