Slaven Gojković (SP) – Dobar čovjek i priznati stručnjak za bolju Srpsku

0
251

Iza njega su skoro dvije decenije veoma uspješnog rada u oblasti šumarstva Republike Srpske, išao je stepenicu po stepenicu, uporno, vrijedno i strpljivo, da bi na kraju došao do mjesta prvog čovjeka jedinog javnog preduzeća u oblasti šumarstva u Republici Srpskoj.

Iako je visoki funkcioner i političar, on tome ne pridaje mnogo značaja, ne voli mnogo da se eksponira u javnosti, stalno je među narodom, druži se sa svojim sugrađanima i radnim kolegama, često obilazi šume kojima uspješno gazduje, misli na svoje radnike, cijeni marljivost i predanost u poslu, kakav je i sam, a oni koji ga poznaju kažu da ga krasi poštenje, ali i ljubav prema pozivu koji je izabrao, te ljubav prema prirodi.

Naime, opšte je poznato da su ljudi iz oblasti šumarstva, po prirodi posebni ljudi, riječ je o snažnim ljudima, snažnim karakterima, prirodnjacima, jer sam odabir da se cijeli život posveti šumi i prirodi je sam po sebi poseban, a takav je i naš današnji sagovornik.

Vjerovatno prepoznajete o kome se radi. U pitanju je Slaven Gojković, generalni direktor Javnog preduzeća “Šume Republike Srpske”, koje zapošljava više od 4.500 radnika i sastoji se od 30 organizacionih jedinica, od čega 26 šumskih gazdinstava i četiri Centra. Ogromna organizacija, rasprostranjena na cijeloj teritoriji Republike Srpske, veliki broj zaposlenih i potreba za svakodnevnim radom u ovom javnom preduzeću je velika obaveza i odgovornost, koju Gojković izvršava domaćinski i pošteno.

Pored uspješnog rukovođenja najvećim javnim preduzećem u Srpskoj, Gojković je i aktivan političar, te je trenutno u drugom mandatu odbornik u Skupštini grada Derventa, ali i kandidat Socijalističke partije za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tačnije, on je nosilac liste svoje partije u Izbornoj jedinici 4 za predstojeće izbore, pod sloganom “Za bolju Srpsku”.

Uspješna karijera: A kako je sve počelo. Naime, Gojković je rođen 1975. godine u Derventi, gdje i danas živi sa suprugom i dvoje djece. Srednju mašinsku školu završio je u Novom Sadu, a Šumarski fakultet u Banjaluci. Od februara 2017. dio je uprave Šuma. Prvo kao izvršni direktor za komercijalne poslove, a od aprila 2019. vršilac dužnosti generalnog direktora, te se na toj poziciji nalazi i danas. U međuvremenu, bio je i načelnik Odjeljenja za stambeno komunalne poslove u tadašnjoj opštini Derventa, tako da je iza njega skoro dvije decenije profesionalnog iskustva i šumarstvu i u politici, što je svakako garant da ovaj čovjek može donijeti novu energiju i novu vrijednost Parlamentu Srpske. Gojković je trenutno predsjednik Gradskog odbora Socijalističke partije Derventa, član je Glavnog odbora i Izvršnog odbora Glavnog odbora Socijalističke partije.

Po prirodi svog posla, Gojković je stalno u kontaktu sa ljudima, jer je često na terenu, a preduzeće kojim uspješno rukovodi pored eksploatacije šume, bavi se i organizacijom čuvarske službe, monitoringom i borbom protiv štetočina, intervencijama nakon prirodnih šteta, pošumljavanjem i njegom šumskih kultura, i raznim drugim djelatnostima, poput lova, turizma i ugostiteljstva. O svemu tome, Gojkovićs vodi vakodnevnu brigu, zajedno sa svojim prvim saradnicima, što nam pokazuje da ovaj posao nije samo ući u šumu, porušiti stablo i prodati ga, već da je to čitava lepeza različitih poslova i djelatnosti, koje rade na najbolji mogući način.

Cijeni timski rad: Prema Gojkovićevim riječima, u ovom poslu je jedan od posebno zanimljivih terenski rad, gdje ljudi imaju priliku da upoznaju prirodu, dosta vremena se provodi u šumi, a ljudi su tako usmjereni na radne kolege, pa ima dosta druženja i direktne komunikacije, što je veoma važno u današnje vrijeme internet, društvenih mreža i drugih novih tehnologija, koji smanjuju tu neposrednu ili “živu” komunikaciju između ljudi, radnih kolega posebno.

“Imam osjećaj da mi šumari, kako sebe zovemo, imamo poseban odnos, i na poslu i van njega. Kodeks međusobnog poštovanja i podrška. Družimo se i vodi se računa o čovjeku. To se možda malo gubi u poslednje vrijeme, ali dok sam više radio na terenu, to je bilo tako. Šumarstvo je teren, rad na otvorenom, zavisite od brojnih spoljnih okolnosti, morate sarađivati sa lokalnom zajednicom, sa ljudima koji žive u pograničnom području sa šumskim kompleksom, pitanje puteva, izvlačenja trupaca… Tu je mnogo ljudi različitog interesa i uvijek se traži kompromis na licu mjesta. Mora se brzo reagovati, brzo donositi odluke, nema vremena i prostora da se čeka rješenje i bolje prilike za njega”, ispričao nam je slikovito Gojković sve one prednosti i nedostatke ovog posla u nekoliko rečenica. On, kako kažu njegovi saradnici, ne voli da bude lider, već najviše teži timskom radu, što i sam potvrđuje ističući da je on tipični timski igrač i u poslu i u politici, jer je to za njega put uspjeha onog čime se bavite.

“Uvijek težim saradnji i dajem prostor saradnicima da u okviru svojih nadležnosti obavljaju posao, naravno u konsultaciji samnom. Tako me naučilo iskustvo i pokušavam tako da se ponašam i na ovom mjestu. Mislim da uspijevam i da je to najbolji model da bi preduzeće funkcionisalo. Od pripravničkog staža pa stepenik po stepenik, tokom karijere sam imao i sreće. Nije mala stvar biti direktor ovakvog javnog preduzeća. Da me je neko pitao na početku, ja bih rekao o čemu pričaš, nije realno. Ali desilo se. Trudim se da dam maksimum. Jedini način je da nas šest članova uprave, plus nadzorni odbor, sarađujemo i pratimo sve aspekte posla. Mora postojati plan, dogovor i timski rad”, istakao je Gojković.

Stabilizovao poslovanje “Šuma RS”: Upravo timski rad, plan i dogovor daju rezultate, pa su “Šume RS” na čelu sa Gojkovićem, uspjele stabilizovati svoje poslovanje, i to u krizno postpandemijsko vrijeme, pa su kraj prošle godine završili sa više od četiri miliona dobiti. U ovoj godini, Javno preduzeće “Šume RS” bilježe dobre poslovne rezultate, te preduzima niz mjera kako bi se do kraja godine izvršila proizvodnja shodno planiranom, a samim tim ostvario i dobar finansijski rezultat. Pored proizvodnje šumskih drvnih sortimenata, u narednom periodu će se, kako je rekao Gojković, intenzivnije raditi na iskorištavanju ostalih šumskih proizvoda od strane preduzeća radi ostvarenja prihoda, kao i na ostvarenju prihoda od usluga smještaja i ugostiteljstva. Proširenjem djelatnosti Javnog preduzeća i formiranjem Sektora za ostale šumske proizvode i ostale djelatnosti na nivou Javnog preduzeća, u cilju održivog korištenja ovih resursa, stvaranja novih proizvoda i usluga, započete su aktivnosti na stvaranju preduslova korištenja istih. Takođe, planirani su i prihodi  po osnovu korištenja lovišta koji se ostvaruju po osnovu taksi za ulazak u lovište, taksi za odstrel, ranjavanja i promašaje, po osnovu otkupa mesa ulovljene divnjači, po osnovu usluga u vezi sa lovom, usluga vodiča, korištenja vozila, usluga smještaja i slično. Kada su u pitanju ostale djelatnosti, posebna pažnja biće posvećena razvoju lovstva i lovnog turizma, te turističke ponude na nivou Javnog preduzeća.  U sastavu Javnog preduzeća organizovan je i poseban dio Šumarska kuća „Ognjište“ na Jahorini, sa smještajnim kapacitetom od oko 90 ležajeva. Takođe, nekoliko organizacionih dijelova posjeduje smještajne kapacitete koji mogu osigurati ugodan boravaka kako domaćim, tao i stranim turistima.

“Poboljšanje uslova i ponude jedan je od zadataka u narednom periodu”, rekao je Gojković u intervjuu za naš portal i pozvao građane Republike Srpske da 2. oktobra izađu na izbore i na listama za Narodnu skupštinu RS daju svoj glas Socijalističkoj partiji “Za bolju Srpsku”.

Ostavite komentar