DECENIJU MEĐU GRAĐANIMA: 10 godina rada advokata Željka Bubića

0
462

Obilježen jubilej 10. godina rada advokata Željka Bubića, gdje su prisustvovali prijatelji, saradnici, kolege iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Banja Luci Željko Bubić svoju karijeru započinje 2007. godine najprije kao advokatski pripravnik, a potom kao stručni saradnik za pravne poslove u advokatskoj kancelariji u Banja Luci. Samostalnu karijeru započinje u junu 2011. godine osnivajući vlastitu advokatsku kancelariju u kojoj uspješno pruža advokatske usluge već deceniju. Tokom pružanja advokatskih usluga u praktičnom radu susretao se sa raznovrsnom pravnom problematikom koju je nastojao da uspješno riješi na zadovoljstvo mnogobrojnih klijenata.

Pošto znanja nikad nije dovoljno advokat Željko Bubić želeći da usavrši svoja znanja i vještine tokom decenije svog advokatskog rada uzima učešće na seminarima počevši od Oktobarskih pravničkih dana u Banja Luci do niza seminara koji se održavaju u organizaciji Ministarstva pravde Republike Srpske i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, te drugih organizacija.

Želeći da približi pravnu nauku i advokatsku djelatnost mlađim generacijama advokat Željko Bubić pristupa izradi knjige pod nazivom „Pravni mozaik sudskih odluka“ koja je izdana 2018. godine od strane izdavačke kuće „Besjeda“ u Banja Luci i koja je veoma uspješno promosivana u nekoliko opština u Republici Srpskoj. Iz ove knjige mlađe generacije mogu da detaljno izuče kretanja u pravosudnom sistemu Republike Srpske analizirajući sudske odluke u svim aspektima, kako strukturnim tako i formalno pravnim. Knjiga pod nazivom “Pravni mozaik sudskih odluka” privukla je pažnju pravne zajednice , te korisiti mnogima u praktičnom radu.

Tokom decenijskog vršenja advokatskih usluga advokat Željko Bubić je ostvario veoma uspješnu saradnju sa mnogim institucijama kako u Republici tako i u regionu, između ostalog i sa mnogim medijima za koje je komentarisao razne pravne situacije.

Željko Bubić kao advokat je pokazao i značajnu odgovornost prema široj društvenoj zajednici u smislu humanitarnih aktivnosti, pa je finansijski podržao niz aktivnosti u tom pravcu koje se ogledaju u kupovini udžbenika, životnih namirnica, garderobe, te davanju priloga vjerskim zajednicama. Finansijski i organizaciono je podržao i čitav niz društvenih , kulturnih i sportskih dešavanja, te je održao niz besplatnih pravnih savjetovanja za građane.

Može se zaključiti da je protekla decenija rada za advokata Željka Bubića bila veoma sadržajna , i nadamo se da će i naredne decenije biti uspješne kao i protekla decenija.

 

Ostavite komentar