Mile Matić: Prihodi “Alumine” blizu 400 miliona KM

0
199

Kompanija „Alumina“ iz Zvornika u 2022. godini imaće nešto manje od 400 miliona KM prihoda, što predstavlja značajno učešće u bruto društvenom proizvodu Republike Srpske, kaže Mile Matić, predsjednik Upravnog odbora ovog privrednog društva.

On je u novogodišnjem obraćanju direktorima sektora i rukovodiocima proizvodnih pogona i službi, rekao da je jako važno izvršavanje radnih i poslovnih zadataka u svakom dijelu fabrike, navodeći da treba da bude što manje imejl prepiski, a više operativnog i funkcionalnog rada sa glavnim ciljem da kupac proizvoda kompanije bude zadovoljan.

Ocijenivši da je 2022. godina bila složena, turbulentna, nepovoljna i nepredvidiva, što je rezultiralo smanjenjem planirane proizvodnje, Matić je rekao da je umjesto 410.000 tona, što je bio planirani tehnološki kapacitet, proizvedeno oko 350.000 tona.

„Na smanjenje proizvodnje najviše je uticao nedostatak inputa, pomanjkanja logistike i drastično povećanje cijena ulaznih sirovina“, rekao je Matić, smatrajući da se taj pad proizvodnje nije posebno odrazio na poslovne rezultate.

Ističući da je jako važno da se proizvodni plan ispuni, Matić je rekao da je plan kompanije za 2023. godinu oko 330.000 tona, što je još manje u odnosu na već prošlu godinu, ali da je zahtjevan sa stanovišta kvaliteta, dinamike, rokova i logistike.

On smatra da se u planiranju proizvodnje mora ulaziti jako oprezno i precizno, jer su standardi u okruženju sve lošiji, sve je manja mogućnosti plasmana, kao i ponuda.

„Ipak, poslovnu 2022. godinu završićemo profitabilno, obaveze koje proizilaze iz bilansa prema dobavljačima smo redovno servisirali, sve obaveze prema državi na osnovu poreza i doprinosa, naknada i taksi i ostalog smo manje više blagovremeno isplaćivali“, rekao je Matić.

Navodeći da su obaveze prema radnicima servisirane na način dogovoren sa Sindikatom, Matić je rekao da je 2022. godina bila jako rovita, jer se, nakon pandemije „Kovida 19“,    svijet suočio sa drugim nestabilnostima, što je povećalo inflatorni tok, pa je fabrika morala da vodi računa o svakom detalju i da svakodnevno analizira situaciju.

Matić je naglasio da je, pored svega toga, kompanija imala šest ciklusa povećanja cijena prema kupcima što je jako složen proces u postojećim uslovima poslovanja.

Predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ smatra da je nastao jedan cjenovni stampedo, tako da je povećanje ulaznih inputa skoro svakodnevno“, rekao je Matić.

Prema njegovim riječima, dok je cijene zahvatio stampedo, tržište je u padu, a Kina istovremeno dobavlja jeftine ruske energente, što će stvoriti veliku konkurenciju kompaniji „Alumina“ sa stanovišta plasmana roba svojim kupcima, odnosno „prema kupcima naših kupaca“.

„Zato je jako bitno da se pravi optimizacija proizvodnje u kompaniji, da se smanjuje cijena  koštanja proizvoda, a primjer za to je nova uparivačka baterija ‘kestner’ koja će u tehnološkom procesu proizvodnje, prije svega u pogledu energetske efikasnosti,  smanjiti finansijke troškove“, rekao je Matić.

On je pojasnio da je „kestnerova“ baterija  objekat posebnog sadržaja koji smanjuje normative, smanjuje cijenu koštanja, jača konkurentnost i osigurava budućnost i kompaniji i  radnicima.

Naglašavajući da razvojni trend treba nastaviti, jer energetika postaje faktor broj jedan, Matić je rekao da će se tržište, uslovno rečeno, regionalizovati pa se i tu mora praviti pravi dogovor da unutrašnje resurse, u sprezi sa eksternim faktorima, mogu biti u prilog razvojnog trenda.

Ističući da treba raditi na tome što vodi progresu u tom dijelu, Matić je rekao da je svaka inovacija veoma bitna od aspekta štednje u energetici, preko aspekta  normativa pa do aspekta disperzije, kako bi imali više mogućnosti snabdijevanja u energentskom smislu.

Matić smatra da se sa baznim dijelom finalizacije gotovih proizvoda u kompaniji može biti zadovoljno.

„U oblasti fino precipitirnih hidrata, pored postojećih vrsta proizvoda Alolt 60 i  Alolt 90, napravili smo novi tip  Alolt  120,  takođe nova investicija  koja se odnosi na proizvodnju korunda je pred puštanjem, imamo nezavršene dekantere na Silikagelu, nastavićemo razvojni trend i time imamo puno više opcija za ovu  2023. godinu“, rekao je Matić.

Matić ističe da su ciljna pozicija „Alumine“ precipitati i specijalni zeoliti.

„Moramo napraviti standarde da precipitate nemamo ugrožene sa aspekta proizvodne dinamike, da imamo apsolutnu sigurnost da će tržište biti popunjeno, tu je mnogo opcija i tu smo napravili rast u poslednjih nekoliko godina“, rekao je Matić i dodao da je u tom segmentu napravljen izvjestan rast prodaje veći od 40.000 tona godišnje.

On je naglasio da su precipitati dobar i profitabilan proizvod i da se, posebno sa novom vrstom Alolt 120,   dobiva izuzetna tržišna pozicija.

Govoreći o planovima za 2023. godinu, Matić smatra da će proizvodni plan biti teško napraviti imajući u vidu puno neizvjesnosti i nepredvidivih situacija.

DCIM101MEDIADJI_0024.JPG

„Biće puno propadanja proizvodnih pogona u Evropi, sve je ovo neka osmišljena destrukcija, biće ukidanja radnih mjesta“, rekao je Matić i naglasio da „Alumina“ ne bi došla u takvu situaciju mora biti organizovana da ispunjava sve planske obaveze i u proizvodnom i u smislu ušteda, kao i u smislu odnosa prema poslu, što je sve jako važno.

Prema njegovim riječima, moramo se vratiti na prvobitnu poziciju a to je da fabriku  osjećamo svojom, da je svaka ušteda na radnom mjestu potrebna, moralna i normalna, jer će svako drugo ponašanje biti valorizovano kroz prihodovno stanje.

On je naglasio da „Alumina“ ima dovoljno unutrašnjih resursa i snaga, kroz odnos prema ljudima, da se mogu praviti rješenja na dobrobit svih kako bi išli samo naprijed da bi se postizali lični, kolektivni i društveni ciljevi.

Govoreći o stečaju Fabrike glinice „Birač“, Matić je rekao da on traje skoro 10 godina i da ga treba završiti  što prije, ali ne način da bude loše rješenje za budućnost fabrike.

On smatra da je taj posao potrebno normalno završiti kako bi ova fabrika imala takvu vlasničku strukturu da se kreće naprijed, da se ljudi zapošljavaju i da iza toga stoje investicioni ciklusi uz podršku banaka.

„Dakle, ove godine je manji proizvodno-tehnološki plan, ali je dosta kvalitetniji u strukturi,  disperziji i prilagođavanja tržištu“, rekao je Matić i dodao da sa takvim planom očekuje da se drži standard zaposlenih koji je normalan i prikladan za naše prilike, ali da bude iznad drugih, jednostvano da se živi od svog rada.

Matić je naglasio da se u tom smislu radne obaveze moraju obavljati bolje i kvalitetnije, da se postignu svi zacrtani ciljevi,  da kupac bude zadovoljan,  jer je kupac svetinja i bez kupaca fabrika nije ništa, te da se svi ugvori realizuju na način na koji će kolektiv imati podršku kupaca.

 

Ostavite komentar