U Hrvatskoj građanima blokirano više od 225.000 računa, duguju 2,4 milijarde evra

0
178

Prema podacima objavljenima u utorak od strane Financijske agencije (Fina), krajem veljače 2023. godine u Hrvatskoj je bilo 226.947 blokiranih računa građana i 14.095 blokiranih računa poslovnih subjekata. Ukupna glavnica duga blokiranih računa građana iznosila je 2,4 milijarde eura, dok je ukupna glavnica duga blokiranih računa poslovnih subjekata iznosila 499,2 milijuna eura.

U odnosu na prethodni mjesec, broj blokiranih građanskih računa smanjio se za 0,3 posto, a u odnosu na prošlu godinu smanjio se za 5,3 posto. Glavnica duga blokiranih građanskih računa smanjila se za 0,1 posto u odnosu na siječanj i za 2,5 posto u odnosu na veljaču 2022. godine.

Dodatno, kada se uzme u obzir dug po osnovi kamata u visini od 850,4 milijuna eura, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem veljače 2023. godine iznosio je 3,2 milijarde eura.

Iz Fine su istaknuli kako se najveći dio duga, u iznosu od 700 milijuna eura (bez kamata), odnosio na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 800 milijuna eura.

Vrtoglavi dug

Krajem veljače u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.095 poslovnih subjekata, što je za 244 poslovna subjekta ili 1,8 posto više u odnosu na siječanj i 1.259 poslovnih subjekata ili 8,2 posto manje u odnosu na veljaču lani.

Glavnica duga poslovnih subjekata iznosila je 499,2 milijuna eura što je za 2,1 milijun eura (0,4 posto) manje u odnosu na siječanj, a 75,8 milijuna eura (13,2 posto) manje u odnosu na veljaču prošle godine.

Dug po kamatama je iznosio 131,3 milijuna eura pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju siječnja iznosio 630,6 milijuna eura.

Podaci Fine pokazuju da je od 14.095 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 6.045 je pravnih osoba (42,9 posto).

Glavnica njihova duga iznosila je 331,2 milijuna eura, a kada se tome pridoda kamata od 77,8 milijuna eura, ukupan dug pravnih osoba iznosio je 409 milijuna eura.

Blokirane račune krajem veljače imalo je i 8.050 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov je ukupni dug iznosio 221,5 milijuna eura, od čega se 168 milijuna eura odnosi na glavnicu, a 53,6 milijuna eura na kamatu.

Prema podacima Fine, u odnosu na siječanj, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje veći je za 2 posto, a iznos neizvršenih osnova manji za 0,3 posto. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 1,6 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova manji za 0,6 posto.

(dnevno.hr)

Ostavite komentar