Uprkos vrtoglavom rastu cijena nekretnina, tražnja za novim stanovima u Srpskoj ne jenjava

0
183

Rastuća inflacija odrazila se u pandemijskom periodu u velikoj mjeri i na cijene nekretnina na domaćem tržištu.

Rast cijena građevinskog materijala, radne snage i rente rekordno je pogurao je cijene naviše, ali je takvoj tendenciji doprinijela i rastuća tražnja koja, po svim prilikama, ne jenjava, pokazuje istraživanje agencije Metrics.

Kada je riječ o novogradnji, prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, prosječan broj prodatih završenih novih stanova u Republici Srpskoj u posljednjem tromjesečju 2021. u odnosu na isti period prethodne godine veći je za 70.9%, dok je u odnosu na tromjesečni prosjek prodatih novih stanova iz 2020. godine veći za čak 104.7%.

S druge strane, prosječna cijena stana u novogradnji u Republici Srpskoj u posljednjem tromjesečju 2021. u odnosu na isti period 2020. godine viša je za 15% i iznosi 1892 KM/m².

Ako posmatramo po pojedinačnim gradovima u 2021. godini, najviša prosječna cijena novog stana evidentirana je u Banjoj Luci i iznosi 2323 KM/m², potom u Trebinju (1869 KM/m²) i Prijedoru (1843 KM/m²), a najniža u Derventi gdje je kvadrat stana u novogradnji iznosio 1386 KM/m².

Prosječna cijena stana u novogradnji u 2021.

Ako posmatramo istorijske podatke od 2018. godine, cijene stanova su doživjele rekordan nivo u prethodnoj godini.

Na grafikonu je prikazano kretanje prosječnih cijena stanova u novogradnji u periodu od 2018. do 2021. godine za gradove Banju Luku, Trebinje, Bijeljinu i Istočno Sarajevo.

Primjetan je značajan rast cijena u periodu od samo četiri posmatrane godine. Poređenja radi, prosječna cijena stana u novogradnji u 2021. u Trebinju iznosila 1869 KM što je više za oko 19% u odnosu na 2018. kada je kvadrat iznosio u prosjeku 1574KM.

Prosječna cijena stana u novogradnji u periodu 2018-2021. godine

Najbrži godišnji rast cijena u prosjeku bio je na području Istočnog Sarajeva gdje su cijene rasle preko 20% u 2021. u odnosu na 2018. (u prosjeku godišnje oko 7%).

Na drugom kraju spektra, u 2021. najniže cijene ove kategorije stanova u Republici Srpskoj zabilježene su u Bratuncu, Nevesinju i Foči i kreću se od 800 do maksimalno 1250KM/m² u prosjeku, za 2020. godinu.

Iako je teško predvidjeti kretanje cijena nekretnina u budućnosti, sve prilike ukazuju na to da se tendencija rasta neće u kratkom roku promijeniti. S obzirom na to da je dosadašnji rast cijena, pored neobično visoke tražnje, uzrokovan pretežno rastom cijena sirovina, građevinskog materijala i transporta, upravo će kretanje cijena inputa biti faktori koji će u velikoj mjeri diktirati i buduće krajnje cijene stanova.

(A.M.)

Ostavite komentar