Transparency International traži od federalne vlasti da hitno usvoji zakon o zaštiti zviždača

0
199

Transparency International TI) je pozvao federalnu vlast da hitno usvoji zakon kojim će se zaštititi osobe koje prijavljuju korupciju.

Podsjetili su da se danas obilježava Međunarodni dan zviždača ili osoba koja prijavljuju korupciju iz svog radnog okruženja.

“Borba protiv korupcije je nezamisliva bez hrabrih pojedinaca koji podjelom saznanja u vezi sa poslom koji obavljaju otkrivaju koruptivne skandale ili pravovremeno sprečavaju veće zloupotrebe ovlaštenja. Zviždači su zbog prijava koje podnose često suočeni sa mjerama odmazde kao što su profesionalna degradacija, disciplinski progon, mobing, izopćtavanje iz pofesionalne sredine itd.”, ukazali su.

Transparency International na ovaj dan, kako su naveli, podsjeća sve vlade širom svijeta da je neophodno osigurati posebnu pravnu zaštitu zviždača za osobe i njihove porodice od odmazde koju trpe jer su odlučili prijaviti korupciju.

Napomenuli su da u Federaciji Bosne i Hercegovine još nije usvojen Zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju, te su pozvali zastupnike u Parlamentu FBiH i političke lidere da što prije usvoje ovaj zakon.

Ukazali su i na koruptivne radnje tokom pandemije koronavirusa.

“Trenutno, osobe zaposlene u privatnom ili javnom sektoru u FBiH koja prijave korupciju ne uživaju adekvatnu pravnu zaštitu u slučaju da se prema njima preduzimaju štetne radnje samo zbog toga što su ukazali na nepravilnosti u radu. Prema globalnim podacima TI, samo u prvih pola godine skoro 2.000 hiljade osoba je u 60 zemalja zahtijevalo pravnu podršku od TI Centara za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije zbog prijave korupcije u vezi sa pandemijom koronavirusa. Očekivano, pandemija je povećala broj prijava na sektor zdravstva, a ljudi su se obično žalili na otežan pristup zdravstvenim uslugama i medicinskoj opremi koji je dijelom bio narušen i stvaranjem koruptivnih mreža koje su zdravstvenu krizu koristile za nezakonito uvećanje profita”, naglasili su u TI.

Istakli su da, kako su saopćili, tek svaki deseti zviždač u Bosni i Hercegovini može koristiti mehanizme pravne zaštite jer važeći zakoni ih ne prepoznaju pošto ne pružaju dovoljno široku i jaku zaštitu.

Obrazložili su šta je potrebno učiniti da bi se zaštitili prijavitelji korupcije.

“Neophodno je unaprijediti i zakonske propise na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na način da se proširi defincija korupcije, da se štite sve osobe koje prijavljuju nepravilnosti u vezi sa korupcijom ili prijetnje po javno zdravlje ili zaštitu životne sredine, kao i da se postupak otklanjanja štetnih radnji učini učinkovitijim”, ocijenili su.

Ponovili su da se zviždačima ili prijaviteljima korupcije mora osigurati pravovremena zaštita, i to odmah po podnošenju prijave korupcije.

(Klix.ba)

Ostavite komentar