Rad na crno: Mjesecima rade hemijsko čišćenje u Banjaluci iako nisu ni registrovani

0
483

Sarajevska firma „GTS“ doo, koja se bavi hemijskim čišćenjem, mjesecima je sklapala i izvršavala poslove, a te svoje usluge naplaćivala je od klijenata širom Banjaluke i Republike Srpske iako nije bila registrovana, čime je bila nelojalna konkurencija legalnim firmama koje se bave tom djelatnošću, saznaje portal Vijesti365.com.

Pošto firma nije registrovana za te poslove na prostoru Republike Srpske, pored firmi koje se legalno bave tim poslom, štetu je pretrpio i budžet Republike Srpske, jer za izvršene radove, odnosno usluge nisu obračunavane niti uplaćivane pripadajuće obaveze. Ukratko, ova sarajevska firma je usluge hemijskog čišćenja i pranja vršila u Banjaluci, a plaćanje je vršeno na račune te firme u Sarajevu, u FBiH, čime su izbjegnuti važeći zakonski propisi Republike Srpske.

Klijenti ove firme su neke privatne firme, poznati hoteli, ali i neke od javnih institucija, poput Zavoda za stomatologiju Republike Srpske, gdje su čak „prošli“ na tenderu za radove, iako nisu registrovani. U kući u banjalučkoj ulici Milana Rakića vrši se neregistrovana djelatnost, a na samom objektu nema niti imena firme, niti reklame koja bi pokazala da se na toj adresi radi usluga hemijskim čišćenjem.

Djelatnost je obavljana bez registracije kod nadležnih organa Republike Srpske, i to u objektu iza kuće na broju osam do deset, u kojem su vjerovatno bile smještene mašine za hemijsko čišćenje i ostala aparatura.

Cijeli slučaj nelegalnog rada u Banjaluci došao je i do istražnih organa, pa su se za ovu firmu zainteresovale i republičke inspekcije, sa ciljem da se otkrije nelegalan rad, suzbije nelojalna konkurencija i na kraju da se ta firma uvede u legalne tokove poslovanja, kako je i propisano zakonima u Republici Srpskoj.

Iz Poreske uprave Republike Srpske su za Vijesti365.com rekli da su zaprimili informaciju o ovom slučaju i da su započeli provjere u vezi sa poslovanjem preduzeća „GTS“ doo Sarajevo, na području Republike Srpske. S tim u vezi, izvršene su provjere s ciljem utvrđivanja da li navedeno preduzeće obavlja djelatnost pružanja usluga, tj. pranja veša za hotele i javne institucije u Banjaluci, na adresi Milana Rakića broj 8-10, a da pri tom nije registrovalo poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj.

„U postupku dosadašnjih provjera je utvrđeno da preduzeće “GTS“ doo Sarajevo ima sklopljene ugovore o uslugama pranja, sušenja i peglanja veša sa poreskim obveznicima na teritoriji Republike Srpske, o čemu je prikupljena i odgovarajuća dokumentacija (kopije ugovora i računi – otpremnice preduzeća „GTS“ doo za vršenje navedenih usluga). Fakturisanje usluga za navedena pravna lica vršilo se iz sjedišta firme u Sarajevu, a sva plaćanja za izvršene usluge su izvršena žiralno na račune “GTS“ doo Sarajevo“, rekli su iz Poreske uprave RS.

Međutim, odgovorno lice preduzeća „GTS“ doo Sarajevo je predočilo izvod iz registra Opštinskog suda u Sarajevu, od 14.10.2019. godine, u kojem je vidljivo da postoji registrovana poslovna jedinica ovog preduzeća u Banjaluci, na adresi Milana Rakića broj 10.

„Daljim provjerama je utvrđeno da postupak registracije nije završen do kraja, odnosno da na osnovu ovog izvoda Poreska uprava Federacije BiH nije dostavila ovo rješenje Poreskoj upravi Republike Srpske, a što je predviđena procedura, te s toga nije ni dovršena registracija i dobijanje JIB-a u Republici Srpskoj. Nadalje, utvrđeno je da je sa prostora Republike Srpske angažovano samo jedno lice, a koje sa navedenim preduzećem ima zaključen Ugovor o privremenim i povremenim poslovima“, rekli su iz Poreske uprave RS i dodali da je rad na ovom predmetu i dalje u toku. Međutim, postavlja se pitanje dokle će se ovakvim i sličnim firmama tolerisati nelegalno poslovanje, odnosno dokle će prolaziti sa blagim kaznama, iako štete budžetu i predstavljaju nelojalnu konkurenciju onim firmama koje plaćaju redovno sve svoje obaveze prema državi.

Ovo je poseban slučaj, jer ta firma koja ismijava i Republiku i njene institucije, ali i druge privrednike, dolazi iz drugog entiteta, gdje prilikom obavljanja svojih poslova vjerovatno uredno plaća obaveze. Iz tog razloga nameće se pitanje zašto istražni organi, na osnovu informacija iz Poreske uprave, odnosno inspekcije i policija nisu ušli u objekte ove firme u Banjaluci i nisu zaplijenili mašine koje vrše nelegalan rad na teritoriji Republike Srpske i zašto nisu već zabranili rad u takvom objektu.

(N.Sp.)

Ostavite komentar