Afera o zloupotrebi javnih ovlašćenja u oblasti auto-moto sporta

0
204

Nakon afere o zloupotrebi ovlašćenja u procesu javnih nabavki u toku pandemije korona virusa, javnost bi mogla potresti i jedna nova afera istog tipa, ali ovaj put iz oblasti auto-moto sporta u kojoj priči su glavni akteri Auto moto savez Republike Srpske- AMS RS i Sportski auto moto savez Republike Srpske – SAMS RS.

Naime, Zakonom o ovlašćenjima Auto-Moto saveza Republike Srpske (Sl.Gl.RS 1/2009), AUTO MOTO SAVEZU – AMS RS, koji zapravo predstavlja udruženje auto moto društava,  povjerena su javna ovlašćenja, obezbjeđivanje uslova za njihovo vršenje i druge obaveze.

Sumnja se da je predmetna zakonom dodijeljena ovlašćenja auto-moto savez Republike Srpske – AMS RS, bez valjanog pravnog osnova i suprotno odredbama Zakona o javnim ovlašćenjima auto-moto saveza RS ugovrom prenio na Sportski auto-moto savez Republike Srpske- SAMS RS,  koji nije organizacija u njegovom sastavu, koji navodno nije dokazao da ispunjava uslove za vršenje javnih ovlašćenja i koji je osnovan baš u istom periodu kada je predmetni zakon i donesen.

Zakon o sportu Republike Srpske u članu 99. stav 1. definisao je status Republičkog sportskog saveza ističući da sportske organizacije, područni, gradski i opštinski sportski savezi, samostalni profesionalni sportisti i stručna udruženja u određenoj sportskoj grani ili grani sporta, mogu se, radi uređivanja pitanja od zajedničkog interesa, udruživati u republičke sportske saveze za jednu ili više grana sporta.

Najmanje tri organizacije iz stava 1. ovog člana upisane u sportski registar, mogu osnovati republički sportski savez, ali predmetnim zakonom broj Republičkih saveza za određenu granu sporta, nije ograničen.

Istim članom definiše se da se osnovna sredstva za rad republičkog sportskog saveza obezbjeđuju se iz budžeta Republike.

Da li je Auto-moto savez Republike Srpske koji raspolaže znatnim budžetom,  zakonom dodijeljena mu javna ovlašćenja mogao UGOVOROM prenijeti na Sportski auto moto savez – SAMS RS, koji je u međuvremenu pokrenuo postupak staturanih promjena pa i samog imena u SAKS RS, a koji postupak još nije pravosnažno okončan, odlučiće Okružno javno tužilaštvo obzirom da je protiv navedenih subjekata i odgovornih lica u istima tužilaštvu podnesen izvještaj zbog :

Postojanja osnovane sumnje da su gore prijavljeni udruživajući se izvršili krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana  315. KZ RS i to kao produženo krivično djelo, na način da su zloupotrebljavajući i prekoračujući zakonom dodijeljena javna ovlašćenja, sebi ili  drugima protivpravno pribavaljali i zadržavali protipravno stečenu imovinsku korist.

Ono što je u ovoj priči još interesantno jeste to da je kod nadležnog tužilaštva već formiran predmet protiv M.T., kao ovlaštenog lica za zastupanje Sportskog auto moto saveza Republike Srpske-SAMS RS, N.N. lica i Auto moto karting kluba “Borac” iz Banja Luke, kojeg takođe zastupa gore imenovani M.T., a sve zbog postojanja osnovane sumnje da su isti počinili krivična djela “Falsifikovanje isprave” iz člana 347. KZ RS i “Posebni slučajevi falsifikovanja isprave” iz člana 348.stav 5. KZ RS.

Odluka je na tužilaštvu.

 

 

 

 

Ostavite komentar