Efikasnost u radu i sigurnost u poslovanju osnovne odlike rada špedicije “Alumina”

0
286

Efikasnost u radu, sigurnost u poslovanju osnovne su odlike rada špedicije „Alumina“ koja djeluje u okviru ove kompanije i pruža kompletne špediterske usluge kada je u pitanju izvoz i uvoz gotovih proizvoda, sirovina, repro materijala i drugih roba potrebnih za rad najvećeg zvorničkog kolektiva.

Imati dobru špediciju je, bez sumnje, uspjeh za svakog izvoznika i uvoznika, a posebno za velike privredne sisteme kao što je „Alumina“.

Stevo Savić, direktor sektora Logistika kaže da služba špedicije predstavlja jednu od vrlo bitnih karakteristika u ukupnom funkcionisanju „Alumine“ jer je prije svega zadužena za pravovremenu i brzu otpremu gotovih proizvoda, a takođe aktivna je i u procesu uvoza sirovina i repromaterijala.

“Ako se to u brojevima gleda onda mi na mjesečnom nivou ostvarimo preko 100 uvoza raznih sirovina i repromaterijala, a što se tiče izvoza gotovih proizvoda preko 1000, pa čak i do 1300 carinskih deklaracija na mjesečnom nivou se uradi. Ono što je veoma važno reći jeste da zahvaljujući ovakvoj organizaciji posla „Alumina“ ostvaruje značajne uštede u svom poslovanju koje se na godišnjem nivou mjere sa više stotina hiljada KM. Takođe, naša služba špedicije osposobljena je i pruža usluge i jednom broju trećih lica, radi se uglavnom o našim poslovnim partnerima, koji su naši ili kupci ili dobavljači“, kaže Savić.

Špedicija „Alumina“ je garant da će svaka roba kakva za matičnu kompaniju tako i za sve poslovne klijente biti na vrijeme ocarinjena. Zaposleni čine veoma važan segment u radu špedicije.

Nebojša Kaldesić, rukovodilac špedicije „Alumina“ kaže da je posao špeditera izuzetno komplikovan, te da zahtijeva strpljenje i uslužnost.

„Prvenstveno je potreban dobar i obučen kadar, kao i fleksibilnost ljudi koji rade u špediciji. Što se tiče osposobljenosti špedicije, mislim da je „Alumina“ osposobljena maksimalno. Pratimo tokove, uputstva, propise. Osposobljeni smo onoliko koliko je potrebno da adekvatno i uspješno obavljamo posao špeditera“, navodi on.

Zbog prirode posla, te upućenosti jednih na druge, u špediciji ističu veoma dobru saradnju sa službama prodaje i nabavke komercijalnog sektora kompanije „Alumina“, sa kojima imaju svakodnevnu komunikaciju. Takođe saradnja sa nadležnim carinskim organima je profesionalna i korektna. Posebno se to odnosi na carinsku ispostavu Zvornik i prateće službe regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje Tuzla.

„Imamo izuzetno dobru saradnju sa drugim špedicijama koje posluju na carinskom terminalu Zvornik, a i dalje, svim graničnim prelazima gdje nam roba dolazi, gdje moramo imati posrednika  koji će nam upućivati robu i ispratiti je do carinske ispostave Zvornik“, kaže Kaldesić.

U svom svakodnevnom poslu špediteri „Alumine“ nastoje da budu što ekspeditivniji, jer pored cijene veoma bitan faktor danas je i vrijeme.

“Upravo sam se vratio sa puta iz Trstenika. Dovezao sam robu za našu firmu. Imamo dobru saradnju sa špedicijom našom, završavamo poslove na vrijeme. Nismo imali nikakav problem do sada, i ako se nešto dešava uspješno se odrađivalo“, navodi Rajko Ristić, vožač „Alumine“.

Zahvaljujući špediterima koji dobro poznaju propise može se doći do najpogodnijeg uvoza roba i pri tom da se iskoriste sve beneficije koje su zakonom propisane. Kompanija „Alumina“ više od deset godina ima status ovlaštenog izvoznika i odobreno lokalno izvozno carinjenje u krugu fabrike. Špedicija „Alumine“ zajedno sa službom prodaje značajan je nosilac ovih aktivnosti.

„Postojeći zakonodavni okvir u Bosni i Hercegovini omogućava privrednim subjektima u spoljnotrgovinskom poslovanju korištenje određenih beneficija i „Alumina“ je zahvaljujući toj činjenici obezbijedila sebi status ovlaštenog izvoznika kojim po pojednostavljenom postupku vršimo dokazivanje porijekla robe. Takođe, mi smo nosioci odobrenja za pojednostavljeni uvoz robe po fakturi, zatim za lokalno izvozno carinjenje, koji nam omogućavaju da u najkraćem mogućem roku vršimo carinu naših proizvoda i otpremamo ih ka našim kupcima”, kaže Savić.

Ostavite komentar