MILE MATIĆ: Kompanija „Alumina“ ima veliki razvojni potencijal 

0
234

Kompanija „Alumina“ iz Zvornika ima veliki razvojni potencijal koji i dalje treba razvijati investicionim ulaganjima i kadrovski jačati, ocijenio je predsjednik Upravnog odbora ove kompanije Mile Matić.

U intervjuu za „Alumina info“, Matić je naglasio da je kompanija i bez podrške bankarskog sektora unaprijed predvidjela da može napraviti značajne investicione projekte prema mogućnostima fabrike, amortizacija plus profit, kao i prema sopstvenim  raspoloživim materijalnim i kadrovskim resursima.

„Fabrika će tokom oktobra pustiti u rad pogon za proizvodnju korunda. Ovdje u „Alumini“ korund ćemo dobijati pretapanjem glinice, kao osnovne sirovine,  u elektro-lučnim pećima, na temperaturama koje se kreću od 2.100 do 2.200 stepeni Celzijusovih. To nam je veoma značajan razvojni pravac, čime dobijamo jedan novi proizvod iz grupe proizvoda koji omogućuje dalje širenje lepeze našeg proizvodnog programa u koji ćemo uložiti oko dva miliona KM“, rekao je Matić.

Ističući da će kompanija investirati i u „Kestnerovu bateriju“ oko sedam miliona KM koja bi trebalo da donese uštede od oko 100 evra na čas, Matić je rekao da je to pitanje revitalizacije, što je jako važno unapređenje procesa u dijelu precipitata, čime je kompanija u posljednje četiri godine dostigla pet odsto svjetskog tržišta precipitiranih hidrata.

Matić je naglasio da je proširenje kapaciteta permanentan proces i u dijelu silika gela, dodavši da će, sve što je predviđeno, biti i ostvareno i pored toga što je sve prisutniji nedostatak ljudskih resursa na tržištu rada.

„Sve je manje firmi sa radnicima koji mogu da iznesu investicione aktivnosti“, rekao je Matić i dodao da su  sve  predviđene investicije u kompaniji pokrivene i da će biti završene blagovremeno u rokovima.  Kako je rekao, svrha tih investicija bi bila ili da smanje cijenu koštanja ili da daju nove proizvode koji će povećati profitabilnost i zaposliti nove ljude.

On je naglasio da će o velikim investicijama biti riječi kada fabrika bude privatna, odnosno kada se završi proces stečaja Fabrike glinice „Birač“.

Prema njegovim riječima, menadžment i poslovodstvo održava fabriku u punom poslovnom i proizvodnom kapacitetu dok ne bude privatizovana.

„Smatramo da ova fabrika ne bi trebalo da bude privatizovana na statistički način. Ono što je važno, mi smo imali napravljenu strukturalnu priču da privatizacija ide u korist svih zaposlenih, u korist opšte društvene zajednice i naših lokalnih i strateških kupaca“, rekao je Matić.

On je dodao da je napravljen strateški balans koji je malo pomjeren, pa je došlo do određenih problema.

„Smatram da se možemo vratiti u normalnu priču da ova fabrika ima resurs koji je jako perspektivan, ali ne i apriori perspektivan, jer se mora voditi računa o svakom segmentu“, rekao je predsjednik Upravnog odbora kompanije „Alumina“.

Matić je naglasio da sada „Alumina“ ima razrađene planove u četiri  oblika razvoja,  drugim riječima šta će raditi  u narednim godinama u  revitalizaciji i u energetskom procesu.

Biće to, kako je rekao,  ozbiljnije investicije koje će tražiti širu podršku novih vlasnika i bankarskog sektora, te vjerovatno firmi, odnosno izvođača radova koji neće biti lokalni.

Govoreći o sadašnjem poslovanju fabrike, Matić je rekao da kompanija trenutno radi u nemogućim uslovima na koje utiču spoljni svjetski faktori koji determinišu značajan dio imputa potrebnih fabrici, dok je s druge strane energetska kriza koju ima Evropa determiniše radikalan porast cijena imputa, prvenstveno lužine, gdje je značajna stavka u proizvodnim troškovima upravo električna energija.

„Usporedbe radi, lužina je prošle godine u ovo vrijeme bila oko 250 evra po toni, a sada je 1.500 evra po toni, što je značajna stavka povećanja cijene od šest puta“, rekao je Matić i dodao da su procjene da će cijena lužine, zbog povećane cijene električne energije, ići na oko 2.500 evra po toni.

Matić je rekao da je problem snabdijevanja kompanije lužinom van Evrope zbog toga što nema prikladno namjensko skladište za to.

On je naglasio da se u takvim uslovima fabrika,  uz sve mjere i aktivnosti, prilagođava da bude održiv koncept, da ispunjava obaveze prema kupcima, da servisira obaveze prema dobavljačima, da opstaje, da funkcioniše stabilno i posluje profitabilno.

Prema njegovim riječima, opšti je svakodnevni porast cijena i, u okviru toga, radikalizacija koja prekomponuje tržišnu poziciju svih učesnika, od dobavljača do kupaca, što će sve rezultirati propadanjem mnogih i značajnim pomjeranjem strukture privređivanja, dakle smanjiće se opseg ponude, odnosno tražnje za našim proizvodima i procjena je da će doći do pada, zbog čega će mnogi propadati u ovom biznisu.

„Moramo svakodnevno praviti monitoring da bi opstali na tržištu, imamo oko 170 kupaca,  moramo tim ljudima preslikati realnu situaciju i biti maksimalno transparentni prema našim kupcima“, istakao je Matić,  a sve, kako je rekao, u funkciji  zadovoljstva svih naših partnera,  počev  od dobavaljača pa do kupaca kao krajnjih korisnika, ali i zaposlenih  radnika kompanije.

Matić je rekao da su, pored četiri bazna proizvoda koje je ranije kompanija imala, napravljena i 32 nova proizvoda, što je šifra održivosti ove kompanije i naglasio da  će ove godine „Alumina“ imati prihod od oko 400 miliona KM sa profitabilnim poslovanjem.

Ističući da će biti servisirane sve obavaze prema dobavljačima, te ispunjene obaveze u mjeri u kojoj je moguće prema kupcima, Matić je rekao da će od 15 do 20 odsto biti manje ispunjen plan proizvodnje i relizacije prema tržištu.

On je podsjetio da „Alumina“ izvozi na pet kontinenata, da je prisutna sa 36 proizvoda na tržištu i da se i pored toga suočava sa velikim mukama da bi ispunila sve obaveze po rokovima, dinamici i kvalitetu proizvoda.

 

Matić je rekao da je kompanija globalni igrač koji pokušava da nađe svoje mjesto u svjetskoj konkurenciji, da normalno funkcioniše i posluje i naglasio da globalna kriza dobrim dijelom determiniše poslovanje „Alumine“ u energetskom smislu, gdje je potpuna neizvjesnost oko raspoloživih energenata koje fabrika koristi – zemni gas, ugalj, mazut.

„Tu je i cijenovni paritet koji apsolutno ide prema gore i sve to pokušavamo da unesemo u naše kalkulacije, a samim tim da probamo naše proizvode prilagoditi novim tržišnim uslovima“, rekao je Matić i istakao da i kupci trebaju da involviraju u cjenovne paritete svojih proizvoda kako bi ti proizvodi bili tržišni i uspješno valorizovani.

On je naglasio da za sada „Alumina“ uspješno servisira i funkcioniše normalno na način da sve  obaveze svoje ispunjava prema dobavljačima, zaposlenim i  društvenoj zajednici.

Govoreći o energentima, Matić je rekao da je tekuće poslovanje usklađeno sa energetskim bilansom, ali da je opšta neizvjesnost i inflatorni spin, zapitavši se šta će biti sutra.

„Niko ne može imati neograničene zalihe,  šta će se desiti za 10, za 15 dana, za dva  ili šest mjeseci. Naravno svakog dana pravimo analizu, za sad  funkcionišemo u  energetskom bilansu i to sve involviramo preko kalkulacija u cijene naših proizvoda i na naše zadovoljstvo radimo profitabilno“, rekao je Matić.

Predsjednik Upravnog odbora je naglasio da fabrika može apsorbovati svaku vrstu interesa, ali ne redistribucijom stvorenih, nego stvaranjem novih vrijednosti, valorizacijom novih proizvoda.

„Sve to  moguće je postići kroz četiri razvojna pravca,  od kojih je jedan gdje smo prepoznali više partnera koji imaju 1,2 milijarde evra godišnji prihod, da rekonstruišemo peći,  da pravimo visoko kalcinisane glinice. To nas dovodi u poziciju da sa skoro trećinom proizvodnje imamo pola milijarde KM godišnji prihod sa značajnom proifitabilnošću, dakle ozbiljne su mogućnosti, samo u tom razvojnom pravcu“, pojasnio je Matić.

Ističući da je hidratni dio drugi razvojni pravac, Matić je rekao da su tu napravljena velika pomjeranja, da je u četiri godine osvojeno pet odsto svjetskog tržišta u precipitatima, ali ozbiljne su mogućnosti da se pravi bemiti, pseudobemiti, dakle da se ozbiljna profitabilnost napravi i u ovom segmentu.

„Treći razvojni pravac je zeolitni dio. Napravili smo novih 13 vrsta zeolita, a ako se ima  u vidu da postoji i preko 2.500 vrsta sintetičkih zeolita. Još se držimo tog baznog zeolita koji je 450 evra, ali  mi  pravimo i zeolit koji košta 16.000 evra i bez objektivne pomoći nauke, nemamo ni instituta ni fakulteta, već  to radimo  sa sopstvenim kadrovima,  u saradnji sa  našim strateškim partnerima“, rekao je Matić.

On je dodao da je četvri razvojni pravac  proizvodnja korunda, čija se trgovina na svjetskom tržištu kreće  između 1,2 do 1,5 milijardi dolara godišnje.

„'Alumina’ postaje kredibilan igrač. Ozbiljne su mogućnosti revitalizacije postojećeg procesa. Fabrika je napravljena u raskošnom stilu, ima prostor, mogućnost širenja unutra i okolo, ima energetsku mogućnost“, rekao je Matić i naglasio da fabrika ima perspektivu da pravi daljnju finalizaciju i da u saradnji sa svijetom valorizuje na što bolji način materijalne i ljudske resurse.

Prema njegovim riječima, fabrika je ozbiljan resurs i tako ga treba tretirati, ne palijativno,  nego na način da budemo integrisani potpuno sa svijetom, da iskreiramo više proizvodnje lokalnog karaktera i da ostvarujemo značajne profite.

Ističući da fabrika traži i energetsko prestrojavanje i značajna investiciona ulaganja da bi došli na evropski nivo normalnog funkcionisanja, Matić je rekao da drugi imaju veće profite, ali i više ranjivih tačaka i istakao da je „naša jedina ranjiva tačka status koji treba riješiti i, naravno, sve kockice koje smo složili treba dograđivati novim i boljim“.

„Znači, treba okupljati pamet, ona je danas najjeftinija, da što više valorizujemo stvari da ovaj narod radi, zarađuje, troši, plaća poreze i da živi bolje“, zaključio je Matić.

 

 

 

Ostavite komentar