Šta je patološki narcizam i narcisoidni poremećaj ličnosti?

0
77

U studiji koju ćemo razmotriti, istraživači su se bavili patološkim narcizmom i narcisoidnim poremećajem ličnosti. Ovaj poremećaj karakteristikuje grandiozna samoprocjena, potreba za divljenjem drugih, nedostatak empatije i osjećaj superiornosti. Dok blaži oblici narcizma mogu biti zaštitni faktor protiv problema s samopouzdanjem i sniženog raspoloženja, patološke varijante dovode do disfunkcionalnih obrazaca ponašanja, povećanog stresa i komorbidnih psihijatrijskih stanja.

Iako je najpoznatiji kao narcisoidni poremećaj ličnosti, dijagnostički kriteriji vjerovatno ne obuhvataju komopletan raspon problematičnih osobina i ponašanja karakterističnih za osobe koje pate od patološkog narcizma. Klinička istraživanja i nedavne empirijske studije ukazuju na širi spektar patološkog narcizma, s naglaskom na grandioznim i ranjivim karakteristikama ovog poremećaja. Ovo je posebno relevantno zbog očekivanih modifikacija u novom izdanju DSM-V1.

U zaključku, razumijevanje različitih aspekata narcizma pomaže nam bolje razumjeti ovaj složeni poremećaj ličnosti i pristupiti mu na odgovarajući način u kliničkoj praksi.

**Narcizam** može imati različite posledice, kako za osobu koja pati od ovog poremećaja, tako i za njihove odnose sa drugima. Evo nekoliko ključnih posledica:

**Problemi u međuljudskim odnosima**:

– Osobe sa narcisoidnim osobinama često pokazuju nedostatak empatije i razumijevanja prema drugima. To može otežati održavanje zdravih odnosa sa porodicom, prijateljima i kolegama.

– Narcisoidni pojedinci često traže divljenje i potvrdu od drugih. Kada to ne dobiju, mogu postati frustrirani ili povrijeđeni.

**Nestabilno samopouzdanje**:

– Iako se čini da narcisoidne osobe imaju visoko samopouzdanje, to je često krhko. Ovisno o vanjskim potvrdama, njihovo samopouzdanje može varirati.

– Kada se suoče s kritikom ili neuspjehom, njihovo samopouzdanje može naglo pasti.

**Nesposobnost suočavanja s kritikom**:

– Narcisoidni pojedinci teško podnose kritiku. Često je doživljavaju kao napad na svoj grandiozni self-image.

– Umjesto da se suoče s kritikom, mogu je odbaciti ili okriviti druge.

**Rizik od depresije i anksioznosti**:

– Iako se čini da su narcisoidni ljudi samopouzdani, unutrašnji konflikti i strahovi često leže ispod površine.

– Kada se suoče sa neuspjehom ili gubitkom divljenja, mogu iskusiti depresiju i anksioznost.

**Radni problemi**:

– Osobe s narcističkim osobinama mogu imati problema na radnom mjestu. Nedostatak saradnje, potreba za dominacijom i nerealna očekivanja mogu otežati timski rad.

**Socijalna izolacija**:

– Iako privlače pažnju, narcisoidni pojedinci često imaju površne odnose. Ljudi mogu osjetiti da su njihovi odnosi s njima površni i da nedostaje dubina.

Važno je napomenuti da se narcizam javlja u različitim oblicima i da neki ljudi imaju blaže oblike, dok drugi ispunjavaju kriterijume za dijagnozu **narcisoidnog poremećaja ličnosti**. U svakom slučaju, svijest o ovim posledicama može pomoći u razumijevanju i pristupu osobama koje pokazuju narcističke crte.

**Narcizam** se razvija kroz složenu interakciju bioloških i psiholoških faktora tokom našeg života. Evo nekoliko ključnih aspekata razvoja narcizma:

1. **Primarni narcizam u ranom djetinjstvu**:

– Na početku našeg života, razvija se **primarni narcizam**. Ovisi o sposobnosti prepoznavanja i osjetljivosti majke na naše osnovne potrebe.

– Ova emocionalna veza između djeteta i majke stvara osjećaj privrženosti koji je značajan za kasniji razvoj narcisoidnih poremećaja ličnosti.

2. **Razvoj identiteta i okoline**:

– Odrastanjem i razvojem identiteta, stvaraju se nove okolnosti za razvoj narcizma.

– Roditelji i okolina igraju ključnu ulogu. Nedostatak podsticanja samostalnosti i osjećaja samopoštovanja može stvoriti osjećaj neprihvaćenosti i odbačenosti.

3. **Pretjerano veličanje i nedostatak samopoštovanja**:

– Roditelji koji pretjerano veličaju sposobnosti djeteta ili ga ne doživljavaju kao kompletnu ličnost mogu podstaknuti razvoj patološkog narcizma.

– Zlostavljanje djece takođe može doprinijeti razvoju narcizma.

4. **Simptomi narcizma kod djece**:

– Primjer: Dijete osnovnoškolskog uzrasta, slabijeg samopoštovanja, koje se teže izbori za sebe zbog sramežljivosti, pokušava nadomjestiti unutrašnje osjećaje dokazivanjem sebe kroz školska dostignuća.

Važno je napomenuti da razvoj narcizma nije jednostavan i da su osjećaji grandioznog doživljavanja sebe zapravo prikrivanje osjećaja ranjivosti i povrijeđenosti koji čine njegovu suštinu.

**Narcisoidni** obrasci ponašanja mogu se razviti **kasnije u životu**, iako je njihova osnova često povezana s djetinjstvom. Evo nekoliko ključnih aspekata:

1. **Kasni razvoj narcizma**:

– Iako su raniji životni periodi, poput djetinjstva i adolescencije, važni za oblikovanje ličnosti, kasniji događaji i iskustva takođe igraju ulogu.

– Traumatski događaji, stres, gubitak ili promjene u životu mogu podstaknuti razvoj narcisoidnih obrazaca.

2. **Okolnosti i životni događaji**:

– Osobe koje su ranije imale zdrave obrasce ponašanja mogu postati narcisoidne zbog vanjskih faktora.

– Na primjer, uspjeh na poslu, slava, bogatstvo ili druge vanjske potvrde mogu podstaknuti razvoj narcisoidnih crta.

3. **Kultura i društveni uticaji**:

– Društveni trendovi, medijska izloženost i kulturološki faktori mogu oblikovati način na koji ljudi razmišljaju o sebi.

– Kultura koja promoviše individualizam, takmičenje i materijalizam može podstaknuti narcisoidne tendencije.

 

4. **Psihološki mehanizmi**:

– Osobe koje su ranije imale nisku samopodršku ili nisko samopoštovanje mogu razviti narcisoidne obrasce kao način kompenzacije.

– Osim toga, obrasci odbrane, kao što su projekcija ili idealizacija sebe, mogu doprinijeti razvoju narcizma.

 

Važno je napomenuti da je razvoj narcizma individualan i zavisi od mnogih faktora.

 

Iako djetinjstvo igra ključnu ulogu, kasniji životni događaji i okolnosti takođe oblikuju našu ličnost i ponašanje.

 

**Narcizam** i **samopouzdanje** su dvije različite dimenzije ličnosti, iako se ponekad mogu preklapati. Evo kako se razlikuju:

 

1. **Definicija**:

– **Narcizam**: Narcizam se odnosi na prekomjernu ljubav prema sebi, potrebu za divljenjem drugih i osjećaj superiornosti. Osobe s narcističkim osobinama često imaju grandioznu samoprocjenu i nedostatak empatije prema drugima.

– **Samopouzdanje**: Samopouzdanje je osjećaj vlastite vrijednosti i sposobnosti. To je unutrašnji osjećaj sigurnosti i povjerenja u sebe.

 

2. **Izvor**:

– **Narcizam**: Narcizam često proizlazi iz nesigurnosti i potrebe za vanjskom potvrdom. Osobe s narcističkim osobinama često traže divljenje i potvrdu od drugih.

– **Samopouzdanje**: Samopouzdanje dolazi iznutra. Temelji se na vlastitim iskustvima, uspjesima i unutrašnjem uvjerenju u vlastitu vrijednost.

 

3. **Stabilnost**:

– **Narcizam**: Narcisoidne crte mogu biti nestabilne. Osobe s narcističkim osobinama osjećaju se superiorno samo dok dobijaju vanjsku potvrdu.

– **Samopouzdanje**: Samopouzdanje je stabilnije. Zavisi manje od spoljnih okolnosti i više o unutrašnjem uvjerenju.

 

4. **Empatija**:

– **Narcizam**: Nedostatak empatije je karakterističan za narcisoidne osobe. Oni teže razumiju i suosjećaju sa drugima.

– **Samopouzdanje**: Samopouzdane osobe mogu imati visoku razinu empatije prema drugima.

 

5. **Odnos prema drugima**:

– **Narcizam**: Narcisoidne osobe često vide druge kao sredstvo za postizanje vlastitih ciljeva.

– **Samopouzdanje**: Samopouzdane osobe imaju zdrave odnose sa drugima, temeljene na uzajamnom poštovanju.

 

Ukratko, **samopouzdanje** je zdrav osjećaj vlastite vrijednosti i sposobnosti, dok **narcizam** obuhvaća grandioznu samoprocjenu, potrebu za divljenjem i nedostatak empatije prema drugima.

 

Ukoliko kod sebe uočite neke od navedenih karaktiristika, potražite stručnu pomoć.

Ostavite komentar