Usvojen novi pravilnik o bolovanju u Srpskoj

0
54

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je novi pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad s ciljem dodatnog unapređenja oblasti bolovanja i kako bi eventualne zloupotrebe ovog prava bile svedene na minimum.

Novim pravilnikom jasno je precizirano u kojim slučajevima porodični ljekar može da sam propiše bolovanje, za bolovanja do 30 dana, a u kojim je neophodno mišljenje ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine iz zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa Fondom, saopšteno je iz ove ustanove.

Fond je uvažio i sugestije poslodavaca koje se odnose na preciznije ostvarivanje prava na bolovanje za dijagnoze za koje je predviđena maksimalna dužina bolovanja u ukupnom trajanju od 28 dana.

Iz Fonda su pojasnili da, ukoliko osiguranik u periodu od šest mjeseci zbog ovih dijagnoza bude na bolovanju više od 45 dana, kod ponovnog otvaranja bolovanja potrebno je da porodični ljekar osiguranika uputi na prvostepenu komisiju.

Novi pravilnik, između ostalog, definiše da ukoliko se ispostavi potreba za daljim liječenjem, po istoj dijagnozi, nakon šest dana od zaključivanja bolovanja porodični ljekar će osiguranika odmah uputiti na prvostepenu komisiju radi ocjene potrebe za ponovnom privremenom spriječenošću za rad.

Isto tako, porodični ljekari mogu da prekinu bolovanje i prije isteka roka koji je utvrdila prvostepena komisija ukoliko procijene da se zdravstveno stanje poboljšalo, što se odnosi i na prvostepenu komisiju, koja isto može da prekine bolovanje i prije roka koji je predložio ljekar specijalista odgovorajuće grane medicine.

Pravilnik i dalje propisuje konkretne mehanizme kontrole bolovanja, poput vanredne ocjene koji imaju za cilj da spriječe pokušaj bilo kakve zloupotrebe ovog prava u praksi, navedeno je u saopštenju.

U saopštenju je navedeno da i dalje ostaje obaveza koja je propisana Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju o javljanju porodičnom ljekaru svakih 15 dana dok je osiguranik na bolovanju, izuzev bolničkog liječenja.

“U slučaju da se osiguranik ne javi, porodični ljekar daje ocjenu da je sposoban za rad”, naveli su iz Fonda.

Osiguranik ima pravo na žalbu u slučaju da nije zadovoljan ocjenom prvostepene komisije koja je nadležna za propisivanje bolovanja dužih od 30 dana, kao i mogućnost prigovora na ocjenu porodičnog ljekara kada je riječ o ocjeni bolovanja, i to u roku od 24 časa od date ocjene nadležnoj prvostepenoj komisiji za ocjenu bolovanja.

“Suština svih izmjena je da preciznim definisanjem pojednostavimo primjenu propisa u praksi, ali i da svaka eventualna zloupotreba prava bude uočena pravovremeno i spriječena”, istakli su u Fondu.

Iz Fonda su naveli da su prvi put ljekari zaposleni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i komisijama za ocjene bolovanja bili članovi radne grupe koja je pripremala Pravilnik, što potvrđuje namjeru Fonda da u sva normativna rješenja uključuje i zdravstvene ustanove, kako bi partnerski unaprijedili primjenu ovog prava u praksi.

U Fondu su podsjetili da bolovanja do 30 dana propisuju ljekari porodične medicine, a bolovanja duža od 30 dana su u nadležnosti prvostepene komisije.

Novi pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prenosi Srna.

Ostavite komentar