KOMPENZACIONI FOND: Donesena Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima

0
244

Upravni odbor donio je na današnjoj sjednicu Uredbu o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona .

Prema ovoj Uredbi za privrednog subjekta uplatiće se porezi i doprinosi na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, za period jul-septembar 2020. godine.

Kako je saopšteno iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću, pravo na dodjelu sredstava imaju privredni subjekti koji obavljaju pretežnu/osnovnu djelatnost: hoteli i sličan smještaj, odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor, ostali smještaj, djelatnost putničkih agencija, djelatnost tur-operatora i izvođačku umjetnost.

“Privredni subjekt koji podnosi zahtjev za dodjelu sredstava dužan je da ima registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske, da nije smanjio broj radnika za više od 15%, kada se uporedi broj radnika na dan 31. avgust 2020. godine sa danom 29. februar 2020. godine, da ima finansijski gubitak, koji podrazumijeva prosječan pad prometa u periodu jul – septembar 2020. godine u procentu od najmanje 40% i više u odnosu na isti period 2019. godine i da je izmirio poreze i doprinose na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, zaključno sa 30. junom 2020. godine”, stoji u saopštenju.

Privredni subjekt podnosi zahtjev za dodjelu sredstava nadležnom ministarstvu najkasnije do 20. decembra 2020. godine.

Ukoliko je privredni subjekt u momentu donošenja rješenja po ovoj Uredbi već uplatio poreze i doprinose za period jul – septembar 2020. godine, ta će se uplata smatrati kao pretplata za naredni poreski period. Postupak dodjele sredstava po osnovu Uredbe sprovodiće Ministarstvo trgovine i turizma i Ministarstvo prosvjete i kulture.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske upoznao se sa Informacijom o potrebi nabavke kontejnera neophodnih javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, te odobrio Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske dodatna novčana sredstva u iznosu od 225.000 KM sa uračunatim PDV, za nabavku 36 kontejnera.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske se upoznao sa Informacijom o privrednim subjektima koji u skladu sa Uredbom o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti međunarodnog prevoza lica u drumskom saobraćaju i pružanju aerodromskih usluga za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona ostvaruju pravo na finansijsku podršku iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske, te odobrio isplatu 382.262,14 KM za pomoć 26 privredna subjekta.

Iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske je saopšteno da se Upravni odbor upoznao sa Informacijom o poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera u periodu od 01.09. do 30.09.2020. godine iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske, te odobrio isplatu 530.621,51 KM za 56 poslovnih subjektata.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske upoznao se sa Informacijom o potrebi izmirenja obaveza vaspitno-obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj za nabavku higijenskih i dezinfikacionih sredstava, u svrhu obezbjeđenja nesmetanog provođenja nastavnog procesa za vrijeme trajanja pandemije virusa SARS – CoV-2 i istu prihvatio, te odobrio 1.045.704,46 KM, za nabavku higijenskih i dezinfikacionih sredstava.

Ostavite komentar