Poslovanje “Alumine”: Kompanija nastavlja da raste i bilježi još bolje rezultate

0
291

Uprkos brojnim izazovima, pokušajima podmetanja klipova i uprkos aktuelnoj ekonomskoj krizi, kompanija “Alumina” iz Zvornika nastavlja trend stabilnog poslovanja, odnosno pozitivnih poslovnih rezultata, čime potvrđuje da je istinski biser privrede Republike Srpske i motor razvoja, ne samo istočnog dijela Republike Srpske, nego cijele države.

Naime, ova kompanija u posljednjih osam godina, bilježi trend pozitivnih poslovnih rezultata, širi proizvodnju, osvaja svjetska tržišta, zapošljava nove radnike, ulaže u visokoobrazovani mladi kadar i neumoljvo puni budžet Republike Srpske, na dobrobit svih građana Republike Srpske. Pored toga, “Alumina” skoro svu svoju proizvodnju, preciznije 97 odsto, izvozi u više od 40 zemalja svijeta, na pet kontinenata, čime promoviše svoje proizvode, svoj brend, ali i Republiku Srpsku. Zato svi treba da se radujemo uspjesima “Alumine”, jer će uz jaku “Aluminu” biti jača i Republika Srpska i njena ekonomija.

O svemu tome najbolje govore podaci po kojima je „Alumina“ od aprila 2013. godine, kada je pokrenut stečajni postupak u Fabrici glince „Birač“, čija je “Alumina” kćerka firma, pa sve do marta 2021. godine u budžet Republike Srpske uplatila 100 miliona maraka po osnovu poreza u doprinosa, dok je za povezana preduzeća “Birača” u stečaju plaćeno 1,7 miliona KM obaveza. Pored toga, “Alumina je od 2013. godine do danas, u razne projekte i nove proizvodne programe, odnosno u osnovna sredstva investirala skoro 82 miliona maraka, čime je izgrađeno više od 16.000 kvadratnih metara novih objekata, koji umnogome mijenjaju sliku fabrike, ali i proizvodnog programa ovog uspješnog zvorničkog kolektiva. O koliko vrijednoj i važnoj firmi za Srpsku se radi govori i podatak da je samo za usluge prevoza “Željeznicama Republike Srpske” i za troškove struje „Elektroprivredi RS“ plaćeno skoro 104 miliona maraka, što je dovoljan pokazatelj da od poslovanja „Alumine“ mnogi imaju koristi, jer sa „Aluminom“ sarađuju i javne i privatne i male i velike kompanije.

Da se ovaj zvornički gigant uspješno nosi sa aktuelnom krizom pokazuju i podaci o broju zaposlenih, po kojima je na dan otvaranja stečaja “Alumina” zapošljavala 970 radnika, a danas je zaposleno njih 1.494, što govori da je zadržan broj zaposlenih prije početka krize izazvane pandemijom korona virusa. Od ukupnog broja zaposlenih danas, njih čak 256 je sa fakultetskom diplomom. Pored armije zaposlenih radnika direktno u svojoj proizvodnji, “Alumina” iza sebe vuče svojevrsnu kompoziciju firmi sa kojima direktno sarađuje, a od koje indirektno žive desetine hiljada građana Republike Srpske. Istovremeno, mora se naglasiti i da ova kompanija svojim radnicima redovno isplaćuje plate i regres, a da je prosječna neto plata u „Alumini“ krajem marta ove godine iznosila 1.171 KM, što pokazuje rast u odnosu na 2019. godinu, a sadašnja prosječna plata u “Alumini” veća je za skoro 200 KM od republičkog prosjeka. Poređenja radi, prosječna plata u “Alumini” na dan otvaranja stečaja 2013. godine iznosila je 761 KM, što dovoljno govori o uzletu koji je ova kompanija napravila u posljednjih osam godina, uprkos brojnim teškoćama, podmetanjima, bočnim udarima i pokušajima mešetarenja ovom firmom. Izdigla se “Alumina” iznad svih tih poteškoća, razvijala nove proizvodne programe u posljednjih osam godina, te je postala partner brojnih svjetskih kompanija, što joj uz podršku Vlade RS koja je neupitna garantuje dalji razvoj i prosperitet.

Uz sve ovo, treba reći nekoliko riječi i o samoj proizvodnji, odnosno stanju sirovina i zaliha u “Alumini”, koji su indikatori stabilnosti svake kompanije. Naime, u aprilu 2013. godine, kada je pokrenut stečajni  postupak u Fabrici glince „Birač“, “Alumina” je na zalihama imala sirovina u vrijednosti od oko 760.000 maraka, što je bilo dovoljno za pet dana nesmetane proizvodnje. Međutim, ova kompanija je krajem avgusta 2019. godine raspolagala sa sirovinama vrijednosti od 19 miliona maraka. Da “Alumina” nastavlja da raste i u periodu ekonomske krize pokazuje podatak da je “Alumina” krajem marta 2021. godine raspolagala sa sirovinama u vrijednosti od 23,8 miliona KM, što je dovoljno za čak 130 dana nesmetane proizvodnje, a što je više od četiri mjeseca, uzimajući u obzir da se proizvodnja u ovoj kompaniji odvija svaki dan. Pored toga, važno je naglasiti i da su ukupne zalihe u „Alumini“ 2013. godine iznosile devet miliona KM, dok su na kraju marta ove godine dostigle blizu 54 miliona maraka, što je još jedan egzaktan pokazatelj uspješnog poslovanja ovog privrednog giganta. O kakvom privrednom kolektivu i potencijalu se radi govori i podatak da u ovu fabriku dnevno uđe 91 kamion i sedam željezničkih vagona sirovina za preradu, što je oko 2.600 tona sirovina, dok iz fabrike dnevno izađe 57 kamiona i osam vagona gotovih proizvoda ili ukupno 1.760 tona gotovih proizvoda spremnih za svjetsko tržište.

Uzimajući u obzir sve ove pokazatelje, “Alumina” se sa punim pravom treba smatrati nosiocem razvoja Republike Srpske u budućem periodu, jer predstavlja jedan od glavnih stubova na kojima počiva domaća privreda. Gledajući ove podatke i imajući u vidu koliko  je Uprava posvećena napretku i daljem razvoju “Alumine”, ne treba da nas iznenade još pozitivniji rezultati poslovanja ovog privrednog giganta iz Zvornika u narednom periodu.

(N.Sp)

 

Ostavite komentar