“Alumina” nastavlja trend izvoznih rezultata: Novim proizvodima kompanija dobila dodatnu poslovnu stabilnost

0
427

Kompanija „Alumina“ iz Zvornika ostvarila je u 2020 godini vrijednost izvoza od preko 200 miliona konvertibilnih maraka, što joj je omogućilo da bude prvi izvoznik u Republici Srpskoj, a drugi iz Bosne i Hercegovine u prošloj godini.
Predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ Mile Matić i pomoćnik direktora za strategiju, razvoj i tržište Radislav Filipović smatraju da fabrika može nastaviti trend izvoznih rezultata.

„Očekujem nastavak trenda povećanja izvoza, jer imamo raširenu lepezu proizvoda i, uz planirane investicije, kreiramo nove proizvode, čime prema strateškom planu očekujemo da ćemo nastaviti sa stabilnim izvozom“, kaže Matić.

Predsjednik Upravnog odbora kompanije smatra izuzetnim uspjehom ove fabrike što je u 2020. godini proizvodni portfolio proširila sa pet novih proizvoda, čime je dobila dodatnu poslovnu stabilnost, novi višak vrijednosti, novo zapošljavanje i stvorila akumulaciju koja je preduslov za dalje investiranje.

Matić je ocijenio da je prošla poslovna godina bila prilično teška sa dvije izuzetno nepovoljne situacije.

„Pozicija baznog proizvoda na berzi bila je jako loša, a uz tu prvu nepovoljnu sitaciju pojavila se i pandemija virusa korona“, pojasnio je Matić.

Ističući da je pravilnom tržišnom orijentacijom fabrike od 2013 godine, kada je uveden stečaj, napravljeno 27 novih proizvoda koji imaju tržišnu verifikaciju, Matić je rekao da kompanija upravo polazi od tržišta, odnosno da se, šta tržište traži i šta se može valorizovati, to i proizvodi.

„To proizvodimo i prodajemo, pa samim tim fabrika ima stabilnost, širi tržište i, bez obzira na pandemiju virusa korona, dobijamo nove kupce, planiramo strategiju koja je smislena i tržišno verifikovana“, navodi Matić.

Prema njegovim riječima, polazimo od tržišta, imamo pravilnu segmentaciju tržišta, znamo šta tržište traži, šta potencijalno može biti, stvaramo novu vrijednost i to kompaniju vodi u potpuno stabilnu poziciju. Matić naglašava da nije jednostavno doći do novih kupaca, jer to ima svoju proceduru koja se do kraja mora ispoštovati.

„Prvo, da bi se došlo do novog kupca treba najmanje dvije godine, to je procedura koja ima svoja pravila, od davanja ponude, uzoraka proizvoda, probne proizvodnje, participacije, minimalne sveobuhvatnosti snabdijevanja kupca, te dokazani kvalitet proizvedene robe“, ističe Matić.

On je dodao da je u ranijem periodu kompanija sa kupcima imala permanentni audit i fizičku komunikaciju bez ikakvih problema, ali da se sada u vrijeme pandemije ide sistemom onlajn. Govoreći o ovoj poslovnoj godini, Matić je rekao da je planirano značajno povećanje investicija u odnosu na prošlu godinu, kao i kreiranje lepeze novih proizvoda.

„Strateški plan za ovu godinu je lepeza novih proizvoda strateške važnosti, dakle prvi put otkako je fabrika napravljena, nismo prošle godine proizveli ni jednu tonu baznih proizvoda zbog kojih je fabrika projektovana “, rekao je Matić.

Predsjednik Upravnog odbora je naglasio da kolektiv želi da nastavi taj trend da se više bazira da u baznoj proizvodnji, koja je malo odmaknuta prema nemetalskom programu, pravi dalju finalizaciju, koja će donijeti stabilno i profitabilno poslovanje u baznom programu, novu profitabilnost i visoke marže.

Matić je naglasio da za poslovno napredovanje treba kreirati i stvarati novu vrijednost, jer stvaranje novih vrijednosti i stvaranje viška vrijednosti vodi progresu, odnosno sve što se može tržišno valorizovati, treba proizvesti i plasirati na što više destinacija, a time i živjeti bolje.

Pomoćnik direktora za strategiju, razvoj i tržište u „Alumini“ Radislav Filipović kaže da kompanija već nekoliko godina bilježi impozantne izvozne rezultate na godišnjem nivou.

„U posljednje tri godine ‘Alumina’ je zaista imala impozantne izvozne rezultate. Iako je u tom pogledu 2020. godina bila najmanja po izvoznom obimu, ali s obzirom na prateće teškoće koje su se pojavile tokom godine, prije svega pojavom pandemije virusa korona, kompanija je ostvarila zadovoljavajući rezultat u tim novonastalim okolnostima“, rekao je Filipović.

Filipović je naglasio da se u toku ovih nekoliko posljednjih godina, radeći intenzivno na izgradnji vlastitog imidža, kompanija uspjela izboriti za veoma dobro poslovno mjesto na svjetskom tržištu, ne samo u pogledu kvaliteta proizvoda nego i u pogledu kvaliteta isporuke tih proizvoda, što je omogućilo da u ovom teškom periodu svi kupci alociraju određene količine za kompaniju, kao pouzdanog dobavljača.

„Pojavom pandemije virusa korona koja je prouzrokovala totalnu paralizu, naročito sa aspekta logistike na svjetskom tržištu, ‘Alumina’ je uspjela da se izuzetno dobro organizuje i da isporuči vlastite proizvode na sva tržišta bez ijednog zakašnjenja i u zadovoljavajućim količinama“, kazuje Filipović.

Ističući da su to kupci izuzetno znali da cijene, Filipović navodi da je, baš u tom periodu zbog tih logističkih problema konkurecija sa Bliskog Istoka kasnila, dok je „Alumina“ isporučila redovne i one količine koje su bile planirane od konkurencije, čime je zadivila kupce naročito na dijelu afričkog i tržišta Bliskog Istoka, gdje se u normalnim uslovima vrlo teško može konkurisati kineskim i proizvođačima sa Dalekog istoka.

Filipović je objasnio kako je kompanija uspjela da se dobro organizuje u trenutku kada je zbog pandemije virusa korona skoro sve stalo u cijelom svijetu.

„Ako uporedimo ‘Aluminu’, kao jednog od igrača na svjetskom tržištu, i neku drugu multinacionalnu svjetsku kompaniju, razlika je u tome što je'Alumina’ osposobljena da u svakom momentu isporuči neku urgentnu količinu robe“, istakao je Filipović.

On je rekao da sve te multinacionalne kompanije imaju godišnji plan isporuke i ako niste u tom planu, a u međuvremenu se obratite za neke nove količine, možete doći na red za šest ili u najkraćem za tri mjeseca, da vas uzmu u obzir i da nabave sirovine.

„Naša poslovna politika je od samog početka bila bazirana da uvijek imamo na stoku određene količine gotovih proizvoda i sirovina, koje /ni/su predviđene planom, pa usljed neke iznenadne krize, kao što je ova sa virusom, možemo našim kupcima da urgentno isporučimo tražene količine“, objasnio je Filipović.

Filipović je rekao da je kompanija i sada, kada su kupci zatražili dodatne količine, imala određenu količinu proizvoda i sirovina na stanju, pa je mogla da isporuči robu, što je rezultat dobre logističke organizacije u kojoj se ništa ne prepušta slučaju.

Ističući da je komapnija „Alumina“ i u periodu krize uspjela da osvoji nove proizvode, Filipović je rekao da to mora da prati markentiška logistika kako bi se brže došlo do novih kupaca kojima treba dokazati da je proizvod kvalitetan.

„Markentiški uspjeh je rezultat višegodišnjeg rada i aktivnosti u prethodnim godinama u kojima smo izgradili prepoznatljiv imidž i došli u poziciju da novim kupcima možemo da navedemo stotine drugih, za razliku od ranijeg perioda kada je nedostajala ta referenca u smislu, a kome isporučujete proizvde“, rekao je Filipović.

On je dodao da niko od novih kupaca ne može da ostane inertan, kada se navede stotine kupaca sa eminentne
rang liste.

„S druge strane, kupci koji koriste naše proizvode, hvale nas na neki način, pominjući sve dobro vezano za kompaniju kao dobavljača, i u smislu kvaliteta proizvoda i smislu kvaliteta usluge, da se roba isporučuje na vrijeme, te da je u kvalitetnom pakovanju, što nam daje poslovnu sigurnost“, rekao je Filipović.

Prema njegovim riječima, svih ovih godina činili smo ogromne napore, širili paletu proizvoda i oblasti u kojima se primjenjuju naši proizvodi, te, naravno, bili u stalnoj trci sa eminentnim konkurentskim preduzećima koja su godinama prisutna na tržištu i važe kao vodeći proizvođači u ovoj privrednoj grani.

Filipović je rekao da je kompanija „Alumina“ u potpunosti uspjela da slijedi planiranu poslovnu politiku, uspjela da zadrži zadovoljavajući kapacitet proizvodnje i plasman, te da sa aspekata razvoja i proširenja oblasti isprati primjenu svojih proizvoda.

„To je potvrda da smo ispravno zacrtali poslovnu politiku, koja je rezultirala stabilnu poslovnu poziciju i da ovakve i slične krize na nas ne mogu ostaviti trajno negativne posljedice od kojih se treba dugoročno oporavljati“, pojasnio je Filipović.

Naglašavajući da je ipak pandemijska kriza ostavila negativan efekat, Filipović je rekao da je „Alumina“ bila spremna da se izbori i sa takvom jednom situacijom, što to ne bi mogla za recimo četiri-pet godina unazad.

„Očekujem da ćemo, uz još dva projekta koja smo planirali da uradimo, vjerovatno biti u poziciji da ćemo dostići toliki nivo stabilnosti da ni jedna vrsta krize, bez obzira da li radi o krizi u određenoj oblasti ili o globalnoj svjetskoj krizi, neće moći značajnije ugroziti dalji rad fabrike sa stanovišta dispozicije naših proizvoda, uopšte gledano na svjetskom tržištu i sa stanovišta oblasti primjene. Praktično ćemo biti potpuno nezavisni od bilo koje vrste tržišta, od bilo kog kupca ili bilo koje vrste proizvoda”, istakao je Filipović.

(Služba za odnose sa javnošću Alumine)

Ostavite komentar