Alumina stabilno funkcioniše bez obzira na pandemiju

0
224

Pozitivan poslovni rezultat, redovno izmirenje obaveza prema zaposlenima, dobavljačima i državi, zadržan broj zaposlenih, proširenje palete proizvoda i osvajanje novih tržišta osnovna su obilježja rada kompanije „Alumina“.

Upravo ovi pokazatelji govore da fabrika stabilno funkcioniše bez obzira na kompleksne uslove i krizu koja potresa čitav svijet, zahvaljujući prije svega ljudima koji domaćinski vode „Aluminu“ i zaposlenim koji rade u ovom kolektivu.

Vladimir Krstić, finansijski direktor „Alumine“ kaže da kompanija u skladu sa definisanim planom poslovanja za 2020. i 2021. godinu i dalje radi na pojačanoj disperziji gotovih proizvoda, odnosno na širenju lepeze gotovih proizvoda koji su predmet prodaje na inostranom tržištu.

„Poslovni rezultati „Alumine“ su takvi da prosečna marža i dalje raste. Očekuje se da cela 2021. godina ide u tom smeru. Pored toga cena aluminijuma se polako oporavlja na londonskoj berzi, što će verovatno imati pozitivan uticaj i na cenu glinice kao jednog od naših potencijalnih proizvoda koji sada nije dominantan, nije predmet našeg fokusa usled manje marže i berzanske cene, ali svakako ukoliko cena aluminijuma dozvoli profitabilnost u tom gotovom proizvodu da ćemo i to uzeti kao obzir, odnosno kao širenje našeg kapaciteta“, rekao je Krstić.

On navodi da kapacitet „Alumine“, odnosno proizvodnja i prodaja rastu iz mjeseca u mjesec.

Što se tiče regulisanja obaveza koje „Alumina“ generiše u svom poslovanju, svi troškovi, odnosno sve naknade za rad i plate zaposlenih su izmirene sa porezima i doprinosima na vrijeme.

„Nemamo zaostala dugovanja po tom osnovu. U 2021. se vrši i mesečna isplata alikotnog dela regresa u skladu sa planom novčanih tokova, tako da „Alumina“ nema dospele neizmirene obaveze po osnovu poreza, doprinosa, zarada i naknada za rad. Što se tiče obaveza prema dobavljačima, nakon osam godina od otvaranja stečaja u našem matičnom preduzeću, „Alumina“ nema dospelih obaveza prema dobavljačima ili su ti iznosi nematerijalni i po iznosu i po danima kašnjenja. Nikad nije bila u situaciji da sve obavezuje namiruje na vreme, tako da je ovo prvi put u našem poslovanju, bez obzira što nas prati teška godina u svakom smislu, da je „Alumina“ došla u poziciju da svoje obaveze prema dobavljačima namiruje na vreme, odnosno u rokovima dospeća“, navodi Krstić.

Kada je u pitanjnu izloženost „Alumine“ prema poslovnim bankama, Krstić kaže da i te obaveze padaju.

„Na kraju 2019. godine  kumulativna obaveza prema svim poslovnim bankama je bila malo manja od 20 miliona maraka, odnosno skoro 19 miliona maraka. Na kraju 2020. godine ona je pala na 13,4 miliona, da bi na 31. mart bila 11,4 miliona maraka“, ističe Krstić i dodaje da ukupna zaduženost obaveza prema bankama pada u odnosu na ukupnu godišnju realizaciju, plansku i ostvarenu.

Ona je, navodi Krstić, trenutno ispod 5 posto ukupnih prihoda od prodaje na godišnjem nivou.

„Usporeda radi sa drugim preduzećima, gotovo sva preduzeća u branši imaju veću zaduženost prema bankama u odnosu na njihove prihode od prodaje. Celishodnije bi bilo za naš proizvodni proces da „Alumina“  više zadužena, ali ona ima određene limite zbog stečajnog postupka nad „Biračem“, odnosno nad matičnim preduzećem“, kaže.

Kompaniji predstoje novi investicioni ciklusi koji će zahtijevati određena novčana sredstva koja će podrazumijevati i tekuću dobit i amortizaciju koju ostvaruju u svakom mjesecu u bilansu.

„Prošlogodišnji rezultati su takvi da je deo troška amortizacije i gotovo cela dobit otišla na smanjenje obaveza koje je „Alumina“ generisala iz ranijeg perioda. Trend je takav da obaveze padaju, da su potraživanja stabilna u odnosu na ukupne prihode od prodaje, jer rokovi plaćanja nisu menjani. Obaveze prema zaposlenima izvršavaju se sa porezima i doprinosima u rokovima dospeća“, rekao je Krstić.

Što se tiče banaka i zaduženosti kompanije, Krstić ističe da nemaju povećanja dugova, nego zatvaranje određenih overdraft kredita kod poslovnih banaka, kao i otvaranje novih na mjesečnom, godišnjem ili kvartalnom nivou, u zavisnosti od toga za šta su namijenjeni.

Zalihe fabrike su sa aspekta sirovine, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda u optimalnom nivou.

„Zalihe obezbeđuju sigurnost i izvesnost u našem proizvodnom procesu i postizanje najadekvatnijih normativa. Evo došli smo u april, u aprilu je sneg, što znači da postoji i rizik za određene sirovine, odnosno za njihov dovoz. Naše zalihe su takve da nemamo problema ni u jednom segmentu planiranja i ostvarivanja planova u proizvodnji, bez obzira na vremenske prilike“, kaže Krstić.

Kada su u pitanju planovi za ovu godinu, Krstić kaže da očekuju godinu koja je po profitu daleko bolja od prethodne.

„Prošla godina, prvi i drugi kvartal naročito su bili ispod plana usled ograničenja koja je izazvala korona. U ovoj godini nije tako, naša proizvodnja ide nesmetano, volumen proizvodnje se diže, prodaja i marža takođe, a nemamo obaveze koje bi nas limitirale u realizaciji postavljenih  poslovnih planova. Samo je pitanje dinamike prodaje u odnosu na dinamiku investicija, i ostvarivanje novih proizvodnih programa koji će doneti dodatnu sigurnost „Alumini“ i dodatno povećanje prosečne marže u našim bilansima i kao i izvestnost za izmirivanje svih obaveza, počevši od plata, poreza, doprinosa, banaka i na kraju poverilaca „Birača“ u stečaju“, ističe Krstić.

 

Ostavite komentar