“Alumina” ulaže u nove tehnologije: Uspješan rad CNC mašine

0
239

Saša Mitrović i Željko Živanović, metalostrugari prve kategorije u Radioničkom mašinskom održavanju, prvi su operateri na novoj „CNC“ mašini, koja se nalazi u Mašinskoj radionici kompanije „Alumina“.

Nakon uspješno savladane obuke, već dva mjeseca Mitrović i Živanović opslužuju ovaj elektro-mehanički uređaj koji manipuliše alatima, koristeći programiranje putem računara.

Kako kažu, ljudski faktor ovdje ima ulogu nadzora, odnosno prati da li se automatsko obavljanje zadatka odvija u skladu sa instrukcijama.

-Ovo je novi izazov i iskorak u našim radnim karijerama – dočekuje nas Željko Živanović, iza koga je skoro  dvije decenije radnog staža. Velika je, kaže, razlika raditi na strugu kao što je „karusel“, i sada na „CNC“ uređaju.

-Sve je kompjuterizovano. Na osnovu crteža direktno se piše program kojim će da se obrađuje određeni dio, zatim se pokreće program i nadzire rad mašine dok ona radi svoj dio posla – kazuje Živanović.

Upotreba „CNC“ uređaja kod obrade metala daje visoku preciznost, te kraće radno vrijeme izvršenja zadatka.

-Dosta brže se odrađuju poslovi na „CNC“ mašini nego na univerzalnom strugu – ističe Živanović, navodeći primjer izrade vratila PS pumpi.  Na klasičnom strugu radilo se 10 do 12 sati da bi se došlo do finalnog dijela, dok sada na „CNC“- eu vrijeme čitave operacije traje tri do četiri sata u zavisnosti od raznih faktora.

Živanović priznaje da, pored iskustva, koje je važno u radu svakog metalostrugara, za  novu tehnologiju potrebna je edukacija i učenje kako bi se, kako kaže, uspješno odgovorilo radnom zadatku.

Mitrović kaže da je rad na „CNC“ traži dodatno znanje i da mu je mnogo pomoglo dosadašnje iskustvo koje je stekao radeći na raličitim strugovima pod svodovima Mašinske radionice.

-Za dobrog operatera na „CNC“ mašini treba dosta vremena da se nauči rukovanje i  savladaju sve operacije, jer ovo je univerzalna mašina koja traži edukaciju – naglašava Mitrović, koji je čitav radni vijek, više od dvije decenije, ovdje u Mašinskoj radionici.

Saša kaže da je „CNC“ uređaj unaprijedio sistem obrade, s obzirom da je riječ o kompjuterski upravljanim mašinama.

-Računar u sebi sadrži skup naredbi koje  mašina prepoznaje, te se ponaša u skladu sa funkcijom koja mu se zada – objašnjava Mitrović, dodajući da rukovanje „CNC“ uređajem predstavlja ne samo novo iskustvo, nego i svojevrsno povjerenje koje su dobili od svojih pretpostavljenih rukovodilaca.

Izazovi današnjeg vremena od proizvodnih kompanija traže konstantno prilagođavanje novim trendovima i zahtjevima tržišta. S tim ciljem kompanija „Alumina“ je  nabavila „CNC“ mašinu vrijednu više od 160.000 evra. Radi se o modernom strugu koji će omogućiti da se ubrzaju razne operacije mašinske obrade, te izrada  serijskih dijelova, prije svega vratila, osovina klipa i drugih sklopova, koji se sve više rade na postojećim mašinama u Mašinskoj radionici, vještim rukama  majstora i znanjem inženjerskog kadra u najvećem zvorničkom kolektivu.

(A.M.)

Ostavite komentar