Do kraja godine podnijeti zahtjev za poresku karticu

0
276

Poreski obveznici mogu najkasnije do 31. decembra 2020. godine da podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2021. godinu i tako steknu pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak.

Iz Poreske uprave je saopšteno da poreski obveznici kojima je već izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na 2020. godinu (promjena u visini kamate na stambeni kredit i/ili broju izdržavanih članova uže porodice, te promjena u visini premije životnog osiguranja), takođe su dužni da do kraja godine podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2021. godinu.

“Poreski obveznici koji su u toku 2020. godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice (povrat poreza) samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2021. godinu”, navedeno je u saopštenju.

Zahtjev se, u zavisnosti od osnova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2021. godinu (za kupovinu ili izgradnju prve nepokretnosti), zatim na osnovu dokumentacije o izdržavanim članovima uže porodice, polise životnog osiguranja izdatu od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, te odgovarajućeg dokumenta (potvrda, uvjerenje i sl.) društva za osiguranje iz kojeg je vidljiv iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u 2021. godini.

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu oporezivog dohotka.

Poreskim obveznicima, koji nakon 31. decembra 2020. godine podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2021. godinu, izdaće se poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.

Iz Poreske uprave navode da Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2021. godinu, poreski obveznici će od sljedeće sedmice moći podnijeti i elektronski, putem nove usluge Poreske uprave Republike Srpske: „e-Zahtjevi“, koja će biti dostupna na internet stranici www.poreskaupravars.org.

Ostavite komentar