SPS DUGUJE 3,4 MILIONA EVRA: Pod hipotekom i zgrada partijske centrale

0
261

Socijalistička partija Srbije stavila je pod hipoteku čak osam svojih nekretnina, zbog ukupnog duga od oko 3,4 miliona evra. Teret je stavljen čak i na zgradu na Studentskom trgu 15, gde se nalazi sedište SPS, i to zbog neplaćenog poreza Gradu Beogradu.

To proizilazi iz izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Socijalističke partije Srbije za 2019. godinu, koji je objavila Državna revizorska institucija.

Na najveći broj nekretnina – ukupno sedam, koje su u vlasništvu socijalista, hipoteka je stavljena još pre četiri godine, a po ugovoru o dugoročnom kreditu sa AIK bankom i to u vrednosti od 387.817.000 dinara, odnosno oko 3,3 miliona evra.

Tako su pod zalogom dva objekta u Beogradu – deo zgrade u Murskoj 14 i Požeškoj 83, kao i lokal u Višegradskoj, zatim poslovne zgrade u Požarevcu i Bačkoj Topoli, zgrada u Kraljevu i deo zgrade u Leskovcu. Svi ti objekti u vlasništvu su SPS.

Zbog velikog duga, socijalisti su tokom prošle godine bili prinuđeni da pod hipoteku stave i objekat na Studentskom trgu 15, gde se nalazi sedište te stranke i beogradski odbor. Taj teret upisan je u maju 2019. po Sporazumu o odlaganju plaćanja dugovanja poreza koji je SPS zaključio sa Gradom Beogradom.

Kako piše u Izveštaju DRI, tim sporazumom se plaćanje dela dugovanog poreza odlaže na 60 mesečnih rata. Ukupan poreski dug je 10,8 miliona dinara ili oko 90.000 evra, od čega je porez 9,5 miliona dinara, dok je ostatak iznosa kamata.

Ovo je inače druga hipoteka nad sedištem socijalista, a kako piše u Katastru nepokretnosti, prva je stavljena još u novembru 2017.

Ipak, svi ovi objekti su samo manji deo nekretnina koje se nalaze u vlasništvu SPS. Vladan Zagrađanin, predsednik Izvršnog odbora te stranke, rekao je ranije za Nova.rs da su trenutno u vlasništvu socijalista 32 objekta širom Srbije, dok je u sudskim postupcima utvrđeno vlasništvo i pravo svojine na većem broju objekata za koje je podnet zahtev za uknjižbu. On je naveo da se pojedini objekti izdaju u zakup.

“Ta zakupnina je minimalna i u najvećoj meri služi za pokrivanje troškova tekućeg održavanja objekata”, rekao je Zagrađanin.

On je naveo da imovina SPS nije u potpunosti definisana, jer vode sudske sporove u kojima SPS, kao pravni sledbenik Saveza komunista Srbije, dokazuje da imovina nije stečena nacionalizacijom i konfiskacijom već ulaganjem sopstvenih sredstava u njihovu izgradnju.

Kako je Nova.rs pisao u avgustu ove godine, na ime zakupa svojih nekretnina samo prošle godine SPS je zaradio 47,3 miliona dinara, odnosno oko 400.000 evra,

Najveći i najvredniji objekat je zgrada od oko 3.000 kvadrata na Studentskom trgu u Beogradu, koja je po proceni banke vredna više od četiri miliona evra. U njoj se nalaze sedište i gradski odbor stranke, a u prizemlju je bio noćni klub.

(nova.rs)

Ostavite komentar