Tegeltija podnio krivičnu prijavu protiv NN lica iz OBA-e

0
183

Predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija podnio je danas krivičnu prijavu protiv NN lica zaposlenih ili povezanih sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH bog krivičnog djela napad na ustavni poredak.

U prijavi Tegeltija navodi da je OSA-a vršila kontinuirano, sistemsko i dugogodišnje nezakonito praćenje, snimanja, prisluškivanja, te montiranja sadržaja protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, a sa ciljem svrgavanja predsjednika krovnog pravosudnog  regulatornog tijela.

Obrazloženje

“Navedena montaža nastala je kao rezultat dugogodišnjih nezakonitih aktivnosti protiv predsjednika VSTS BiH od strane OBA BiH ili lica zaposlenih ili povezanih sa ovom Agencijom koje imaju za cilj da se prikaže da predsjednik VSTS  BiH postupa na nezakonit način kako bi se stvorili uslovi za njegovu smjenu”, navodi se u obrazloženju prijave.

U obrazloženju se dalje navodi da je u su u ovo krivično djelo uključena su lica koja su zaposlena ili su u vezi sa OBA BIH, a raspoređena su kako u samoj OBA BIH tako i po pravosudnim i drugim institucijama, medijima  sa zadacima koji se kreću od nezakonite neposredne obavještajne opservacije, nadzora i prismotre te izvještavanja, do postavljanja jednokratnih ili višekratnih uređaja za audio-vizuelno osmatranje i snimanja, pa sve do radnji i postupaka usmjerenih na ozakonjivanje nezakonitih obavještajnih aktivnosti i sadržaja.

“Ozakonjivanje se provodi kroz formalno prihvatanje takvih nezakonitih obavještajnih aktivnosti i njihovih rezultata, koja predstavljaju očigledna teško  krivična djela te se predmetima nastalim tim krivičnim djelom pokušava dati značaj podobnosti za formalno razmatranje VSTS BiH i u konačnici  uvođenje takvih nezakonitih i neautentičnih sadržaja u formalnu proceduru, kao podobnih dokaza protiv predsjednika VSTS BiH”, piše u obrazloženju krivične prijave.

Navedenim radnjama predsjednik VSTS BiH i VSTS se onemogućava da vrši svoju  funkciju predviđenu Zakonom na siguran, zakonit i nezavisan način, napada se na ustavno-pravni poredak  koji predviđa nezavisnost pravosuđa i podjelu  vlasti.

Sa ovakvim radnjama i postupanjima istovremeno se ugrožava sigurnost te fizički, lični i profesionalni integritet predsjednika VSTS BiH, zaključuje se u obrazloženju.

(Banjaluka.net)

Ostavite komentar