Prijava inspektoratu: Koga i zašto štiti inspektor Tatjana Stojanac?

0
258

Moto karting klub “Banja Luka” podnio je juče Republičkom inspektoru za sport prijavu protiv Auto Moto Saveza Republike Srpske, Sportskog auto moto saveza Republike Srpsk i AMKK Borac Banja Luka.

Inspektoru za sport, kao nadzornom organu, prijavom je ukazano na nepravilnosti u radu prijavljenih, “a prije svega na nezakonito prenošenje javnih ovlašćenja, nelegalno i nelegitimno organizovanje takmičenja-trka i davanje saglasnosti za organizovanje istih, kao i na faslifikovanje isprava zbog koje činjenice je podesen izvještaj nadležnom tužilaštvu, a sve navode istaknute u predmetnoj predstavci, podnosilac iste potkrijepio je činjenicama i dokazima koje je priložio kao prilog uz predmetnu predstavku”.

Takođe je navedeno da je 14. jula 2021.godine, Republički inspektor za sport Tatjana Stojanac obavijestila podnosioca predstavke da je izvršena vandredna inspekcijska kontrola u „Sportskom auto i karting Savezu Republike Srpske“ i da u toku inspekcijskog nadzora nisu utvrđene nepravilnosti.

“Sportski auto i karting Savez Republike Srpske (SAKS) nije bio predmet predstavke, niti je isti mogao biti prijavljen nadležnoj inspekciji iz razloga što (SAKS) kao savez ne postoji, a to iz razloga što rješenje Osnovnog suda Banja Luka od 13. maja 2021.godine kojim rješenjem se odobrava upis promjena u jedinstvenom registru udruženja građana i kojim rješenjem je kao novi naziv Sportskog auto moto saveza Republike Srpske (SAMS RS) određen naziv Sportski auto i karting savez Republike Srpske (SAKS RS), nije pravosnažno, pa samim tim SAKS RS formalno pravo kao pravni subjekt – ne postoji i neće postojati sve do momenta dok predmetno rješenje Osnovnog suda Banja Luka ne postane pravosnažno, nego će egzistirati kao Sportsko auto moto savez Republike Srpske (SAMS RS)” navedeno je u prijavi.

Tumačeći dopis republičkog inspektora Tatjane Stojanac zaključuje se da je imenovani inspektor po podnesenoj predstavci kojom je ukazano na nezakonosti u radu tri prijavljena subjekata izvršio vanderedni inspekcijski nadzor kod četvrtog, subjekta koji formalno pravno ne postoji, subjekta koji u sudskom registru nije upisan pod tim nazivom i da tom prilikom kod istog nije utvrdio nepravilosti.

“Ovakvo postupanje imenovanog inspektora, osim što je nije u skladu sa zakonskim odredbama, nije ni moguće pa je kao takvo nezakonito, nepravilno i neprofesionalno, a shodno članu 3. stav 4. pravilnika o posebnoj i unutrašnjoj kontroli, cilj posebne i unutrašnje kontrole je upravo prevencija i eliminisanje takvog rada inspektora.

Naime, prilikom vršenja kontrole imenovani inspektor, ukoliko mu je već predočeno na uvid rješenje  Osnovnog suda Banja Luka bio je obavezan po službenoj dužnosti zatražiti predmetno rješenje snabdjeveno klauzulom pravosnažnosti ili pak provjeriti pravosnažnost predmetnog rješenja kod nadležnog suda , što u konkretnom slučaju očigledno nije učinjeno.

Nesavjesno vršeći inspekcijski nadzor i propuštajući dužnost obavljanja nadzora kod još dva prijavljena subjekta potpuno je očigledno da je republički inspektor za sport Tatjana Stojanac u konkretnoj pravnoj stvari nesavjesno postupala u vršenju službene dužnosti iako je kao službeno lice bila svjesna ili je pak bila dužna i mogla biti svjesna da usljed takvog postupanja može nastupiti teža povreda prava drugog ili veća imovinska šteta”, navodi se u prijavi MKK “Banja Luka”.

Dalje se navodi da u ovakvo nesavjesnom postupanju službenog lica, republičkog inspektora za sport Tatjane Stojanac, na potpuno jasan i nesumnjiv način u cijelosti su ispunjena obilježija krivičnog djela “Nesavjestan rad u službi” pa obzirom da je shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku prijavljivanje krivičnog djela obaveza, podnosilac će protiv imenovanog inspektora podnijeti izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci, baš kao što je isti podnesen protiv Tanasić Milorada i N.N. lica zbog Osnovane sumnje da su prijavljeni počinili krivično djelo „Falsifikovanje isprave“ te na taj način ostvarili i zadržali protipravno stečenu imovinsku korist.

“Shodno svemu navedenom, podnosilac predmetne prijave istu podnosi glavnom republičkom inspektoru Republike Srpske i posebnom odelenju za posebnu i unutrašnju kontrolu te insistira da se po istoj postupi u skladu odredbama Zakona o inspekcijama Republike Srpske  i odredbama Pravilnika o posebnoj i unutrašnjoj kontroli, da se u skladu sa članom 11. predmetnog pravilnika o izvršenoj posebnoj i unutrašnjoj kontroli nad nezakonitim, nesavjesnim i neprofesionalnim radom inspektora za sport Tatjane Stojanac sastavi izvještaj i zapisnik, te da se isti u skladu sa pravilnikom kao javna isprava dostavi podnosiocu prijave”, navedeno je u prijavi MKK “Banja Luka”.

(N.Sp)

Ostavite komentar