Sindikat “Alumine”: Inicijativa za otkup državnih potraživanja

0
291

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije metalske industrije i rudarstva privrednog društva „Alumina“ uputio je danas inicijativu  za prenos, odnosno otkup državnih potraživanja koja su priznata u stečajnom postupku Fabrike glinice Birač AD u stečaju.

Inicijativu Sindikalnog odbora “Alumine” prenosimo u cjelosti:

Obraćamo Vam se u ime radnika kompanije „Alumina“ i članova Sindikata metalske industrije i rudarstva u cilju iznalaženja mogućnosti prenosa, odnosno otkupa državnog potraživanja u stečajnoj masi „Birača“.

Priznata potraživanja povjerilaca u ovom stečajnom postupku iznose 90,5 miliona KM, od kojih su državna potraživanja oko 42.500.000,00 KM (Poreska uprava Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Fond PIO, Fond zdravstva, i Elektro Bijeljina).

Imajući u vidu u kakvom je položaju bila „Alumina“ 2013. godine, kada je otvoren stečaj nad „Biračem“, a u kakvoj je poziciji sada, nesumnjivo se može vidjeti koliki doprinos su radnici i menadžment „Alumine“ imali u podizanju ovog privrednog giganta koji je bio u gotovo bezizlaznoj situaciji. Bez naših napora ne bi bilo moguće postići sve ovo što se ostvarilo, pa između ostalog i redovno izmirenje svih poreza i doprinosa, koje,  priznaćete nije uopšte malo. Takođe, treba napomenuti da je broj zaposlenih porastao za više od 50 % u odnosu na 2013. godinu i da sad imamo oko 1.500 zaposlenih i kreditno sposobnih radnika.

Sada, kada su ključni sporovi, koji su vođeni nad „Biračem“ riješeni i kad stečajni postupak može da se privede kraju, radnici su izrazili želju, (a imaju i pravo) da budu uključeni u postupak namirenja i prodaje, tj.otkupa potraživanja u stečajnoj masi. Za razliku od dopisa koji smo poslali 10. 08. 2018. god. kada se očekivao zasluženi prenos dijela državnog potraživanja na radnike, sada nudimo i otkup svih ostalih državnih potraživanja u cjelosti. Napominjemo da imamo dovoljan broj zainteresovanih radnika koji su spremni kreditno da se zaduže za ovu namjenu.

Inicijativu za otkup državnih potraživanja Sindikat „Alumine“ uputio je predsjedniku Vlade Republike Srpske, Ministarstvu finansija i Poreskoj upravi Republike Srpske, Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja, Fondu zdravstvenog osiguranja i stečajnom upravniku Fabrike glinice Birač AD u stečaju.

(A.M.)

 

Ostavite komentar