“Alumina”: U razne projekte i nove proizvodne programe investirano više od 101 milion KM

0
231

Posljednjih deset godina, od otvaranja stečaja u matičnom preduzeću, Fabrici glinice „Birač“, „Alumina“  je jedno veliko gradilište. Od 2013. godinje do danas nivo ulaganja u razne projekte  i nove proizvodne programe iznosio je više od 101 milion konvertibilnih maraka!

Na objektu Energana,2014. godine, rekonstruisan je kotao broj 3, potom je uslijedilo ulaganje u povećanje kapaciteta zeolita na 80.000 tona godišnje, te instalacija membranskih Geho pumpi, ovdje na susjednom pogonu Raščinjavanje, kao i ulaganja u autoklavnu bateriju broj 5.

Najveća investicija bez sumnje u proteklom periodu je izgradnja pogona za proizvodnju fino precipitiranih hidrata, koja je realizovana u više faza. Danas su stvoreni uslovi za godišnju proizvodnju od  blizu 50.000 tona.

Veliki investicioni projekat bio je i izgradnja pogona za proizvodnju silikagela, specijalnih zeolita i bemita.

Konstantno od 2013. godine kompanija ulaže u Branu crvenog mulja, kako bi  se obezbijedila sigurnost i  bezbjednost tog objekta, a pritom se odvijalo nesmetano odlaganje otpadnog mulja iz tehnološkog procesa.

Podstaknuti brigom za svoje radnike i njihove porodice, „Alumina“ je 2017. godine izgradila Dječiji vrtić, jedan od najsavremenijih objekata za smještaj predškolske djece. Među značajnim investicionim projektima treba istaći i izgradnju Stanice za komprimovanje prirodnog gasa, te  rekonstrukciju Data Centra, a ovih dana privode se kraju i radovi na izgradnji pogona za proizvodnju korunda, s ciljem da se obezbijedi bolja stabilnost kompanije i da se proširi paleta proizvoda. Ovaj projekat se realizuje u saradnji sa poslovnim partnerom iz Mađarske.

Izgradnja “Kestnerove” uparivačke baterije broj 1, na pogonu Uparavanje, koja je svečano puštena u rad krajem januara, je najveći investicioni projekat u fabrici u posljednjih godinu dana.

Zahvaljujući snažnoj investicionoj aktivnosti, „Alumina“ danas u svom portfoliju ima 37 proizvoda i, kako kažu u menadžmentu kompanije,  razvojni trend treba nastaviti, s obzirom da je tržište surovo, tako da treba pratiti sve promjene kako bi se išlo u progres.

 

 

Ostavite komentar