Nova banka studentima pružila priliku za stručnu praksu

0
232

Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, u akademskoj 2022/2023. godini, tokom zimskog i ljetnog semestra, dobiće priliku da obavljaju stručnu praksu u Novoj banci AD Banja Luka. To su svojim potpisima potvrdili dekan prof. dr Milenko Krajišnik i članovi Uprave Nove banke Jasna Zrilić i Nenad Nenadić.

Za petnaest studenata upriličen je prijem tokom kojeg im se obratio predsjednik Uprave Nove banke Siniša Adžić. Budućim diplomiranim ekonomistima predstavljena je organizaciona struktura, te su upoznati sa vrijednostima koje Banka njeguje, a koje se ogledaju u brizi prema klijentima, integritetu, razvoju zaposlenih, timskom radu i dugoročnom partnerstvu.

Prema planu i programu obavljanja naučno-stručne prakse, planirane su brojne aktivnosti koje su studentima neophodne za sticanje znanja, vještina i kompetencija iz oblasti ekonomije i menadžmenta te poslovne informatike.

“Potpisivanjem Ugovora o obavljanju stručne prakse ostvaruje se značajna saradnja sa privredom, a nadasve u korist studenata. U tom smislu, potpisivanje Ugovora između Nove banke AD Banja Luka, kao našeg dugogodišnjeg partnera, i Ekonomskog fakulteta svakako doprinosi nastavku saradnje. Stručna praksa je predviđena tokom prvog ciklusa studija, za studente treće i četvrte godine”, izjavio je prof. dr Milenko Krajišnik.

Od osnivanja, pa do danas, Nova banka se kontinuirano zalaže za jačanje saradnje sa obrazovnim institucijama kroz realizaciju komercijalnih i društveno odgovornih projekata, te unapređenje uslova studiranja.

(A.M.)

Ostavite komentar