Raspisan Јavni poziv za izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade

0
101

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je danas Јavni poziv za izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade vaspitačima i stručnim saradnicima u predškolskim ustanovama te nastavnicima, stručnim saradnicima i školskim bibliotekarima u osnovnim školama u radnoj/školskoj 2023/2024. godini i nastavnicima i stručnim saradnicima u srednjim školama u školskoj 2022/2023. godini, za postignute izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja, te doprinos kvalitetnijem vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj.

Kandidate za dodjelu Svetosavske nagrade mogu predlagati predškolske ustanove, na prijedlog stručnog vijeća ili stručnog tima i strukovna udruženja vaspitno-obrazovnih radnika (predlagači).

Kandidate za dodjelu Svetosavske nagrade ispred osnovnih škola mogu predložiti osnovne škole i strukovna udruženja vaspitno-obrazovnih radnika (predlagači). Kandidate za dodjelu Svetosavske nagrade za srednje škole, u ime škole, mogu predlagati: direktor škole, nastavničko vijeće i stručni aktivi (predlagači).

Uz prijavu na javni poziv dostavlja se obrazložen prijedlog za dodjelu Svetosavske nagrade, biografija kandidata, dokumentacija kojom se dokazuje da kandidat ispunjava uslove i kriterijume za dodjelu Svetosavske nagrade.

Uslovi koje kandidat obavezno ispunjava prilikom prijavljivanja na javni poziv za dodjelu Svetosavske nagrade su da je u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi/osnovnoj/srednjoj školi u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada i da ima najmanje 10 godina radnog staža na mjestu vaspitača i/ili stručnog saradnika u predškolskim ustanovama odnosno nastavnika, stručnog saradnika i/ili školskog bibliotekara u osnovnim školama, nastavnika/stručnog saradnika u srednjoj školi u Republici Srpskoj.

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade propisani su zakonskim i podzakonskim aktima.

Dobitnici Svetosavske nagrade iz prethodnih godina ne mogu se prijaviti na javni poziv uzimajući u obzir da se Svetosavska nagrada dodjeljuje samo jednom.

Rok za dostavljanje prijava na javni poziv je 15.12.2023. godine, a neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Imena dobitnika Svetosavske nagrade biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvjete i kulture.

Svetosavska nagrada se dodjeljuje u obliku povelje i novčane nagrade.

Svetosavsku nagradu u radnoj/školskoj 2023/2024. godinu za predškolske ustanove i osnovne škole i školskoj 2022/2023. godini za srednje škole u Republici Srpskoj, dodijeliće ministar prosvjete i kulture, dok će vrijeme i mjesto održavanja manifestacije biti naknadno objavljeno na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Ostavite komentar