MMF: Vještačka inteligencija uticaće na 40 odsto poslova u svijetu

0
36

Vještačka inteligencija će uticati na skoro 40 odsto poslova širom svijeta, zamjenjujući neke i dopunjujući druge, pa je potrebna pažljivo balansirana politika da bismo iskoristili njen potencijal, ocijenila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgijeva.

Ona je na blogu MMF-a napisala da se nalazimo na ivici tehnološke revolucije koja bi mogla da poveća produktivnost, podstakne globalni rast i poveća prihode širom svijeta, ali je ukazala da bi vještačka inteligencija takođe mogla da zamijeni poslove i produbi nejednakost.

Gaorgijeva ističe da će morati da bude osmišljen set politika kako bi bezbedno ogroman potencijal vještačke inteligencije bio iskorišćen za dobrobit čovečanstva.

Ona navodi da istraživanje MMF-a o potencijalnom uticaj veštačke inteligencije na globalno tržište rada pokazuje da će skoro 40 odsto radnih mjesta biti pod uticajem vještačke inteligencije.

Imajući u vidu da vještačka inteligencija utiče na visokokvalifikovane poslove, napredne ekonomije suočavaju se sa većim rizicima od veštačke inteligencije, ali i sa većim mogućnostima da iskoriste njene prednosti, u poređenju sa tržištima u nastajanju i ekonomijama u razvoju.

U naprednim ekonomijama vještačka inteligencija može uticati na oko 60 procenata radnih mjesta, pokazuju rezultati istraživanja MMF-a.

Otprilike polovina poslova na koje će uticati veštačka inteligencija može imati koristi od toga zbog povećanja produktivnosti, ali za drugu polovinu vještačka inteligencija će moći da izvršava ključne zadatke koje trenutno obavljaju ljudi, što bi moglo smanjiti potražnju za radnom snagom i dovesti do nižih plata i smanjenog zapošljavanja, navodi Georgijeva.

U najekstremnijim slučajevima, neki od ovih poslova mogu nestati.

Nasuprot tome, na tržištima u razvoju i zemljama sa niskim prihodima, očekuje se da će veštačka inteligencija uticati na 40, odnosno 26 procenata radnih mjesta.

Mnoge od ovih zemalja nemaju infrastrukturu ni kvalifikovanu radnu snagu da iskoriste prednosti vještačke inteligencije, što povećava opasnost da bi  vremenom mogla da se poveća nejednakost među nacijama.

Istraživanja pokazuju da vještačka inteligencija može pomoći manje iskusnim radnicima da brže povećaju svoju produktivnost, ali i da će mlađim radnicima možda biti lakše da se prilagode i tako dobiju veće plate, dok bi stariji radnici mogli imati problema da se prilagode.

Georgijeva ukazuje da je za zemlje od ključnog značaja da uspostave sveobuhvatne mreže socijalne zaštite i ponude programe prekvalifikacije za  radnike.

Ostavite komentar