Uspješna saradnja „Alumine“ i „Gas-Resa“

0
225

Preduzeće „Gas-Res“ iz Banjaluke posljednjih šest godina siguran je i pouzdan snabdjevač kompanije „Alumina“ prirodnim gasom kao jednog od energenata potrebnog za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje u najvećem zvorničkom kolektivu.

Na sastanku predstavnika ove dvije kompanije istaknuto je da se saradnja između „Alumine“ i „Gas-Res-a“ odvija na obostrano zadovoljstvo.

Ljubo Glamočić, direktor „Gas-Resa“ je rekao da je saradnja ove dvije kompanije vrlo korektna i uspješna.

„Saradnja „Gas-Resa“ i „Alumine“ otkako je počela 2015. godine je vrlo korektna i iz mog ugla viđenja vrlo uspješna. Gas-Res je kvalitetno i uspješno, po prihvatljivim cijenama,  snabdijevao „Aluminu“ tokom ovih šest godina“, rekao je Glamočić.

Pandemija virusa korona i posljedice koje je u svjetskoj, ali i domaćoj ekonomiji, kada su mnoge kompanije bile prinuđene da smanjuju svoje proizvodne kapacitete, među kojima je i „Alumina“, odrazila se i na potrošnju gasa.

„Trebamo imati u vidu da su privredne aktivnosti smanjene u svim subjektima, tako da je bilo i za očekivati da će u ovom periodu biti smanjena potrošnja, ali mi očekujemo u narednom periodu i na bazi određenih planova koje je „Alumina“ istakla, da će doći do povećanja potrošnje gasa s obzirom da „Alumina“ ulazi u nove razvojne projekte, osvaja nove proizvode, a samim tim je i potreba za gasom kao energentom postaje značajnija“, istakao je Glamočić.

Ljubo GlamočićU proizvodom procesu rada „Alumine“ gas je veoma bitan energent. U menadžmentu kompanije navode da potrošnja gasa predstavlja 25 do 30 odsto ukupne količine energije potrebne za rad fabrike.

„Naša finalizacija proizvoda je praktično u ovim uslovima nemoguća bez korištenja gasa. Mi možemo napraviti neku supstituciju i imamo je u proizvodnji pare, ali u samoj finalizaciji mi u ovom momentu nemamo alternativna rješenja“, istakao je Zoran Obrenović, pomoćnik direktora za tehnička pitanja u „Alumini“.

Utrošene količine gasa u 2020. godini iznosile su nešto više od 28 miliona, dok je za ovu godinu planirana potrošnja od oko 30 miliona standardnih metara kubnih gasa.

Obrenović je pojasnio da će 30 miliona standardnih metara kubnih gasa ići u više segmenata.

„Prvi segment jeste potrošnja za proizvodnju vodene pare, u onim trenucima kada radimo remont kotlova koji rade na ugalj. U drugom segmentu potrošnja će se bazirati na finalizaciju naših gotovih proizvoda. Što se tiče saradnje sa „Gas-Resom“, moram reći da u posljednje vrijeme saradnja u poslovnom smislu ide uzlaznom putanjom. Mislim da sve više jedni druge razumijemo. „Gas-Res“ razumije u kojim uslovima posluje „Alumina“, a „Alumina“ razumije  sva ograničenja koja ima „Gas-Res“ u svom poslovanju. Vjerujem da ćemo u komunikacijama koje su intenzivne i koje su dobronamjerne uvijek doći do jednog dobrog rješenja u narednom periodu“, kaže Obrenović.

„Gas-Res“ kao vodeće preduzeće u snabdijevanju i distribuciji gasa u Republici Srpskoj u narednom periodu biće nosilac razvoja gasne mreže u Srpskoj kao i značajnih projekata u ovoj oblasti.

„Prekidanjem Južnog toka kao alternativa je završen izgrađen Turski, odnosno Balkanski tok koji prolazi kroz teritorijalne vode Crnog mora, preko Bugarske, Srbije do Mađarske, gdje je plan da se snabdijeva centralna Evropa“, kaže Glamočić.

On je istakao da je „Gas-Res“ prema odlukama Vlade zadužen za dalju gasifikaciju, za razvoj praktično gasne privrede. U okviru toga pokrenute su sve aktivnosti za izgradnju magistralnog gasovoda kroz sjeverni dio Republike Srpske, gdje bi gasovod išao od rijeke Drine do najzapadnije tačke, a to je Novi Grad, preko Bijeljine, Doboja, Banjaluke, Prijedora.

„Prije mjesec dana je potpisan sporazum zainteresovanih strana između „Srbija-Gasa“ i „Gas-Resa“ kako bi gasovod bio doveden kroz Srbiju do rijeke Drine gdje bi se izvršila interkonekcija i obezbijedila izgradnja novog gasovoda čime bi se,  prema preliminarnim analizama,  izgradio gasovod koji bi obezbjeđivao količinu gasa potrebnu za potrebe Republike Srpske i dijelom, ako bude iskazan interes i za potrebe Federacije, u količini između milijardu i 200 miliona do milijardu i 500 miliona kubnih metara gasa za te potrebe“, navodi Glamočić.

Kako navode u „Gas-Resu“ u okviru narednih investicionih aktivnosti planirana je izgradnja energetskih objekata među kojima je i jedno postrojenje u Zvorniku.

„Riječ  je o izgradnji pogona za utečnjavanje prirodnog gasa kojim bi se vršio transport i opsluživanje određenih potrošača tamo gdje nije došao gasovod, odnosno gdje ekonomski za početak nije isplativo. Namjera i ambicije „Gas-Resa“, a i Vlade RS je da se izvrši gasifikacija prostora Republike Srpske u sjevernom i zapadnom dijelu, kao i proširenje mreže u onom dijelu Republike Srpske gdje još nije izvršena gasifikacija i obezbijeđeno snabdijevanje gasom, jer to privlači strane investitore i stvara ambijent za privredni razvoj Republike Srpske“, kaže Glamočić.

Ostavite komentar