Pogledajte šta piše u informaciji koju će danas razmatrati NSRS

0
43

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske uskoro će početi 11. posebnu sjednicu na kojoj će se naći “Informacija o aktuelnoj bezbjedonosnoj i političkoj situaciji u svijetu sa aspekta reprekusija na Republiku Srpsku”.

Informacija počinje sa time da su uticaji geopolitičkih procesa nakon završetka Hladnog rata svijet uveli u bezbjednosnu nestabilnost, a što se održava i na poziciju Republike Srpske i bezbjednost njenih građana.

“Sadašnji razvoj događaja upućuje na to da se okončava era unipolarnog svijeta sa Sjedinjenim Američkim Državama kao nespornim hegemonom uz podršku Velike Britanije i dijela Evropske unije”, navodi se u Informaciji, prenose Nezavisne.

Srpska na putu svih geopolitičkih procesa

U Informaciji se dalje ističe da pojačane diplomatske aktivnosti u regionu jasno ukazaju na promjenu dinamike međunarodne politike. Dalje se navodi  da se nakon završetka Hladnog rata, rušenjem Berlinskog zida, raspadom SSSR i SFR Jugoslavije započelo usložnjavanje globalne politčke i bezbjednosne situacije te da je kulminacija svega Arapsko proljeće i početak imigrantske krize.

“Republika Srpska, proistekla iz Odbrambeno – otadžbinskog rata srpskog naroda na teritoriji današnje BiH, kao jedne od šest republika koje su bile u sastavu nekadašnje Jugoslavije, svojom geografskom pozicijom se našla na „putu“ svih navedenih geopolitičkih procesa, kako globalnih tako i regionalnih. Samim tim, analize o trenutnoj međunarodnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji, te procesima koji su joj prethodili ili joj slijede, nemoguće su bez analize nastanka i funkcionisanja Republike Srpske i njene uloge u ovom sveobuhvatnom kontekstu”, navedeno je u Informaciji.

Dalje Informacija objašnjava raspad Jugoslavije, ratove u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH koji su prerasli u građanske, zatim se pojašnjava Dejtosnki mirovni sporazum i ovlaštenja koja su data Republici Srpskoj tim sporazumom.

“Takvo političko-pravno uređenje u BiH, pravno potvrđeno i međunarodno priznato Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH, jedini je garant političke stabilnosti, a samim tim, posljedično i ukupne bezbjednosti u BiH, ali i šire”, navedeno je u Informaciji.

Odnosi Zapada i Rusije

Dobar dio informacije odnosi se i na spor između Zapada i Rusije posebno zbog ekspanzije NATO na istok Evrope, a navodi se i početak rata u Ukrajini te da su odnosi između Zapada i Rusije trenutno najlošiji u posljednjih 30 godina.

“Geopolitički položaj Zapadnog Balkana je u kontekstu Ukrajinske krize postao izrazito nepovoljan jer se nalazi na prostoru koji Zapad određuje kao svoju interesnu sferu. Položaj BiH i Srbije dodatno je kompleksan jer nisu članice NATO pakta, tako da se od strane ovog vojnog saveza posmatraju kao moguće zone nestabilnosti duboko iza linije konfrontacije između Zapada i Rusije. Za Republiku Srpsku je od presudnog značaja da insistira na politici nesvrstavanja u rusko-ukrajinskom sukobu i da ostane vojno neutralna u periodu velikih vojnih napetosti između Zapada i Rusije. Zato je važno od ključnog značaja insistiranje na dosljednoj  primjeni međunarodnog prava kao jedine zaštita za opstanak „malih“ država u periodu nestabilnosti u odnosima između velikih sila”, navedeno je u Informaciji.

Terorizam

U Informaciji se navode i odnosi na Bliskom istoku, a Hamas je nazvan “terorističkom organizacijom”. Navodi se i da je odgovor Izraela na stravične zločine koji su počinjeni nad jevrejskim stanovništvom oživio prijetnje od islamskog terorizma, te stavio pod pojačan nadzor kolektivnog zapada drugi dio BiH, odnosno Federaciju BiH u kojoj živi “slovenskomuslimansko stanovništvo”.

“Stravični teroristički napad koji su nedavno izveli islamski teroristi u Moskvi i smrt ogromnog broja nedužnih civila među kojima i djeca ukazuje da globalni sukob u koji svijet ulazi mogao bi biti brutalniji od svih ratova u našoj prošlosti jer ga neće voditi samo države ili državni vojni savezi već u njemu i sada učestvuju globalne nedržavne terorističke mreže. Upravo jedan ovakav događaj može biti povod ekstremistima na našim područjima za izazivanje incidenata ili vršenje krivičnog djela terorizma, jer žele da njihovi ciljevi, a to je izazivanje straha i panike, dobiju što jači odjek u javnosti”, piše u Informaciji.

Marfi i “ruski maligni uticaj”

U Informaciji se navodi da je  narativ o „ruskom malignom uticaju“ bio je samo propagandna priprema za pokušaj restauracije protektorata nad BiH. Kako se navodi sve je počelo dolaskom američkog ambasadora Majkla Marfija, a nastavilo se pokušajem nametanja njemačkog građanina Kristijana Šmita kao visokog predstavnika u BiH, iako dotična osoba nije nikada imenovana na tu poziciju relevantnom rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN kako je to i propisano Aneksom 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Dalje se navodi da u BiH zakonodavnu vlast vrši Parlamentarna skupština BiH, Naroda skupština Republike Srpske i Parlament Federacije BiH, kao i skupština Brčko Distrikta te da nijednim propisom nije predviđeno da visoki predstavnik bude dio zakonodavnog postupka.

“Stoga nametnute dopune Krivičnog zakona BiH u dijeli koji se tiče tzv. krivičnog djela „neizvršavanje odluka visokog predstavnikas“ za koje se tereti predsjednik Republike Milorad Dodik i direktor Službenog glasnika RS Miloš Lukić nisu i ne mogu biti pravni osnov niti za pokretanje istrage niti za podizanje optužnice. Takav rad Tužilaštva BiH i Suda BiH na najgrublji način narušava sistem podjele vlasti u BiH i način na koji je to koncipirano ustavnim dokumentima. Sve prethodno rečeno kazuje u prilog tome da politizacija ovog kvazikrivičnog postupka, istisnula je njegovu pravničku sadržinu i ogolila ga i minimuma prava a prevela ga na teren sile sa unaprijed određenim ishodom”, pišew u Informaciji.

Nametanje Izbornog zakona

U Informaciji piše i da je sama EU izrazila nezadovoljstvo nametanjem izmjena izbornog zakona BiH od strane Kristijana Šmita i naglasila da „očekuje da vlasti Bosne i Hercegovine provedu potrebne reforme kako bi osigurale da se izbori provedu u skladu sa evropskim standardima primjenom OSCE/ODIHR-a i relevantnih preporuka Venecijanske komisije, te osiguraju transparentnost finansiranja političkih stranaka“.

“Dakle, ne postoji jedinstven pristup zemalja EU u odnosima prema BiH, a u ovom slučaju i prema Kristijanu Šmitu i njegovim nelegalnim postupcima”, piše u Informaciji i dodaje da su sve ove aktivnosti podržane od strane trenutne američke administracije.

Svi Bošnjaci rade na ukidanju Republike Srpske

Kako se navodi u Informaciji Republika Srpska mora sačiniti temeljnu analizu ukupne novonastale situacije, sačiniti odgovarajuće zaključke i preduzeti odgovarajuće aktivnosti. To uključuje reviziju njenog dosadašnjeg koncepta međunarodnih odnosa. Ako bi to propustila da učini, dospjela bi u rizik nepreduzimanja odgovarajućih koraka blagovremeno.

“Republici Srpskoj u navedenim aktivnostima, ne idu na ruku neprijateljski, neustavni, nedejtonski potezi političkog Sarajeva i lobiranja u svjetskim centrima moći kojima se favorizuju bošnjački stavovi i ciljevi, koji za cilj imaju institucionalno odumiranje, a zatim i ukidanje Republike Spske”, piše u Informaciji.

U Informaciji se navodi da sve institucije na čijem  čelu su Bošnjaci, bez obzira na nivo institucije, isključivo rade na ukidanju Republike Srpske. U prvom redu se misli na uticaj koji u svakoj zemlji ima Ministarstvo spoljnih poslova, koje sa ogromnim aparatom kako u sjedištu Ministarstva u Sarajevu, a posebno u DKP mreži, radi na ostvarenju bošnjačkih ciljeva.

“Srbi koji rade u Ministarstvu inostranih poslova, kao i u bilo kojem drugom na čijem čelu su Bošnjaci, žrtve su diskriminacije na nacionalnoj osnovi”, piše u Informaciji u kojoj se navodi da bi Republika Srpska trebala da iskaže odgovarajuću  spremnost na iznalaženje rješenja za akutna ili hronična otvorena politička pitanja u BiH.

Imigracije rizik koji se ne smije prihvatiti

U Informaciji piše da prioritet Republike Srpske ostaje i približavanje standardima EU u svim ključnim i za nas prihvatljivim oblastima.

“U okolnostima značajno  izmijenjenim sukobom u Ukrajini i reakcijom Zapada, misleći pri tom na EU, NATO i njihove saveznike, i izraelsko-palestinskim sukobom, nikako ne smijemo zaboraviti opasnost od imigracija stanovništva iz zemalja Bliskog istoka ili Sjeverne Afrike. Ove imigracije, bile legalne ili ilegalne, za Republiku Srpsku predstavljaju istovjetan socijalno-demografsko-ekonomsko-bezbjedonosni rizik, koji nikako, i ni po koju cijenu ne smijemo dozvoliti”, piše u Informaciji.

Dalje se navodi da uticaj izraelsko-palestinskog sukoba je najvidljiviji kod radikalnih pojedinica i grupa na području Federacije BiH koji javnim istupima pokušavaju da u kontekstu izraelsko–palestinskog sukoba stvore tenzije među stanovništvom, a sve to kako bi narušili stanje bezbjednosti i izazvali strah kod neistomišljenika.

“Reperkusije po bezbjednosno stanje u BiH postoje iz razloga što može doći do povećanog rizika od priliva migranata zbog rata između Izraela i Palestine i predstavlja veliki bezbjednosni izazov, s obzirom na činjenicu da je palestinski narod poznat po terorističkoj i ekstremističkoj aktivnosti”, piše u Informaciji.

Dalje se navodi i da potencijalno ugrožavanje bezbjednosti Republike Srpske i BiH indirektno može biti vezano za posljedice ratnog sukoba u Siriji jer je nakon poraza Islamske države na ovom području ogroman broj lica koji su bili učesnici u ovom sukobu, a i dalje se nalaze na području Sirije, Iraka i Turske.

“Najveći dio ovih lica su smješteni u kampove koji su pod kontrolom Antiterorističke koalicije koju predvode SAD i različitih humanitarnih organizacija koje su pod pokroviteljstvom UN”, piše u Informaciji i dodaje da je  većina populacije koja se nalazi u ovim kampovima su žene i djeca, članovi porodica terorističkih boraca, koji su nakon rasformiranja Islamske države smješteni privremeno na ove lokacije.

Kako je navoedno ovaj problem u odnosu na Republiku Srpsku i BiH treba posmatrati kroz dva apsekta. Prvo, broj državljana BiH koji se trenutno nalaze na navedenom području je oko 160 i njihova očekivanja su da budu deportovani u BiH uz adekvatan krivično-pravni tretman po dolasku u zemlju.

“Posmatrajući ovo iz ugla ranije donesenih presuda u institucijama BiH, rezime bi bio da žene i djeca neće krivično odgovarati, a muškarci će biti osuđeni na minimalne kazne i vrlo brzo infiltrirani u naše društvo sa dodatno izgrađenim terorističkim namjerama”, piše u Informaciji.

Drugo, već izvjesno vrijeme postoji pogovor u međunarodnim diplomatskim krugovima da Turska planira da raspusti sve navedene kampove i da taj „novi migrantski talas“ uputi prema Evropi čime bi Balkanska migrantska ruta bila centralna odrednica za njihovo kretanje prema zemljama Zapadne Evrope. Ovaj scenario bi dodatno uticao na pogoršanje stanja bezbjednosti ne samo u BiH, već u svim tranzitnim zemljama koje se nalaze na ovoj migrantskoj ruti.

Ne može se isključiti mogućnost terorističkih napada

U Informaciji piše da, imajući u vidu bezbjednosna dešavanja u svijetu ne može se u potpunosti isključiti mogućnost terorističkih aktivnosti na našim prostorima, iako trenutno ne postoje informacije koje bi ukazivale na pripremanje terorističkih napada ili drugih vidova nasilja.

“S tim u vezi su i zahtjevi prema BiH u postupku pristupanja evropskim integracijama,koji idu ka suzbijanju svih oblika terorističkih prijetnji, razvijanja strategija za borbu protiv terorizma i redovnog praćenja bezbjednosne situacije u državi. Navedeni zadatak je tim složeniji kada se ima u vidu konstantan pritisak na promjenu dejtonskog državnopravnog poretka pod izgovorom pridruživanja EU”, piše u Informaciji.

Bezbjednost u Republici Srpskoji i Bosni i Hercegovini

Dio informacije odnosi se i na stanje bezbjednosti u Republici Srpskoji i Bosni i Hercegovini gdje se navodi da je stanje bezbjednosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske stabilno i zadovoljavajuće.

“Pri tom se ne zaboravlja činjenica, da prema raspoloživim podacima, jednu od bezbjednosnih prijetnji u BiH predstavljaju terorizam i ekstremizam inspirisani radikalnom islamističkom ideologijom, imajući u vidu da BiH u kontinuitetu, još od dolaska prvih mudžahedina tokom proteklih ratnih dešavanja, ima problem sa aktivnim djelovanjem radikalnih islamističkih organizacija i pokreta”, piše u Informaciji.

Dalje se navodi da analizom svih dosadašnjih terorističkih napada u BiH utvrđeno je da su izvršioci istih bili radikalni islamisti, članovi ili simpatizeri selefijsko-vehabijskih zajednica ili bivši mudžahedini, pripadnici odreda „El Mudžahid“.

“Pod posebnom pažnjom su od ranije identifikovana lica koja se dovode u vezu sa terorističkim aktivnostima, posebno ona koja su predmet potjernica. Naloženo je i pojačano obezbjeđenje javnih skupova i svih drugih okupljanja, a poseban izazov predstavljaju veliki skupovi povodom vjerskih praznika sve tri konfesije u narednom periodu”, piše u Informaciji u kojoj se navodi da je pojačano i obezbjeđenje javnih instiutcija, a poseban akcenat stavljen je na škole, gdje se nastavljaju sve aktivnosti prethodno usaglašenog multisektorskog pristupa, ali uz dodatni aktivizam školskih policajaca.

TagsNS RS

Ostavite komentar