Uprkos svim problemima, „Alumina“ je i dalje nosilac razvoja privrede RS

0
177

Kompanija „Alumina“ iz Zvornika, uprkos svim poteškoćama i problemima koji prate poslovni ambijent i kretanja u globalnoj svjetskoj ekonomiji, nastavlja sa pozitivnim poslovanjem i u prvom kvartalu 2022. godine.

Obezbjeđeno je redovno odvijanje procesa proizvodnje u „Alumini“,  uredno servisiraju sve svoje finansijske obaveze, te su sačuvali itekako probirljiva i zahtjevna tržišta svojih proizvoda, čemu u prilog ide i stalni trend pozitivnih poslovnih rezultata. Ovim je „Alumina“, po ko zna koji put, pokazala da je privredni gigant, pokazala je svu snagu uspješnog kolektiva, odnosno koliko je ova kompanija jaka i spremna da se prilagodi novonastalim okolnostima. Takođe, nastavljen je razvoj fabrike, prije svega kroz novu paletu proizvoda, pokazujući da kriza može biti čak i šansa za „Aluminu“, koja s pravom nosi epitet jednog od nosilaca razvoja privrede Republike Srpske.

Dakle, uprkos svemu, „Alumina“ u ovoj godni ima značajne proizvodne i prodajne planove, te investicione aktivnosti, kako bi se nastavio trend uspješnog rada. Naime, snažna investiciona aktivnost obilježiće i ovu godinu u radu kompanije „Alumina“, pa je tako planirano da se za investicije izdvoji oko 20 miliona maraka, što je skoro pa dvostruko više nego prošle godine.

Zahvaljujući iskoraku koji je napravljen u proteklom periodu, prije svega u promjeni proizvodnog programa i stvaranju novih proizvoda, ali i spremnosti kompanije da prihvati sve obaveze u pogledu plsamana proizvoda, „Alumina“ je trenutno jedan od najstabilnijih dobavljača svojih kupaca. Tokom prethodnih kriznih godina, koje je obilježila pandemija, ova uspješna zvornička kompanija se pokazala kao stabilan snabdjevač krajnjih korisnika, a tražnja za robom iz „Alumine“ i u ovoj godini raste.

Da je poslovanje i više nego pozitivno, pokazuju i podaci prema kojima je „Alumina“ u prošloj godini ostvarila ukupan tehnološki rezultat od oko 325.000 tona, dok je za ovu godinu planirano povećanje za 10 procenata, odnosno da ukupan tehnološki rezultat dostigne 360.000 tona. Ono što je dobro i što treba istaći je da je planiran rast kod proizvoda koji su visoko atraktivni u proizvodnji „Alumine“.

Hrabrim odlukama i domaćinskim poslovanjem menadžmenta na čelu sa Miletom Matićem, „Alumina“ je pokazala da je spremna da se suoči sa svim izazovima, oslanjajući se na sopstvene kapacitete i sopstvenu radnu snagu. Kada je u pitanju optimizacija proizvodnog procesa u „Alumini“, treba naglasiti da je fokus stavljen  na kvalitet proizvoda.

Da „Alumina“ nastavlja dalje sa investicijama govori i činjenica da je u pogone ove kompanije instalirana nova linija za pakovanje gotovih proizvoda, gdje je proces u potpunosti automatizovan, pri čemu jednu od glavnih operacija obavlja robot. Pored toga, u sektoru za proizvodnju glinice, u toku je remont vertikalne peći, veoma značajnog postrojenja u proizvodnom procesu ove kompanije. Isto tako, treba napomenuti i da je „Alumina“ prije oko mjesec dana nabavila i instalirala novi mosni kran, takozvani Grajfer, za utovar i otpremu hidrata, u pogonu Prerade rastvora, jer je dosadašnji u upotrebi više od četiri decenije.

Isto tako, „Alumina“ je prepoznatljiva i po njegovanju principa dobre poslovne etike, što podrazumijeva odgovorno poslovanje, odnosno plaćanje obaveza kako prema zaposlenim radnicima, tako i prema dobavljačima i državi. Tako je „Alumina“ u proteklom periodu prema Poreskoj upravi Republike Srpske, prijavila i platila sve dospjele obaveze.

Zvanični podaci pokazuju da je u toku 2021. godine „Alumina“ platila 18.363.780 KM  poreza i doprinosa poštujući dospjele rokove. Od otvaranja stečaja u matičnom preduzeću, Fabrici glinice „Birač““, od 2013. do kraja 2021. godine, kompanija „Alumina“ je na ime poreza i doprinosa platila 120.019.309 KM. Pored toga, ova uspješna kompanija zapošljava oko 1.500 radnika i godinama uspješno posluje uprkos brojnim problemima koji opterećuju rad ove fabrike, a koji idu od tužbi sa kojima se “Alumina” godinama suočava zbog sudskih procesa u vezi stečajnog postupka u matičnom preduzeću, Fabrici glinice “Birač”,    do poslovanja u uslovima globalne krize.

Ove informacije o poslovanju “Alumine” u kriznom periodu djeluju poprilično nestvarno, ako se ima u vidu ekonomska kriza koja je zahvatila cijeli svijet i podsjećaju na rezultate nekih uspješnih firmi u pretkriznom periodu, prije dvije tri godine, kada je tržište bilo stabilno, a poslovna klima zdrava. Međutim, uprkos krizi i svim “bočnim” udarima i klipovima koji joj se podmeću, kompanija “Alumina” uspjeva da pozitivno posluje, nastavi razvojni program i da sačuva sve inostrane destinacije gdje plasira svoje proizvode. Ovakav uspjeh “Alumina” je ostvarila samo zahvaljujući tome što je firma u zadnjih osam-devet godina postavljena na zdrave noge i zato što kompanijom upravljaju ljudi koji imaju jasan plan poslovanja i nastupa na tržištima, i koji imaju hrabrosti i znanja da donose kvalitetne i pravovremene poslovne odluke.

Naime, upravo ovi podaci o poslovanju “Alumine” u ovoj godini, koji pokazuju da kompanija stabilno funkcioniše bez obzira na teške uslove i krizu, su najbolji pokazatelj da je u pitanju moćna kompanija koja opstaje i u najtežim uslovima poslovanja zahvaljujući ljudima koji domaćinski vode ovu kompaniju i onima koji rade u njoj i upravo u tome je njena najveća snaga.

Dakle, po obimu i kvalitetu proizvodnje, dinamici i količini robe, ostvarenim prihodima i strukturi kupaca, “Alumina” je jedan od najvećih poslovnih sistema u okruženju i ima sve preduslove i treba da nastavi trend svog razvoja, što bi omopgućilo otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje mladih ljudi, sa ciljem da i u budućim godinama zvornički gigant bude stabilna i prepoznatljiva firma u svjetskim okvirima.

(N.Sp.)

 

Ostavite komentar