SMJENE U SAMS RS: Sportisti konačno došli na svoje

0
505

Priča oko Auto Karting sporta u Republici Srpskoj konačno dobija epilog. Na zahtjev klubova članova SAMS-a RS smijenjen je Milorad Tanasić, predsjednik UO SAMS-a RS i kompletno rukovodstvo Saveza.

Klubovi koji su članovi Saveza ističu da su brojne neregularnosti u radu samo jedan od razloga zbog kojih su zahtijevali hitnu smjenu rukovodstva. Na vanrednoj sjednici Skupštine prisustvovalo je 15 udruženja uključujući i predstavnika Sportskog Moto Saveza Republike Srpske.

“Problemi počinju početkom 2021. godine kada su nepotpisanom odlukom Upravnog odbora određeni aktivni, odnosno ‘podobni’ klubovi i njima je upućen poziv za održavanje sjednice Saveza. Kao rezultat svega toga glasovima tri aktivna kluba i jednog neaktivnog – AKK ‘Borac’ koji prema statutu nije imao pravo glasa, izmijenjena su sva lica za predstavljanje i zastupanje Saveza. Nakon toga, isti klubovi su napravili statutarne izmjene u Savezu, iako je za to prema Statutu potrebno 50% svih članova Saveza, a ne samo četiri kluba. Zbog toga smo uložili žalbu Osnovnom sudu u Banjaluci. Za to vrijeme Savez predstavljaju članovi iz dva kluba, AKK ‘Borac’ i AKK ‘Leotar’ “, pojašnjavaju delegati Odbora za sport.

Oni naglašavaju da je tokom cijele godine trajala opstrukcija prema, kako navode, ‘nepodobnim’ klubovima.

Delegati za sport ističu da su nekoliko puta Savezu pokušali ukazati na brojne propuste, ali da nikakvih pomaka nije bilo.

“Imajući u vidu da je proteklih godina nivo takmičenja na prostoru Republike Srpske bio na veoma visokom nivou, isti je sveden na izrazito niske grane, uzimajući u obzir samu organizaciju, broj takmičara, kao i nedopustivo nizak nivo bezbjednosti samih staza kako za takmičare, tako i za lica prisutna na trkama”, kažu.

Kao još jedan problem ističu i nepoštovanje odluka radnih tijela u Savezu.

“To se odnosi na odluke Odbora za sport SAMS RS-a, a koji je statutom i važećim pravilnicima ovlašten da svu dokumentaciju vezanu za takmičenja pregleda i daje saglasnost za istu. Mi još uvijek nemamo verifikovane rezultate po raspisanim disciplinama OP RS,  kao ni samo proglašenje pobjednika po disciplinama. Odbor za sport je obradio rezultate po disciplinama, ali nema kome da dostavi pomenute, jer UO nije aktivan po bilo kom pitanju”, kažu delegati za sport.

Delegati za sport naglašavaju da je predsjednik Saveza tokom čitave sezone koristio nevažeči naziv Saveza, te da je dokumente ovjeravao nevažećim pečatom suprotno odredbama Zakona o sportu Republike Srpske, po članu 67. kojim je zabranjeno bavljenje sportom organizacijama koje nemaju pravosnažno rješenje i koje nisu upisane u registar sportskih organizacija kod nadležnog Ministarstva, kao i po članu 32. o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.

„Klubovi koji su bili potpisnici Zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine 30 dana od podnošenja istog nisu dobili odgovor, a shodno tome po Zakonu o sportu klubovi su dobili zakonsko pravo da sazovu sjednicu vandredne Skupštine. Milorad Tanasić i staro rukovodstvo su se oglusili na zahtjev“, ističu delegati za sport.

(N.Sp.)

Ostavite komentar