NASTAVLJA SE DRAMA U SPORTSKOM AMS RS: Nezadovoljni članovi iznijeli nove optužbe

0
267

Drama u vezi sa formiranjem novog Upravnog odbora i održavanjem prve sjednice nove Skupštine Sportskog AMS Republike Srpske se nastavlja.

Uporedo sa tvrdnjama predsjednika Upravnog odbora Sportskog auto i karting saveza Republike Srpske da novo rukovodstvo Sportskog auto i karting saveza Republike Srpske nije napravilo ni jedan zakonski propust prilikom sazivanja Skupštine i izbora tijela za upravljanje i rukovođenje savezom, sa adrese nezadovoljnih prijašnjih članova Saveza, potpisnika dopisa, Ministarstvu porodice omladine i sporta pristižu nove optužbe.

Tvrdnje kojima potpisnici dopisa Ministarstvu nastoje ukazati na neregularnosti upotpunjene su novim tezama. Naime, oni tvrde da AMKK „Borac“ iz Banjaluke, kao jedan od klubova koji je učestvovao u formiranju novog rukovodstva i Skupštine nije bio član Saveza od 2016. godine, te s tim u vezi nije imao takmičare, funkcionere i nije organizovao takmičenje, što je uslov za pravo odlučivanja na Skupštini, a regulisano je članom 13, stav 2 Statuta SAMS RS.

„Pored ovih činjenica, da bi ponovo postao član mora uplatiti, ne članarinu, nego članarinu za upis, koja je veća od redovne članarine i mora imati Odluku UO za prijem u članstvo. Ništa od navedenog nema, pa je na nadležnim inspekcijskim organima da utvrde činjenično stanje“, rečeno nam je iz jednog auto-karting klub.

Iz tog kluba dalje poručuju da je reakcije Inspektorata bilo, ali da je nadležni inspektor vođen ličnim interesima utvrdio da neregularnosti nije bilo.

„Upravo je to jedan od povoda ovakvog dopisa Ministarstvu. Takođe, na toj prvoj Skupštini glasala je i Mira Lolić koja se predstavlja kao sekretar. Ukoliko je ona sekretar sa validnom dokumentacijom, prema članu 28 tačka 3 i 5 Statuta Saveza, mora posjedovati Odluku UO o imenovanju kao i Ugovor koji je potpisao predsjednik. Prema članu 29, tačka 2 Satuta SAMSRS ukoliko ipak svu tu dokumentaciju nema, onda u tom slučaju imamo primjer lažnog predstavljanja“, dodaju naši sagovornici.

Naglašavaju da su neregularnosti uočene i u nelegalnom zastupanju pojedinih karting klubova.

„Članovi kluba ‘Garaža 78’ nelegalno su zastupali dva kluba, AMKK ‘Leotar’ iz Trebinja i ‘Fam sport’ iz Modriče, što se može vidjeti na snimcima sa sjednice, gdje su lica koja nisu članovi navedenih klubova“, naglašavaju naši sagovornici.

U slučaju da inspekcijski organi potvrde ovakve navode Skupština se proglašava nevažećom, kao i Odluke koje su tokom sjednice donesene, naglašavaju.

Iz Inspektorata Republike Srpske za Banjaluka.net poručuju su da je republički inspektor za prosvjetu i sport postupajući po predstavci, koju je 14. aprila stigla na adresu ove institucije, a u kojoj je ukazano na sumnje u regularnost, postupio po nalogu i izvršio inspekcijsku kontrolu.

„Prema predočenoj dokumentaciji, kalendaru takmičenja za kalendarske 2018., 2019. i 2020. godinu utvrđeno je da su članovi  SAMS RS –a,  učestvovali u aktivnostima vezanim za takmičenja u auto-moto sportu Republike Srpske: Otvoreno prvenstvo Republike Srpske, Šampionat BiH i ostale takmičarske aktivnosti na nivou Republike Srpske“, navodi se u odgovoru Inspektorata Republike Srpske.

U Inspektoratu naglašavaju da je, obzirom da se dio pisma koje je zaprimljeno u Republičku upravu za inspekcijske poslove odnosio na neregularnosti u radu, izvršen i uvid u  Izvještaj  o radu Saveza za period od  22. februara 2018. godine do  31. decembra 2020. godine.

„Skupština SAMS RS održana je 29. marta 2018. godine. Prema izjavama prisutnih u 2019. godini je bila zakazana Skupština, ali  ista nije održana zbog neodazivanja članica. U 2020. godini zbog uvođenja vanrednog stanja i situacije izazvane novim virusom korona, kao i nemogućnosti održavanja po preporukama instituta on line Skupštine, ista nije održana, te bi se održala čim su se stekli uslovi za njeno održavanje. Кako su se uslovi stekli u 2021. godini, zakazana je i sjednica Skupštine SAMS RS.  Uvidom u Statut SAMS RS utvđeno je da član 12. Stav 3. propisuje da redovna Skupština zasjeda najkasnije do 31.marta tekuće godine, najmanje jedanput godišnje, a stav 5. istog člana propisuje da se izborna Skupština održava svake četiri godine. Prva sjednica Skupštine SAMS RS održana je 27. februara 2021. godine, što je u skladu sa gore navedenim članom Statuta“, poručuju iz Inspektorata.

Iz ove institucije dalje navode da je uvidom u Zapisnik utvrđeno da je na Skupštini održanoj 27. februara, tekuće godine došlo do promjene odgovornog lica  i to na način da se brišu lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje iz sudskog registra SAMS RS Pero Maksimović i Miodrag Rajković, te da se kao lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje u sudski registar upišu Milorad Tanasić i Maksim Milinić.

Dokumentacija za ovjeru i upis u sudski registar, potpisan od članova UO SAMS RS, prema tvrdnjama iz Inspektorata RS, dostavljen je Osnovnom sudu u Banjaluci.

Upitani da komentarišu ovakav izvještaj nakon izvršene inspekcijske kontrole, nezadovoljni članovi sportskih karting klubova, koji su uputili dopis Ministarstvu, naglasili su da je Inspektorat izvršio površnu inspekcijsku kontrolu.

„ Ovakav izvještaj Inspektorata poslat je prije zahtjeva Ministarstvu i još čekamo tu odluku. Da li Mira Lolić ima odluku UO koju je  potpisao predsjednik Pero Maksimović i ima li ugovor sklopljen sa predsjednikom Saveza? Da li je sve predočene odluke UO potpisao predsjednik Pero Maksimović? Klubovi tvrde da poziv za održavanje Skupštine 2019. godine niko nije dobio. Zašto nije održana izborna Skupština, a mandat svim organima je istekao 13. novembra 2019. godine? Kako je moguće promijeniti stare članove UO bez njihovog prisustva? Zašto na izbornu Skupštinu nisu pozvani klubovi koji su nosili sve aktivnosti u prvenstu RS 2020. godine? Sva ova, ali i brojna druga su pitanja kojima treba da se bave i Inspektorat i sve ostale nadležne institucije“, ističu naši sagovornici.

Podsjećamo, nezadovoljni formiranjem novog Upravnog odbora i održavanjem prve sjednice nove Skupštine Sportskog Auto Moto Saveza Republike Srpske, grupa sačinjena od 29 auto karting klubova i 103 takmičara-vozača, kao i sportskih funkcionera i sudija, uputila je 13. maja dopis Ministarstvu porodice, omladine i sporta zahtijevajući hitnu reakciju.

Potpisnici dopisa, prijašnji članovi Saveza, tako spovedenom izboru zamijeraju izostanak svih klubova koji su do sada učestvovali u radu Saveza i onemogućavanje njihovog učešća, te smatraju da aktuelno stanje dovodi u pitanje održavanje prvenstva, koje se u ovom sportu na području Republike Srpske održava od 1997. godine.

(Banjaluka.net)

Ostavite komentar