RUGIPP-u pozitivno mišljenje glavne službe za reviziju na finansijske izvještaje

0
269

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) dobila je od Glavne službe za reviziju javnog sektora pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje za period 1.1-31.12.2021. godine. RUGIPP petu godinu za redom dobija pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora, što je pokazatelj predanog rada rukovodstva i svih zaposlenih.

RUGIPP je od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske ove godine dobio najbolji izvještaj do sada, odnosno dobio je ukupno dvije preporuke, jednu manje u odnosu na prošlogodišnji Izvještaj, koje će kao i prethodnih godina nastojati da potpuno ispoštuje, te će nastaviti da radi u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, domaćinski i ekonomično, u interesu svih građana Republike Srpske.

U revizorskom izvještaju navodi se, između ostalog, da finansijski izvještaji RUGIPP-a istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2021. godine; prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor važećim u Republici Srpskoj.

Ovakav pozitivan revizorski izvještaj je posebno značajan obzirom da RUGIPP ima 64 organizacione jedinice raspoređene na teritoriji cijele Republike Srpske, kao i veliki broj transakcija koje se obavljaju posredstvom tri organizaciona fonda i jedne jedinice za implementaciju projekta Svjetske banke, zbog čega je vrlo teško dobiti pozitivne ocjene.

Pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske je značajno i zbog činjenice da RUGIPP sprovodi milionske nabavke kako za potrebe vlastitog rada, tako i za angažovanje geodetskih organizacija, koje prema Zakonu o premjeru i katastru, obavljaju dio geodetskih radova.

Po mišljenju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima RUGIPP-a za 2021. godinu su u svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa propisima kojima su regulisane.

Kada je u pitanju usklađenost poslovanja, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonskim i drugim propisima za 2021. godinu RUGIPP je od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dobio mišljenje s rezervom i dvije preporuke i to zbog toga što je tokom 2021. godine, 46 izvršilaca bili privremeno raspoređeni na drugo radno mjesto na period duži od šest mjeseci i 101 izvršilac je, zbog privremeno povećanog obima posla, bio zaposlen na period duži od šest mjeseci, što nije u skladu sa članom 46. stav (1) i (2) i 50. stav (3) tačka b) Zakona o državnim službenicima, dok se druga preporuka odnosi na to da se istovremeno uz budžetski zahtjev Ministarstvu finansija Republike Srpske dostavlja i nacrt kadrovskog plana u skladu sa članom 5. stav (1) Pravilnika o načinu izrade i sadržaju kadrovskog plana u republičkim organima uprave.

Na rješavanju ovog pitanja RUGIPP kontinuirano radi, iako treba imati na umu da je zbog specifične vrste posla, nesmetanog pružanja usluga građanima i kapitalnih projekata koje RUGIPP realizuje nekada nemoguće angažovanje kadrova ograničiti na period od šest mjeseci, kao što je to u slučaju eksproprijacije za potrebe izgradnje auto – puteva i gasovoda, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupcima od opšteg interesa, premjera i slično.

Ostavite komentar