Pogledajte koje se novčanice povlače iz opticaja (FOTO)

0
140

Centralna banka BiH povlači iz opticaja novčanice konvertibilne marke apoena 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM puštenih u opticaj u periodu od 1998. do 2009. godine.

Povlače se sljedeće novčanice:

– Apoeni 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM sa godinom izdanja 1998;

– Apoeni 50 KM i 100 KM sa godinom izdanja 2002;

– Apoeni 50 KM i 100 KM sa godinom izdanja 2007;

– Apoeni 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM sa godinom izdanja 2008;

– Apoen 50 KM sa godinom izdanja 2009.

Novčanice koje se povlače iz opticaja se mogu vidjeti i na ovom linku.

Dinamika povlačenja novčanica iz opticaja:

Novčanicama konvertibilne marke apoena 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM puštenim u opticaj u periodu od 1998. do 2009. godine mogu se nesmetano vršiti plaćanja u prometu zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Počevši od 1. januara 2025. godine navedena izdanja novčanica KM prestaju biti zakonsko sredstvo plaćanja i ne mogu se primati u prometu za podmirivanje bilo kakvih obaveza, te podliježu isključivo procesu zamjene kao novčanice povučene iz opticaja, navode iz Centralne banke.

Zamjenu novčanica, nakon što prestanu biti zakonsko sredstvo plaćanja, u 2025. godini će obavljati komercijalne banke u BiH.

Nakon isteka roka zamjene u komercijalnim bankama zamjenu će obavljati Centralna banka BiH u roku u od 10 godina, počevši od 1. januara 2026. godine, zaključno sa 31. decembrom 2035. godine.

Novčanice koje ostaju u opticaju:

Novčanice apoena 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM izdanja 2012. 2017. 2019. i 2024, kao i oba izdanja novčanica apoena 200 KM ostaju u opticaju i na njih se ne odnosi proces povlačenja.

Novčanice apoena 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM koja će ostati u opticaju imaju uspravnu mikrooptičku zaštitnu nit:

Novčanice koje se povlače iz opticaja nemaju ovo zaštitno obilježje, te se na osnovu te lako uočljive vizuelne razlike može lako utvrditi da li se radi o izdanju koje će ostati u opticaju ili o izdanju koje će prestati biti zakonsko sredstvo plaćanja sa 31. decembrom 2024. godine.

Novčanice izdanja koje ostaju u opticaju nakon 31. decembra 2024. godine mogu se vidjeti na ovom linku.

Povlačenjem novčanica apoena 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM puštenih u opticaj u periodu od 1998. do 2009. godine povećaće će se nivo kvaliteta novčanica u opticaju, jer će se novčanice koje se povlače iz opticaja zamjenjivati sa novim novčanicama visoke kvalitete.

U opticaju će ostati samo novčanice koje posjeduju identičnu i unapređenu zaštitu od falsifikovanja, što će olakšati provjeru autentičnosti za javnost, osoba koje obavljaju ručnu obradu novčanica, kao i na uređajima za prijem i obradu novčanica.

Za dodatne informacije vezano za raspoznavanje novčanica koje se povlače iz opticaja, pitanja se mogu poslati na mejl [email protected] ili na brojeve telefona: +387 33 278 335 i +387 33 278 212.

Ostavite komentar