„MG Mind“ postaje stoodstotni vlasnik Nove banke

0
184

Konkurencijski savjet BiH ocijenio je dopuštenom koncentraciju na tržištu pružanja usluga univerzalnog bankarstva koja će nastati sticanjem kontrole „MG Minda“ kupovinom većine akcija Nove banke.

Savjet je naveo da kapital „MG Minda“ iznosi 687.736 KM, te da ima sedam firmi u svom vlasništvu, a da vlasnik „MG Minda“ Mladen Milanović ima još dvije firme.

Za Novu banku je navedeno da ima kapital od 134,6 miliona KM koji je podijeljen na isto toliko akcija.

„Konkurencijski savjet ocijenio je da sprovođenjem predmetne koncentracije neće doći do narušavanja tržišne konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja dominantne pozicije učesnika koncentracije, jer se sprovođenjem predmetne koncentracije neće povećati tržišno učešće „MG Minda“ na relevantnom tržištu univerzalnog bankarstva na teritoriji BiH“, navedeno je u Rješenju Konkurencijskog savjeta.

„MG Mind“ trenutno ima 91,5 odsto učešća u Novoj banci, a pred Skupštinom akcionara te banke, koja je zakazana za 30. jun, naći će se Odluka o prenosu akcija na otkupioca.

Na taj način će „MG Mind“ postati vlasnik i ostatka akcija, odnosno 8,4 odsto, uz plaćanje primjerene novčane naknade.

„Otkupilac je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, 21. maja 2021. godine odredio visinu naknade koju treba isplatiti manjinskim akcionarima za prenos akcija, uzimajući u obzir imovinske i finansijske prilike društva Nova banka. Novčana naknada koju će Otkupilac isplatiti manjinskim akcionarima za prenos akcija iznosi 0,50 КM po jednoj akciji“, navedeno je u Odluci.

Da „MG Mind“ preuzima Novu banku portal CAPITAL pisao je još krajem 2018. godine kada je počela kupovina akcija banke na Banjalučkoj berzi.

(Capital.ba)

Ostavite komentar