Ustavni sud BiH van snage stavio odluke o prodaji zemljišta na Jahorini i Varešu

0
45

Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je van snage odluke entitetskih vlada koje se odnose na promjenu namjene zemljišta u Varešu i prodaje zemljišta putem licitacije na Jahorini.

Kada je riječ o zmeljištu na Jahorini, Ustavni sud BiH utvrdio je da, prodaja više od 50 dunuma zemljišta na Jahorini, koju je kupila firma Drvo eksport iz Teslića i za koju je dala 41,3 miliona KM, nije u skladu sa Ustavom BiH. Kako su ranije pisali mediji, iza firme Drvo exsport stoji Srđan Klječanin, odbornik SNSD-a u Tesliću.

U saopštenju iz Ustavnog suda BiH navedeno je da je Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina javnim nadmetanjem-licitacijom, osporena i ništavna i da prestaje da važi od dana objavljivanja te odluke u Službenom glasniku Republike Srpske.

“Vladi Republike Srpske i Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske je naloženo da preduzmu odgovarajuće korake kojima će ponititi sve odluke i aktivnosti koje su zasnovane na osporenoj odluci. Ustravni sud je naglasio da je Vlada Republike Srpske raspolagala državnom imovinom koja je pod zabranom raspolaganja i koja je u isključivoj nadležnosti institucija BiH”, navedeno je u saopštenju iz Ustavnog suda BiH.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke po osnovu koje je prodana zemlja na Jahorini podnijelo je 13 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Slična situacija je i kada je riječ o zemljištu u Varešu. Iz Ustavnog suda BiH saopštili su da Odluka o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremnom korišćenju šumskog zemljišta u druge namjene nije u skladu sa Ustavom BiH.

“Utvrđeno je da je osporna odluka ništavna i da prestaje da važi od dana objalvjivanja te odluke u “Službenim novinama FBiH”. Ustavni sud je naložio Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da preduzmu odgovarajuće korake kojima će poništiti sve odluke i aktivnosti koje su zasnovane na osporenoj odluci”, navedeno je u saopštenju Ustavnog suda BiH.

U suštini, ovom odlukom zabranjuje se prodaja šume u Varešu koju trenutno krši firma Adiratic Metals, a apelaciju je predao Kemal Ademović, u to vrijeme predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

“U obje odluke Ustavni sud je zaključio da se radi o šumskom zemljištu koje predstavlja državnu imovinu koja je pod zabranom raspolaganja kako je to Ustavni sud utvrdio u svojim ranijim odlukama koje se odnose na isto pitanje. Zaključeno je da Vlada FBiH i Vlada Republike Srpske nisu bile nadležne da svojim odlukama na bilo koji način raspolažu navedenom državnom imovinom”, navedeno je u saopštenju Ustavnog suda BiH.

U saopštenju se dalje navodi da je Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH propisano da privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom “ostaje na sanzi do stupanja na snagu zakona na državnom nivou kojim se uređuje prava svojine i upravljanja državnom imovinom, a koji bi usvojila Parlamentarna skupština BiH, odnosno sve dok visoki predstavnik drukčije ne odluči”.

Ostavite komentar