“Bitminer Factory” nije tražio koncesiju za energetske objekte

0
104

Preduzeće “Bitminer factory” d.o.o. iz Gradiške nije nikad podnosilo zahtjev za dodjelu koncesije za izgradnju energetskih objekata na području Republike Srpske, rečeno je Srni u Ministarstvu energertike i rudarstva Republike Srpske.

Prvostepena presuda Okružnog privrednog suda u Banjaluci, kojom je odlučeno da Unikredit banka treba ovoj kompaniji da plati 256 miliona KM na ime odštete i izgubljene dobiti, zasnovana je na izještaju vještaka ekonomske struke Dijane Ostić u kojem je navedeno da će pomenuto preduzeće uložiti 80 miliona dolara u izgradnju energetskih objekata u Republici Srpskoj.

U procjeni sudskog vještaka navedeno je da je “dobit koju bi tužilac ostvario, da je u skladu sa projektom iste uložio na način kako je to opisano Biznis planom, odnosno 80 odsto sredstava ulaže u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, vodeći računa o zaključenim ugovorima sa ‘Elektroprivredom Republike Srpske’, kao i o stopi prinosa kod ulaganja u izvore obnovljive energije, a preostalih 20 odsto u hardversku imovinu za izradu digitalnog prostora, iznosi 266.591.010,68 KM”.

Ostićeva je izjavila da ona kao sudski vještak “ne može razgovarati sa novinarima o predmetima već isključivo iznosi mišljenje na sudu”.

Izgrađene male hidroelektrane na području Gradiške ima drugo preduzeće i to “Seete energy” iz Nove Topole koje ima potpisan Ugovor o saradnji sa preduzećem “Bitminer Factory”.

“Kompanija ‘Seete energy’ d.o.o. Gradiška je izgradila dvije male hidroelektrane instalisane snage do 250 KW za koje nije bilo potrebno prethodno pribaviti koncesije u skladu sa važećom regulativom. Mini hidroelektrana /MHE/ ‘Sitonija’ na rijeci Tisovači i MHE ‘Golubača’ na rijeci Golubači, na području opštine Gradiška, upisane su u Registar projekata obnovljivih izvora energije koje vodi ovo ministarstvo. Prema podacima iz Registra ukupna vrijednost investicije za navedene dvije male hidroelektrane iznosi oko 2.200.000 KM. Male hidroelektrane rade i ostvaruju pravo na podsticaj od juna 2020. godine”, navedeno je u Ministarstvu energetike i privrede Republike Srpske.

Konačnu riječ o ovom predmetu daće Viši privredni sud u Banjaluci, gdje je u toku drugostepeni postupak.

(Srna, foto: RTRS)

Ostavite komentar